Novadnieki

Šeit atrodamas īsas biogrāfiskas ziņas par novadā pazīstamām personām: rakstniekiem, dzejniekiem, mūziķiem, māksliniekiem, kultūras un izglītības darbiniekiem, zinātniekiem, sportistiem un citiem, kas dzimuši, mācījušies, dzīvojuši vai darbojušies gan Valkā, gan visā vēsturiskā Valkas rajona teritorijā. Klikšķinot uz aktīvās saites, atveras informācija bibliotēkas elektroniskajā katalogā un novadpētniecības datu bāzē.

Dati tiek papildināti. 

Papildu informācija pieejama bibliotēkas novadpētniecības krājumā.

 

Valkas novadnieki  

Cimzes skolotāju semināra audzēkņi,

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri,

rakstnieki.

 

Ieskats izstādē "Valcēnieši raksta – kopības apzināšanās".

 

Novadniekiem veltītas virtuālas izstādes:

 

Auseklim 160. dzimšanas dienā (2010) 

 

Kārļa Bisenieka arhīvā ieskatoties (2019)

 

Pedagogus Augustu Burkinu un Oskaru Cābuli atceroties (2021)

 

Jānim Cimzem 200. dzimšanas dienā (2014)

 

Valdim Gaumigam 90. dzimšanas dienā (2018)

 

Arturam Gobam 85. dzimšanas dienā (2017) 

 

Aivaram Ikšelim 60. dzimšanas dienā (2021)

 

Velgai Krilei 65. dzimšanas dienā (2010)

 

Ausmai Kurpniecei 90. dzimšanas dienā (2020)

 

Veltījums Pēterim Ludvigam Ozoliņam (2016) 

 

Aleksandram Pelēcim 100. dzimšanas dienā (2020) 

 

Arnoldam Sildegam 100. dzimšanas dienā (2020)

 

Kārlim Skalbem 140. dzimšanas dienā (2019) 

 

Kārlim Studentam 120. dzimšanas dienā (2012)

 

Silgai Tīrumai dzimšanas dienā (2020)

 

Vijai Upmalei 85. dzimšanas diena (2017)

 

Ernestu Vēveri atceroties (2021)

 

Indriķim Zīlem 170. dzimšanas dienā (2011) 

 

Veltījums Bernhardam Zutim (2018)