Bilska

Mākslinieciskā pašdarbība Bilskas ciemā 

 

       1960. gada 18. un 19. jūnijā Valkā Kultūras un atpūtas parkā notika Padomju Latvijas XX gadadienai veltītie Valkas rajona dziesmu svētki. Kādreizējai Bilskas ciema kolhoza “Druva” deju kolektīva vadītājai Dainai Aizupietei no šiem svētkiem saglabājusies grāmatiņa, kurā minēti visi rajona kolektīvi, to vadītāji un dalībnieki, tai skaitā arī Bilskas ciema koristi un dejotāji.

 

 

 

  

 

No Dainas Aizupietes un Dzidras Liepiņas foto arhīviem