Projekti

Tabula “Valkas bibliotēkas projektu apkopojums”

Projekta nosaukums

Finansētājs

Finansējuma apjoms EUR 

Projekta apraksts

(īss kopsavilkums)

Publikācijas

“Valkas novada Dzejas diena 2023”

VKKF 

480 EUR 

Projekta ietvaros vecāko klašu skolēniem plānota tikšanās ar dzejniekiem Raimondu Ķirķi un Ivaru Šteinbergu Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā un Ērģemes pamatskolā (26.09.23.).

Savukārt Valkas novada Centrālajā bibliotēkā ar lasītājiem tikās dzejniece, rakstniece, dziesminiece Jana Gulbe (08.09.23.)

Informācija tiks papildināta

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT (08.09.)

Vairāk lasīt ŠEIT (08.09.)

“Ceļā uz “Latviešu grāmatai 500″ Latvijas reģionos: izdevējdarbība un tekstu izplatība senāk un tagad”

VKKF

 

LNB

 

Valkas novada pašvaldība

 2900 EUR

Valkas bibliotēkai sadarbojoties ar Valkas novadpētniecības muzeju, projekta ietvaros izdots elektroniskais izdevums “LAIKS. Kalendārs 2024” (73 lpp), kas veltīts grāmatizdevējam Jānim Rauskam.

Kalendārs pieejams:

a. Digitāla bibliotēka

b. Valkas novada Centrālās bibliotēkas tīmekļa vietnes sākumlapas baneru sadaļā.

 

Sižets ReTV,

Latvijas bibliotēku portāls

Tīmekļa vietne “Grāmatai 500”

Valkas novada Centrālās bibliotēkas tīmekļa vietne (galerija)

Facebook, Valkas bibliotēka

Valkas novada Centrālās bibliotēkas tīmekļa vietne

Portāls “Ziemeļlatvija”

Portāls “Ziemeļlatvija” (galerija)

 

 

Tabula “Valkas bibliotēkas projektu apkopojums”

Projekta nosaukums

Finansētājs

Finansējuma apjoms EUR 

Projekta apraksts

(īss kopsavilkums)

Publikācijas

““Dzejas pietura” Dzejas diena Valkas novada skolās 2022””

VKKF 

570 EUR 

Projekta ietvaros vecāko klašu skolēniem notika tikšanās ar dzejniekiem Jānis Tomašu un Annu Belkovsku Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā un Ērģemes pamatskolā (13.09.22.).

Savukārt pie abu skolu sagatavošanas grupām un 1. - 2. klašu skolēniem viesojās dzejniece-rakstniece Evija Gulbe (10.10.22.)

Vairāk lasīt ŠEIT.

Vairāk lasīt ŠEIT (13.09.)

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT (13.09.)

Vairāk lasīt ŠEIT (10.10.)

Rokraksts personības atklāšanas rīks

 

 

LNB

 

Valkas novada pašvaldība

 

 240 EUR

115 EUR

Analizējot Valkas novada bibliotēku krājumos  pieejamos rakstnieku, novadnieku rokrakstus vēlējāmies papildināt izzinošo materiālu klāstu par rakstnieku atstāto literāro devumu, kā arī iegūt interesantus atklājumus un secinājumus, kas izdarāmi no rokrakstu pētījumiem.

 

Vairāk lasīt ŠEIT (15.09.)

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT (22.09.)

 

Vairāk lasīt ŠEIT (01.12.)

 

Iedvesmas bibliotēka – Ērģemes bibliotēka

LNB Atblsta biedrība

 

Valkas novada pašvaldība

 

11 503,51 EUR

 

33 910,56  EUR
   

Vairāk lasīt ŠEIT (27.06.)

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT, ŠEIT (01.07..)

 

Vairāk lasīt ŠEIT, ŠEIT (01.07.)

Lasīšanas veicināšanas programmā “Grāmatu starts” 2022 Valkas novada bibliotēkās

 

LNB Atbalsta biedrība

 

Valkas novada pašvaldība

225,00 EUR

225,00 EUR

Valkas novadā organizēta

Mazā Pūčulēna skoliņa ar trim

nodarbībām. Piedalās sešas

Valkas novada publiskās

bibliotēkas.

 

Vairāk lasīt ŠEIT.

Vairāk lasīt ŠEIT (noslēgums).

Attēlu galerijas skatīt: ŠEIT, ŠEIT, ŠEIT, ŠEIT, ŠEIT, ŠEIT, ŠEIT.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021

LR Kultūras ministrija

 

LNB Bērnu literatūras centrs

 

Valkas NCB budžets

 

Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.

