Par spēli

2013. gada 22. novembrī – pilsētas dzimšanas dienā – pirmo reizi izspēlējām spēli „Pastaigā pa Valku”. Spēles gaitā dalībnieki var parādīt savas zināšanas par mūsu pilsētu un varbūt arī uzzināt kaut ko jaunu. Piemēram, kādas teikas un nostāsti saglabājušies tautā par Sidrabkalniņu un Karātavu kalnuEngelsbergas pili un Austru muižu; noskaidrot, kur cēlies Burtnieku ezers. Izrādās, Valkai bijusi pat sava ragana un no seno karu laikiem saglabājies Zviedru valnis. Arī katrai Valkas ielai noteikti ir kāds stāsts. Savus stāstus varētu izstāstīt Valkas dižakmeņi. Varbūt tie pastāstītu par kādreizējo kinoteātri Valkā, kas bija tālu izslavēts un ražošanas apvienības „Sarkanais rīts” cehu, kur strādāja tagadējo skolas bērnu vecmāmiņas. Atklātos interesants fakts par to, kāds savdabīgs piemineklis atradās pašā pilsētas centrā. Priecājamies, ka Valkai ir sava himna un karogs, tai veltīta pastmarka. Skaistus vārdus dzejā un prozā Valkai uzrakstījuši pazīstami rakstnieki. Ar Valku saistīti vairāki desmiti literatūras darbinieki. 

Par to visu un daudz ko citu var izlasīt grāmatā par Valku.

 

Izlasi īso Valkas vēstures kursu ar patiesiem faktiem un pasaku elementiem: „Reiz sensenos laikos radās pilsēta…” un nāc spēlēt!

 

Iepazīsties ar spēles noteikumiem un objektiem:

 

Valkas novadpētniecības muzejs

Valkas novada dome

Valkas pilsētas kultūras nams

 

Valkas ģimnāzija

 

Valkas Mākslas skola 

 

Valkas pamatskola

 

Putraskalns

 Tēraudskola  

Valkas policija   

 

Valkas Lugažu baznīca

 

Latvijas-Igaunijas robeža

 

J.Cimzes kapa piemineklis

 

“Senlatviešu karavīrs”

 

Pareizticīgo baznīca 

 

Skulptūra “Koklētājs” 

 

Tiesas ēka

Vecā stacija

Brīvdabas estrāde