Publikācijas

Apskatāmas pēdējo gadu publikācijas presē, kurās pieminēta Valkas novada Centrālā bibliotēka vai tās darbinieki.

Publikācija Laikraksts
Attēls
Saite
Prieka vēsts grāmatu lasītājiem: par lasītāju apkalpošanas atsākšanu Valkas, Smiltenes un Strenču novadu bibliotēkās / Sandra Pētersone Ziemeļlatvija 1407-5415 Nr.3 (2021, 12.janv.), [1.], 6.lpp. Vairāk lasīt ŠEIT.
Bibliotēkas tiek mudinātas pārsteigt un darīt neticamo: par Bibliotēku nedēļas aktivitātēm Valkas novada Centrālajā bibliotēkā / Sandra Pētersone Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.29 (2021, 16.apr.), 7.lpp.

Vairāk lasīt ŠEIT.

Pusdienu pauzē iespēja pārlapot un lasīt jaunākos žurnālus: par bezmaksas pakalpojumu "Preses pauze", ko piedāvā Valkas novada Centrālā bibliotēka / Inga Karpova Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.33 (2021, 30.apr.), [1.], 4.lpp.   Vairāk lasīt ŠEIT.

Jaunā vadītāja, kas uzticas darbiniekiem un paļaujas uz viņu profesionalitāti : saruna ar Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktori / Inga Karpova

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.51 (2021, 9.jūl.), [1.], 8.-9.lpp.   Vairāk lasīt ŠEIT.
Valkā un Valgā interesanti aizvadīta Māju kafejnīcu diena : par Mājas kafejnīcu dienu Valkā un Valgā / Inga Karpova Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.54 (2021, 20.jūl.), 7.lpp.   Vairāk lasīt ŠEIT.
Ģimeņu tikšanās iemesls - lasītprieks un vēlme dalīties pieredzē : par ģimeņu satikšanās pasākumu "Lasām un salasāmies" Valkā / Inga Karpova Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.54 (2021, 20.jūl.), 12.lpp.   Vairāk lasīt ŠEIT.
Bibliotēkā apskatāma ceļojošā izstāde ar īpašu piedāvājumu : par mākslinieces Agijas Stakas grāmatu ilustrāciju izstādi Valkas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā / Inga Karpova Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.72 (2021, 21.sept.), 12.lpp. Vairāk lasīt ŠEIT.

 

Publikācija Laikraksts
Attēls
Saite
Bibliotēkas izvēlas dažādus ceļus, kā palīdzēt: par Smiltenes novada bibliotēkas un Valkas novada centrālās bibliotēkas piedāvātajiem attālinātajiem pakalpojumiem ārkārtas situācijas laikā / Sandra Pētersone Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.30 (2020, 17.apr.), 5.lpp. Vairāk lasīt ŠEIT.
Bibliotēka - vieta, kur labi pavadīt laiku : [par radošajām nodarbībā bērniem kopā ar Pikolo Valkas novada Centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā Valkā / Ance Andrējeva-Empele Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.52 (2020, 10.jūl.), 16.lpp.

Vairāk lasīt ŠEIT.

Bibliotēkā apskatāma izstāde "Manai skolai simtgadē" : [par Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas simtgadei veltīto izstādi Valkas novada Centrālajā bibliotēkā / Inga Karpova Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.65 (2020, 25.aug.), 12.lpp.

Vairāk lasīt ŠEIT.

Iepazīst savu novadu kopā ar bibliotēku: par vasaras nometni Valkas novada bērniem / Ance Andrējeva-Empele

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.69 (2020, 8.sept.), 4.lpp.  Vairāk lasīt ŠEIT.

Pieminēs Velgu Krili un viņas daiļradi: par gaidāmajām Valkas novada Dzejas dienām "Latgaliešu dzeja Ziemeļvidzemes pakalnos" Valkā / Inga Karpova

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.75 (2020, 29.sept.), 3.lpp. Vairāk lasi ŠEIT.

Izstāde par trim māksliniecēm: par Valkas mākslas skolas pedagoģu Marutas Stabulnieces, Skaidrītes Bondares un Gundas Sīmanes jubilejām veltīto izstādi Valkas novada Centrālajā bibliotēkā / Ance Andrējeva-Empele

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.52 (2020, 10.jūl.), 16.lpp. Vairāk lasi ŠEIT.