 

 

Vairāk lasīt ŠEIT 17.05.

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT 17.05.

 

Tabula “Valkas bibliotēkas projektu apkopojums”

Projekta nosaukums

Finansētājs

Finansējuma apjoms EUR 

Projekta apraksts

(īss kopsavilkums)

Publikācijas

Valkas novada Dzejas diena 2021

VKKF 

480  

Jau septīto reizi septembrī Valkā tiek rīkota Valkas novada dzejas diena. Šogad pie mums viesojas Inga Pizāne, Raimonds Ķirķis un Ingmāra Balode.

Vairāk lasīt ŠEIT 28.09.

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT 28.09.

 

Instagram story publikācijas skatīt ŠEIT 25.09.

Youtube video skatīt ŠEIT 28.09.

“Ģimenēm draudzīga vide Valkas novadā – mūsu kopīgais mērķis!”

 

SIF

 

Valkas novada Centrālā bibliotēka organizē Valkas novada ģimenēm trīs lasīšanas pasākumus vasarā “Lasām un salasāmies” Kārķos, Valkā un Vijciemā.

 

Vairāk lasīt ŠEIT 14.06.

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT 14.06.

 

Vairāk lasīt ŠEIT 11.07.

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT 11.07.

 

Vairāk lasīt ŠEIT 15.08.

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT 15.08.

 

Lasīšanas veicināšanas programmā “Grāmatu starts” 2021 Valkas novada bibliotēkās

 

LNB Atbalsta biedrība

 

Valkas novada pašvaldība

 

Valkas novadā organizēta

Mazā Pūčulēna skoliņa ar trim

nodarbībām. Piedalās sešas

Valkas novada publiskās

bibliotēkas.

 

 Vairāk lasīt ŠEIT 22.03.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020

LR Kultūras ministrija

 

LNB Bērnu literatūras centrs

 

Valkas bibliotēkas budžets

 

Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.

 

 

Vairāk lasīt ŠEIT 07.05.

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT 31.05.

 

Tabula “Valkas NCB projektu apkopojums”

Projekta nosaukums

Finansētājs

Finansējuma apjoms EUR

Projekta apraksts

(īss kopsavilkums)

Publikācijas

"Notikums. Autors. Lasītājs.”

 

VKKF

 

600 

Valkas NCB tika noorganizētas četras tikšanās ar autorēm

U. Cepīti, M. Krekli, E. Ruku, un raidījuma Literatūre vadītājiem M.Selecku un G. Terzenu 

 

 

Vairāk lasīt ŠEIT 28.01.

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT 05.02.

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT 04.03.

 

Valkas novada Dzejas diena 2020. Latgaliešu dzeja Ziemeļvidzemes pakalnos. 

 

VKKF

 

440 

Dzejas dienās Valkā viesojās latgaliešu dzejnieki L. Purinaša un O. Orlovs, dziesmas izpildīja S. Bondare

 

Vairāk lasīt ŠEIT 02.10.

Vairāk lasīt ŠEIT 05.10.

Attēlu galeriju skatīt  ŠEIT 05.10.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019

LR Kultūras ministrija

 

LNB Bērnu literatūras centrs

 

Valkas NCB budžets

   

Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.

 

Vairāk lasīt ŠEIT 01.07.

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT 29.09.

Lasīšanas veicināšanas programmā “Grāmatu starts” Valkas novada bibliotēkās

 

LNB Atbalsta biedrība

 

 

Valkas novada dome

 87.50 
 

Valkas novadā organizēta

Mazā Pūčulēna skoliņa ar trim

nodarbībām. Piedalās sešas

Valkas novada publiskās

bibliotēkas.

 

Vairāk lasīt ŠEIT 21.10.

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT 24.10.

Projekts ar 5 dienu

nodarbību ciklu “Iepazīsti novadu

kopā ar bibliotēku”

 

 

LAD

 

 

Valkas novada dome

 1101.25 
 

Sadarbībā ar biedrību “Valkas

attīstībai” tika īstenots projekts

ar piecu dienu nodarbību ciklu,

lai pilnveidotu Valkas novada

bērnu saturīga laika pavadīšanas iespēju vasarā, iepazīstot novada bibliotēkas, novadpētniecības krājumu, iepazīstot novada vietas un

personības.
 

Vairāk lasīt ŠEIT 21.08.

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT 24.08.

 

Tabula “Valkas NCB projektu apkopojums”

Projekta nosaukums

Finansētājs

Finansējuma apjoms EUR

Projekta apraksts (īss kopsavilkums)

Publikācijas

Ap Latvijas simtgadi savītās grāmatas

 

VVKF

600 

Tika noorganizētas 5 tikšanās ar autoriem D. Rukšāni, I. Baueri, V. Mašnovski, Z. Zustu, un ornitologu A. Bušu pieaugušo un bērnu auditorijām. 

