Publikācijas

Pēdējo gadu publikācijas presē, kurās pieminēta Valkas novada Centrālā bibliotēka vai tās darbinieki.

Pieņemts lēmums par Valkas novada bibliotēku reorganizāciju / Inga Karpova // Ziemeļlatvija. - Nr.1 (2022, 4.janv.), 4.lpp.

 

lasīt ŠEIT

 

Galva pilna radošām idejām / Inga Karpova // Ziemeļlatvija. - Nr.20 (2022, 11.marts), 16.lpp.

 

lasīt ŠEIT

Bibliotēkā var iegūt informāciju, kā rīkoties ārkārtas gadījumos / Inga Karpova // Ziemeļlatvija. - Nr.20 (2022, 11.marts), 6.lpp.

 

lasīt ŠEIT

Valkas pilsētas stadionā notika vēl nebijis literāri sportisks pasākums / Inga Karpova // Ziemeļlatvija. - Nr.36 (2022, 10.maijs), 4.lpp. 

 

lasīt ŠEIT

 

Noskaidrots Valkas un Smiltenes novadu skaļās lasīšanas čempions / Inga Karpova // Ziemeļlatvija. - Nr.36 (2022, 10.maijs), 4.lpp.

 

lasīt ŠEIT

 

Tapusi grāmata par Voldemāru Robertu Zāmuelu / Ilze Fedotova // Ziemeļlatvija. - Nr.50 (2022, 1. jūl.), 16.lpp.

 

lasīt ŠEIT

 

Valkas novada dzejas konkursam papildināts naudas balvu fonds / Ilze Fedotova // Ziemeļlatvija. - Nr.62 (2022, 12. aug.), 16.lpp. 

 

lasīt ŠEIT

 

Valkas novada Dzejas dienās - pašmāju dzejdari / Inga Karpova // Ziemeļlatvija. - Nr.67 (2022, 30. aug.), 4.lpp.

 

lasīt ŠEIT

Novadniece pēc daudziem gadiem atgriežas ar savu grāmatu / Inga Karpova // Ziemeļlatvija. - Nr.83 (2022, 25. okt.), 7.lpp.

 

lasīt ŠEIT

Vijciemā atceras Arturu Gobu / Sandra Pētersone // Ziemeļlatvija. - Nr.85 (2022, 1. nov.), 6.lpp. 

 

 Latvija ir mūsu mājas un dzimtene! / Inga Karpova // Ziemeļlatvija. - Nr.89 (2022, 16.nov.), [1.], 4.lpp.

 

Prieka vēsts grāmatu lasītājiem: par lasītāju apkalpošanas atsākšanu Valkas, Smiltenes un Strenču novadu bibliotēkās / Sandra Pētersone Ziemeļlatvija (2021, 12.janv.), [1.], 6.lpp. lasīt ŠEIT.
Bibliotēkas tiek mudinātas pārsteigt un darīt neticamo: par Bibliotēku nedēļas aktivitātēm / Sandra Pētersone Ziemeļlatvija (2021, 16.apr.), 7.lpp.

lasīt ŠEIT.

Pusdienu pauzē iespēja pārlapot un lasīt jaunākos žurnālus: par bezmaksas pakalpojumu "Preses pauze" / Inga Karpova Ziemeļlatvija (2021, 30.apr.), [1.], 4.lpp. lasīt ŠEIT.

Jaunā vadītāja, kas uzticas darbiniekiem un paļaujas uz viņu profesionalitāti : saruna ar Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktori / Inga Karpova

Ziemeļlatvija (2021, 9.jūl.), [1.], 8.-9.lpp. lasīt ŠEIT.
Valkā un Valgā interesanti aizvadīta Māju kafejnīcu diena : par Mājas kafejnīcu dienu Valkā un Valgā / Inga Karpova Ziemeļlatvija (2021, 20.jūl.), 7.lpp. lasīt ŠEIT.
Ģimeņu tikšanās iemesls - lasītprieks un vēlme dalīties pieredzē : par ģimeņu satikšanās pasākumu "Lasām un salasāmies" Valkā / Inga Karpova Ziemeļlatvija (2021, 20.jūl.), 12.lpp. lasīt ŠEIT.
Bibliotēkā apskatāma ceļojošā izstāde ar īpašu piedāvājumu : par mākslinieces Agijas Stakas grāmatu ilustrāciju izstādi  Bērnu literatūras nodaļā / Inga Karpova Ziemeļlatvija (2021, 21.sept.), 12.lpp. lasīt ŠEIT.
Atzinības rakstus pasniegs individuāli : par Atzinības rakstu Valkas bibliotēkas galvenajai bibliotekārei Montai Sausajai / Inga Karpova Ziemeļlatvija (2021, 2.nov.), 3.lpp. lasīt ŠEIT.