Senču mājas bēniņos atrod vēstures liecības par laikrakstu "Ziemeļlatvija": par novadpētniecības darbu Valkas novada Centrālajā bibliotēkā / Inga Karpova

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.84 (2020, 30.okt.), 6.lpp. Vairāk lasi ŠEIT.

Svētku dekoru izstādē var sajust, kā smaržo Ziemassvētki: par Valkā dzīvojošās floristes Rudītes Gromules svētku dekoru izstādi Valkas novada Centrālajā bibliotēkā / Inga Karpova

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.94 (2020, 4.dec.), 7.lpp. Vairāk lasi ŠEIT.

 

Publikācija Laikraksts
Attēls
Saite
Bērnu rīts bibliotēkā: par tradicionālo izglītojošo un izklaidējošo pasākumu bērniem Valkas novada Centrālajā bibliotēkā / Līga Orleana Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.14 (2019, 19.febr.), 12.lpp. Vairāk lasīt ŠEIT.
Dzejas mīļotājus priecēs dažādu tautību dzejnieki: par gaidāmo dzejas dienu Valkā / Inga Karpova Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.76 (2019, 24.sept.), 4.lpp.

Vairāk lasīt ŠEIT.

Valkā izskan Dzejas dienas: par 5. Valkas novada Dzejas dienām / Inga Karpova

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.78 (2019, 1.okt.), 4.lpp.  Vairāk lasīt ŠEIT.

 

Publikācija Laikraksts
Attēls
Saite
Rosina lasīt grāmatas: par akciju "brīvGrāmata" Valkas novada Centrālajā bibliotēkā / Inga Karpova Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.28 (2018, 6.apr.), 6.lpp. Vairāk lasīt ŠEIT.
Tēva un meitu rakstītie dzejoļi satiekas vienā grāmatā "Brūveri brūvē": par dzejnieka Pētera Brūvera (1957-2011) un viņa meitu Indras Brūveres-Darulienes un Zanes Brūveres-Kvēpas bērnu dzejas grāmatas atklāšanu Valkas novada centrālajā bibliotēkā / Inga Karpova Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.39 (2018, 18.maijs), 5.lpp.

Vairāk lasīt ŠEIT.

Bibliotēkā - interesanta izstāde ar valcēniešu ģimenes papildinājumu: par izstādi "Homo Novus - Anšlavs Eglītis - Rīgas mākslinieku grupa" Valkas novada centrālajā bibliotēkā / Inga Karpova

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.99 (2018, 14.dec.), 16.lpp. Vairāk lasīt ŠEIT.

Valcēniete saņem prestižu bibliotekāru cunftes balvu: par bibliotekāra Voldemāra Caunes balvas "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem" pasniegšanu Valkas novada Centrālās bibliotēkas galvenajai bibliotekārei Unai Grāvei / Inga Karpova

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.100 (2018, 18.dec.), 3.lpp. Vairāk lasīt ŠEIT.

 

Publikācija Laikraksts
Attēls
Saite
Izstādē - Valkas veikali: par Valkas novada Centrālās bibliotēkas izstādēm: "Gadiem pāri skatoties - Valkas veikali..." un "Latvijas sports laiku lokos: Sports atjaunotajā Latvijas republikā (1990-21.gs.)" / Sandra Pētersone Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.12 (2017, 10.febr.), 7.lpp. Vairāk lasīt ŠEIT.
Ciemos - "Meža meitu" autore: par tikšanos ar grāmatu "Meža meitas" un "Kā Igaunijas leļli bēga uz Latviju" aut. Sanitu Reinsoni Valkas novada Centrālajā bibliotēkā / Sandra Pētersone Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.13 (2017, 14.febr.), 4.lpp.

Vairāk lasīt ŠEIT.

Gadi uz grāmatu kuģa komandtiltiņa: par Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktori Gintu Dubrovsku / Silvija Dorša

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.15 (2017, 21.febr.), 4.lpp. Vairāk lasīt ŠEIT.

Eiropas zvaniņi "Sudmaliņu" soļos: par Valkas kultūras nama folkloras kopas "Sudmaliņas" dalībnieces Tija Bērtiņas suvenīru zvaniņu kolekcijas izstādi Valkas novada Centrālajā bibliotēkā / Silvija Dorša

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.37 (2017, 12.maijs), 6.lpp. Vairāk lasīt ŠEIT.

