Jērcēnu bibliotēkā

Bibliotēkas vēsture: 1929.gadā. 23.aprīlī Jērcēnu pagasta valde pilnvarojusi pagasta darbvedi Arnoldu Jekali saņemt Kultūras fonda tautas bibliotēku. 25.aprīlī A. Jekalis parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 642 grāmatas bibliotēkas ierīkošanai. Bibliotēka atradusies Jērcēnu pagasta namā.

 

Šobrīd Jērcēnu pagasta bibliotēkas – informācijas centra darbības specifika saistīta ar novadpētniecības materiālu popularizēšanu, iedzīvinot tos stāstos. Bibliotēka atrodas vienā no Jērcēnmuižas kompleksa ēkām un sadarbojas ar vietējo mednieku klubu “Jērcēni”, organizējot izglītojošus seminārus par Latvijas dabu un tās savdabību.

 

Novadpētniecības materiāli apkopoti mapēs

Bibliotēkā apskatāmi 20 foto albumi. Datorā saglabāts foto arhīvs. Izveidotas vairākas planšetes, kurās atrodama vēsturiska informācija par muižas un pagasta vēsturi, izglītību, dabas un kultūrvēstures objektiem.

Bibliotēkā var iepazīties ar interesantu materiālu – 2012.g. tapušo Jērcēnu iedzīvotājas, Vidzemes augstskolas tūrisma nodaļas studentes Ilonas Pinzules  pētniecisko darbu “Kultūras tūrisma iespēju novērtējums Jērcēnmuižā”, kas stāsta par Jērcēnmuižas vēsturi.

 

Bibliotēkas vadītāja uzsākusi saraksti ar pēdējiem Jērcēnmuižas īpašniekiem baronu fon Krīdeneru dzimtas pēctečiem Vācijā. Bibliotēka lepojas ar kādreizējo pagasta iedzīvotāju dāvanu – muižkunga spieķi, kas, iespējams, ir vienīgā līdz mūsdienām saglabājusies muižas relikvija. Prieks arī par to, ka izdevies atrast Krīdeneru senču kapa vietas Ēveles kapsētā.

 

Jērcēnmuiža kopš 2006.g. ir Latvijas Piļu un muižu asociācijas biedrs. Par tradīciju kļuvusi bibliotēkas piedalīšanās asociācijas organizētajās Leģendu naktīs.

2015.g. pasākums “Ne pūku, ne spalvu” – radošās darbnīcas, iepazīstot putnus kopā ar ornitologu Adalbertu fon Krīdeneru un citiem muižas ļaudīm. 

2014.g. – sajūtu spēles Jērcēnmuižā un tās parkā, kad muižu apciemo spoks, kurš fotografējas kopā ar viesiem un tikpat nemanāmi, kā parādījies, pazūd tumsā.

 

Nopietns darbs ieguldīts, lai Jērcēnmuiža tiktu iekļauta starptautiskajā tūrisma apritē. To nodrošina Vidzemes plānošanas reģions ar savu pārrobežu tūrisma projektu Via Hanseatica. Tūrisma firma IMPRO Jērcēnmuižu iekļāvusi vācu senioru velotūrisma maršrutā Valmiera – Santkpēterburga. 2014.g. sadarbībā ar Strenču tūrisma informācijas centru blakus Jērcēnmuižai uzstādīts informatīvs stends. Pieejama arī mobilā aplikācija, ar kuras palīdzību atrodama papildus informācija par muižu un pagasta kultūrvēstures objektiem.

 

Bibliotēkas aktivitātes novadpētniecībā tikušas pamanītas, un 2012.g. Jērcēnmuiža ar savu “Senās muižas stāstu mūsdienīgās krāsās” iekļauta projektā “Vidzemes veiksmes stāsti”.