 

Bibliotēkas izvēlas dažādus ceļus, kā palīdzēt: par Smiltenes novada bibliotēkas un Valkas novada centrālās bibliotēkas piedāvātajiem attālinātajiem pakalpojumiem ārkārtas situācijas laikā / Sandra Pētersone Ziemeļlatvija (2020, 17.apr.), 5.lpp. lasīt ŠEIT.
Bibliotēka - vieta, kur labi pavadīt laiku : par radošajām nodarbībā bērniem kopā ar Pikolo Bērnu literatūras nodaļā Valkā / Ance Andrējeva-Empele Ziemeļlatvija (2020, 10.jūl.), 16.lpp.

lasīt ŠEIT.

Bibliotēkā apskatāma izstāde "Manai skolai simtgadē" : par Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas simtgadei veltīto izstādi / Inga Karpova Ziemeļlatvija (2020, 25.aug.), 12.lpp.

lasīt ŠEIT.

Iepazīst savu novadu kopā ar bibliotēku: par vasaras nometni Valkas novada bērniem / Ance Andrējeva-Empele

Ziemeļlatvija (2020, 8.sept.), 4.lpp. lasīt ŠEIT.

Pieminēs Velgu Krili un viņas daiļradi: par gaidāmajām Valkas novada Dzejas dienām "Latgaliešu dzeja Ziemeļvidzemes pakalnos" Valkā / Inga Karpova

Ziemeļlatvija (2020, 29.sept.), 3.lpp. lasīt ŠEIT.

Izstāde par trim māksliniecēm: par Valkas mākslas skolas pedagoģu Marutas Stabulnieces, Skaidrītes Bondares un Gundas Sīmanes jubilejām veltīto izstādi / Ance Andrējeva-Empele

Ziemeļlatvija (2020, 10.jūl.), 16.lpp. lasīt ŠEIT.

Senču mājas bēniņos atrod vēstures liecības par laikrakstu "Ziemeļlatvija": par novadpētniecības darbu Valkas novada Centrālajā bibliotēkā / Inga Karpova

Ziemeļlatvija (2020, 30.okt.), 6.lpp. lasīt ŠEIT.

Svētku dekoru izstādē var sajust, kā smaržo Ziemassvētki: par Valkā dzīvojošās floristes Rudītes Gromules svētku dekoru izstādi / Inga Karpova

Ziemeļlatvija (2020, 4.dec.), 7.lpp. lasīt ŠEIT.

 

Bērnu rīts bibliotēkā: par tradicionālo izglītojošo un izklaidējošo pasākumu bērniem Valkas novada Centrālajā bibliotēkā / Līga Orleana Ziemeļlatvija (2019, 19.febr.), 12.lpp. lasīt ŠEIT.
Dzejas mīļotājus priecēs dažādu tautību dzejnieki: par gaidāmo dzejas dienu Valkā / Inga Karpova Ziemeļlatvija (2019, 24.sept.), 4.lpp.

lasīt ŠEIT.

Valkā izskan Dzejas dienas: par 5. Valkas novada Dzejas dienām / Inga Karpova

Ziemeļlatvija (2019, 1.okt.), 4.lpp. lasīt ŠEIT.

 

Rosina lasīt grāmatas: par akciju "brīvGrāmata" / Inga Karpova Ziemeļlatvija (2018, 6.apr.), 6.lpp. lasīt ŠEIT.
Tēva un meitu rakstītie dzejoļi satiekas vienā grāmatā "Brūveri brūvē": par dzejnieka Pētera Brūvera (1957-2011) un viņa meitu Indras Brūveres-Darulienes un Zanes Brūveres-Kvēpas bērnu dzejas grāmatas atvēršanu / Inga Karpova Ziemeļlatvija (2018, 18.maijs), 5.lpp.

lasīt ŠEIT.

Bibliotēkā - interesanta izstāde ar valcēniešu ģimenes papildinājumu: par izstādi "Homo Novus - Anšlavs Eglītis - Rīgas mākslinieku grupa" / Inga Karpova

Ziemeļlatvija (2018, 14.dec.), 16.lpp. lasīt ŠEIT.

Valcēniete saņem prestižu bibliotekāru cunftes balvu: par bibliotekāra Voldemāra Caunes balvas "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem" pasniegšanu Valkas bibliotēkas galvenajai bibliotekārei Unai Grāvei / Inga Karpova

Ziemeļlatvija (2018, 18.dec.), 3.lpp. lasīt ŠEIT.

 

Izstādē - Valkas veikali: par izstādēm: "Gadiem pāri skatoties - Valkas veikali..." un "Latvijas sports laiku lokos: Sports atjaunotajā Latvijas republikā (1990-21.gs.)" / Sandra Pētersone Ziemeļlatvija (2017, 10.febr.), 7.lpp. lasīt ŠEIT.
Ciemos - "Meža meitu" autore: par tikšanos ar grāmatu "Meža meitas" un "Kā Igaunijas leļli bēga uz Latviju" aut. Sanitu Reinsoni / Sandra Pētersone Ziemeļlatvija (2017, 14.febr.), 4.lpp.

lasīt ŠEIT.