 

Vairāk lasīt ŠEIT

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT 10.04.

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT 20.05.

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT 25.05.

Dzeja bez robežām un valodas barjeras 

 

VKKF

500 

Dzejas dienās Valkā viesojās dažādu tautību dzejnieki no Latvijas, Igaunijas un Turcijas, demonstrējot dzejas spēju vienot klausītājus. 

Vairāk lasīt ŠEIT

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT

15 labi darbi Eiropas Savienības ceļā 

 

 

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

 

Ērģemes pagasta pārvalde

 

LR Ārlietu ministrija

 

Valkas NCB budžets

 

Pārgājiena mērķis bija iepazīstināt  2. klases skolēnus ar 15 dažādiem objektiem Valkā un Valkas novadā, kas tapuši ar ES piešķirto finansējumu kopš Latvija ir ES.

Vairāk lasīt ŠEIT

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018

LR Kultūras ministrija

 

LNB Bērnu literatūras centrs

 

Valkas NCB budžets

 

Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, arī pieaugušie.

Mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.

Vairāk lasīt ŠEIT

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT

Projekts “Mūsu mazā bibliotēka” 

Izdevniecība “Liels un mazs”

 

Veicināt 4-8 gadīgu bērnu interesi par literatūru un ilustrāciju, kā arī rosināt bērnus uz dažādām radošām nodarbēm. Pieejama darba burtnīca ar uzdevumiem bērniem

(projekta sākums 2018.gada maijā).

 

Vairāk lasīt ŠEIT

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT 08.03.

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT 11.04.

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT 21.05.

Lasīšanas veicināšanas programmā “Grāmatu starts” Valkas novada bibliotēkās


Valkas novada dome

 

LNB Atbalsta biedrība

150  

Organizēt Mazā Pūčulēna skolu, kurā tiek iesaistīta lasīšanā visa ģimene, piedāvātas radošas un attīstošas nodarbības, kā arī rosināts, lai arī turpmāk bibliotēku durvis visjaunākajiem, 3-4 gadus veciem, lasītājiem ir atvērtas. 

 

Vairāk lasīt ŠEIT

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT

 

Tabula “Valkas NCB projektu apkopojums”

Projekta nosaukums

Finansētājs

Finansējuma apjoms

EUR

Projekta apraksts

(īss kopsavilkums)

Publikācijas

"No lasītprasmes līdz

lasītpriekam bibliotēkā"

Valkas novada bibliotēkās


VKKF

 450

 

Trīs semināros bibliotekāri guva ieskatu par Montesori pedagoģijas virziena metodiku lasītprasmes attīstīšanā; lasītprasmes attīstības posmiem un vecāku lomu lasītprasmes attīstībā, apguva vairākus rotaļu elementus bērnu iepazīstināšanai ar grāmatu.

 

Vairāk lasīt ŠEIT 26.03.

Vairāk lasīt ŠEIT 4.04.

 

Vairāk lasīt ŠEIT 02.05.

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT 17.05.

 

Vairāk lasīt ŠEIT 18.05.

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT 28.05.

“Vienotas dažādībā”

Valkas NCB

 

EDIC

Valmierā

 50

Skolēniem izglītojošas, ar ES dibināšanu saistītas aktivitātes.

 

 

Vairāk lasīt ŠEIT 03.05.

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT 09.05.

“Eiropas ģimene –tās dibināšana,

paplašināšana un šodiena”

Valkas NCB

 

LR Ārlietu ministrija

 150

Izstrādāta atraktīva, izglītojoša spēle, veltīta ES. Spēles mērķauditorija 4. –5. klašu skolēni. Spēles mērķis –saistoši izklāstīt ES mērķus, uzdevumus.

 

Vairāk lasīt ŠEIT 29.05.

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT 29.05.

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT 30.05.

“Grāmatu starts”–

lasīšanas veicināšanas programma

pirmskolas vecuma bērniem

Valkas NCB

 

LNB Atbalsta biedrība

 175

Projektā, mērķis veicināt pirmskolas vecuma bērnulasītprieku, lasītprasmi, izglītību un personības attīstību. Piedalījās 13 novadu ģimenes.

 

Vairāk lasīt ŠEIT 05.10.

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT 13.10.