Mīļstunda ar Loti Valkas bērniem: par cilvēcību, mīlestību un žēlsirdību pret dzīvniekiem : sakarā ar "Bērnu rītu" nodarbību Valkas novada Centrālajā bibliotēkā / Inga Karpova

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.39 (2017, 19.maijs), 16.lpp. Vairāk lasīt ŠEIT.
Ko var pastāstīt vizītkartes: par izstādi "Vizītkarte" Valkas novada Centrālajā bibliotēkā / Inga Karpova Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.70 (2017, 8.sept.), 16.lpp. Vairāk lasīt ŠEIT.

 

Publikācija Laikraksts
Attēls
Saite
Patīk zirgi un cept kūkas: par Valkas novada centrālās bibliotēkas Kataloģizācijas un automatizācijas nodaļas vadītājas Daces Pasopas vārdu, darbu, vaļaspriekiem / Aivars Zilbers Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.15 (2016, 5.febr.), 8.lpp. Vairāk lasīt ŠEIT.
Grib, lai deklarācijas iesniedz elektroniski: zemnieki un uzņēmēji uzskata, ka sistēma ir pietiekami sarežģīta: par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informatīvo semināru Valkas novada centrālajā bibliotēkā / Aivars Zilbers Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.21 (2016, 19.febr.), 3.lpp.

Vairāk lasīt ŠEIT.

E-grāmatai būt: par informatīvo tikšanos "E-grāmata: būs vai nebūs?" Valkas novada Centrālajā bibliotēkā / Sintija Kvēpa

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.29 (2016, 10.marts), 4.lpp. Vairāk lasīt ŠEIT.

Detektīvžanrs dzīvs arī Latvijā: par tikšanos ar detektīvžanra rakstnieci Daci Judinu un mūziķi Artūru Nīmani Valkas novada Centrālajā bibliotēkā / Sintija Kvēpa

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.34 (2016, 22.marts), 4.lpp. Vairāk lasīt ŠEIT.

Jaunums - lieldrukas grāmatas: par jauno grāmatu dienām Valkas novada Centrālajā bibliotēkā un lieldrukas grāmatu piedāvājumu / Inga Karpova

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.37 (2016, 31.marts), 4.lpp. Vairāk lasīt ŠEIT.
Apmeklētājiem - pārsteiguma balva: par Bibliotēku nedēļas pasākumiem Valkas novada Centrālajā bibliotēkā / Inga Karpova Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.43 (2016, 14.apr.), 8.lpp. Vairāk lasīt ŠEIT.
Pašiem jāmācās risināt savas problēmas: par jauniešu iniciatīvām un brīvprātīgo darbu Valkas novadā / Inga Karpova  Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.60 (2016, 26.maijs), 3.lpp. Vairāk lasīt ŠEIT.
Valkai pasniedz dāvanu - jaunu grāmatu: par Aivara Ikšeļa, Zanes Brūveres un Indras Brūveres-Darulienes grāmatas "Valkai 730: Sagūstītās atmiņas" atvēršanas svētkiem Valkas bibliotēkā / Inga Karpova  Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.71 (2016, 21.jūn.), [1.]lpp. Vairāk lasīt ŠEIT.
Dzejnieka sajūta - Latvijā dzīvo tikai 134 cilvēki: izskanējušas Valkas novada Dzejas dienas / Inga Karpova  Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.112 (2016, 27.sept.), 3.lpp. Vairāk lasīt ŠEIT.
Ar grāmatu vēlas celt vietējo pašapziņu: par Aivara Ikšeļa grāmatas "Vācbalti - Vrangeļu dimensijas" atvēršanas brīdi Valkas bibliotēkā / Ingūna Johansone Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.113 (2016, 29.sept.), 8.lpp. Vairāk lasīt ŠEIT.
Latvija - mana vismīļākā valsts: par sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akciju Valkas novada Centrālajā bibliotēkā / Inga Karpova Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.130 (2016, 11.nov.), 3.lpp. Vairāk lasīt ŠEIT.
Jaunums vēstures gardēžiem: par vēsturnieka Jura Pavloviča un Edvīna Everta grāmatas „Ikdienas dzīve Latvijā nacistiskās Vācijas okupācijas laikā 1941-1945” atvēršanu Valkas bibliotēkā / Ingūna Johansone Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.137 (2016, 6.dec.), 12.lpp. Vairāk lasīt ŠEIT.
Ar smalku adatu "glezno" pērlīšu gleznas: par Kārķu pagasta iedzīvotājas Antoņinas Peresunčenko rokdarbu izstādi Valkas novada Centrālajā bibliotēkā / Inga Karpova  Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.138 (2016, 9.dec.), 16.lpp. Vairāk lasīt ŠEIT.