Gadi uz grāmatu kuģa komandtiltiņa: par Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktori Gintu Dubrovsku / Silvija Dorša

Ziemeļlatvija (2017, 21.febr.), 4.lpp. lasīt ŠEIT.

Eiropas zvaniņi "Sudmaliņu" soļos: par Valkas kultūras nama folkloras kopas "Sudmaliņas" dalībnieces Tija Bērtiņas suvenīru zvaniņu kolekcijas izstādi / Silvija Dorša

Ziemeļlatvija (2017, 12.maijs), 6.lpp. lasīt ŠEIT.

Mīļstunda ar Loti Valkas bērniem: par cilvēcību, mīlestību un žēlsirdību pret dzīvniekiem : sakarā ar "Bērnu rītu" nodarbību / Inga Karpova

Ziemeļlatvija (2017, 19.maijs), 16.lpp. lasīt ŠEIT.
Ko var pastāstīt vizītkartes: par izstādi "Vizītkarte" / Inga Karpova Ziemeļlatvija (2017, 8.sept.), 16.lpp. lasīt ŠEIT.

 

Patīk zirgi un cept kūkas: par Kataloģizācijas un automatizācijas nodaļas vadītājas Daces Pasopas vārdu, darbu, vaļaspriekiem / Aivars Zilbers Ziemeļlatvija (2016, 5.febr.), 8.lpp. lasīt ŠEIT.
Grib, lai deklarācijas iesniedz elektroniski: zemnieki un uzņēmēji uzskata, ka sistēma ir pietiekami sarežģīta: par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informatīvo semināru / Aivars Zilbers Ziemeļlatvija (2016, 19.febr.), 3.lpp.

lasīt ŠEIT.

E-grāmatai būt: par informatīvo tikšanos "E-grāmata: būs vai nebūs?" / Sintija Kvēpa

Ziemeļlatvija (2016, 10.marts), 4.lpp. lasīt ŠEIT.

Detektīvžanrs dzīvs arī Latvijā: par tikšanos ar detektīvžanra rakstnieci Daci Judinu un mūziķi Artūru Nīmani / Sintija Kvēpa

Ziemeļlatvija (2016, 22.marts), 4.lpp. lasīt ŠEIT.

Jaunums - lieldrukas grāmatas: par jauno grāmatu dienām un lieldrukas grāmatu piedāvājumu / Inga Karpova

Ziemeļlatvija (2016, 31.marts), 4.lpp. lasīt ŠEIT.
Apmeklētājiem - pārsteiguma balva: par Bibliotēku nedēļas pasākumiem / Inga Karpova Ziemeļlatvija (2016, 14.apr.), 8.lpp. lasīt ŠEIT.
Pašiem jāmācās risināt savas problēmas: par jauniešu iniciatīvām un brīvprātīgo darbu Valkas novadā / Inga Karpova Ziemeļlatvija (2016, 26.maijs), 3.lpp. lasīt ŠEIT.
Valkai pasniedz dāvanu - jaunu grāmatu: par Aivara Ikšeļa, Zanes Brūveres un Indras Brūveres-Darulienes grāmatas "Valkai 730: Sagūstītās atmiņas" atvēršanas svētkiem / Inga Karpova Ziemeļlatvija (2016, 21.jūn.), [1.]lpp. lasīt ŠEIT.
Dzejnieka sajūta - Latvijā dzīvo tikai 134 cilvēki: izskanējušas Valkas novada Dzejas dienas / Inga Karpova  Ziemeļlatvija (2016, 27.sept.), 3.lpp. lasīt ŠEIT.
Ar grāmatu vēlas celt vietējo pašapziņu: par Aivara Ikšeļa grāmatas "Vācbalti - Vrangeļu dimensijas" atvēršanas brīdi / Ingūna Johansone Ziemeļlatvija (2016, 29.sept.), 8.lpp. lasīt ŠEIT.
Latvija - mana vismīļākā valsts: par sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akciju / Inga Karpova Ziemeļlatvija (2016, 11.nov.), 3.lpp. lasīt ŠEIT.
Jaunums vēstures gardēžiem: par vēsturnieka Jura Pavloviča un Edvīna Everta grāmatas „Ikdienas dzīve Latvijā nacistiskās Vācijas okupācijas laikā 1941-1945” atvēršanu / Ingūna Johansone Ziemeļlatvija (2016, 6.dec.), 12.lpp. lasīt ŠEIT.
Ar smalku adatu "glezno" pērlīšu gleznas: par Kārķu pagasta iedzīvotājas Antoņinas Peresunčenko rokdarbu izstādi / Inga Karpova Ziemeļlatvija (2016, 9.dec.), 16.lpp. lasīt ŠEIT.