 

 

Tabula “Valkas NCB projektu apkopojums”

Projekta nosaukums

Finansētājs

Finansējuma apjoms

EUR

Projekta apraksts (īss kopsavilkums)

Publikācijas

Kā bibliotekāram sadraudzēties ar nelasošo, uzvedībā traucējošo bērnu un pusaudzi

 

VKKF

450

Piesaistot profesionālus lektorus, tika noorganizētas 3 semināri, kurās bibliotekāri guva zināšanas kā strādāt ar problēmbērniem

 

Vairāk lasīt ŠEIT 13.04.

Vairāk lasīt ŠEIT 11.05.

Vairāk lasīt ŠEIT 29.05.

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT 05.06.

Valkas novada Dzejas diena. Pēteram Brūverim 60

 

 

VKKF

400

Godinot dzejnieku P. Brūveri 60. jubilejā, Dzejas dienā piedalījās un P. Brūvera un savu dzeju skandēja 7 populāri dzejnieki

Vairāk lasīt ŠEIT 07.09.

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT 25.09.

 

Eiropas zvaniņi Sudmaliņas solos(izstāde)

LR Ārlietu ministrija

100

Izstādes kolekcija veidojusies no folkloras kopas “Sudmaliņas” koncertu braucieniem pa Eiropas valstīm. Ar Ārlietu ministrijas atbalstu tika noorganizēts izstādes atklāšana

Vairāk lasīt ŠEIT 08.05.

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT 09.05.

 

Eiropas Valodu diena

Europe Direct informācijas centrs Valmieras bibliotēkā

55

Eiropas Valodu dienas ietvaros Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā tika organizēti divi lieli pasākumi

 

Vairāk lasīt ŠEIT 26.09.

Vairāk lasīt ŠEIT 27.09.

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT 26.05.

No senās igauņu un latviešu ķekatošanās līdz mūsdienu Eiropā mistiskam Spoku vakaram

LR Ārlietu ministrija

180

Bibliotēkā bērni bibliotekāres vadībā izgatavoja maskas, izspēlēja dažādas spēles un devās pāri robežai uz Valgas bibliotēku, lai kopīgi ar igauņu bērniem atraktīvi pavadītu spoku vakaru

Vairāk lasīt ŠEIT 25.10.

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT  01.11.

 

 

Tabula “Valkas NCB projektu apkopojums”

Projekta

nosaukums

Finansētājs

Finansējuma apjoms

EUR

Projekta apraksts (īss kopsavilkums)

Publikācijas

Meklē un atrodi

jaunākajā latviešu

literatūrā

 

VKKF

 

450

Mērķis-sniegt zināšanas reģiona bibliotekāriem un pedagogiem par tendencēm jaunākajā latviešu oriģinālliteratūrā; sekmēt bibliotekāru spēju orientēties un analizēt mūsdienu autoru jaunākā devumu. Literatūrzinātniece Lita Silova trīs dienu lekciju ciklā iepazīstināja ar jaunumiem dzejā, prozā un dramaturģijā

Vairāk lasīt ŠEIT  15.04.

Vairāk lasīt ŠEIT 18.05.

Vairāk lasīt ŠEIT 9.06.

Otrās Valkas novada

Dzejas dienas

 

VKKF

 

320

Turpināt tradīciju-rīkot Valkas novada Dzejas dienas, lai ne tikai popularizētu un veicinātu vietējās sabiedrības zināšanas par jau atpazīstamiem dzejniekiem (V. Krile) Valkas novadniekiem, bet arī izceltu latviešu jauno autoru devumu dzejas kopainā.Piedalījās dzejnieki T. Treibergs, A. Ogriņš, D. Sirmā, R. Štelmahere

Vairāk lasīt ŠEIT 19.09.

 

Vairāk lasīt ŠEIT 19.09.

 

Tabula “Valkas NCB projektu apkopojums”

Projekta nosaukums

Finansējuma apjoms

EUR

Projekta apraksts (īss kopsavilkums)

Publikācijas

Latvijas Literatūras gada balvas 2013. laureāti unnominanti Ziemeļvidzemē (Iesniegts VKKF)

500

Lasītāju tikšanās ar rakstniekiem J. Joņevu, L. Pastori,A. Kuzinu, dzejnieku M. Pujātu.

 

Valkas novada Dzejas dienas –2015. (Iesniegts VKKF)

480

Tikšanās ar dzejniekiem A. Dzintari, A. Eipuru, I. Ratinīku,M. Rutkeviču, J. Tomašu

Attēlu galeriju skatīt ŠEIT 07.12.

Gudra brīvā laika pavadīšana:Prāta spēju un radošuma veicinošas galda spēles Valkas novada bibliotēkās. (Iesniegts Rietumu Bankas labdarības fondam)

896

78 galda spēļu iegāde novada bibliotēkām