NODARBĪBAS

Bibliotēka ir kultūrvieta, kuras viena no funkcijām ir izglītošana.

 

Esam sagatavojuši un piedāvājam novadīt nodarbības par sabiedrībā aktuālām, uz tradīcijām orientētām un mācību procesu pilnveidojošām tēmām.

 

DARBS DATUBĀZĒS UN

INFORMĀCIJAS MEKLĒŠANA

DROŠĪBA INTERNETĀ  
 
     
CITAS NODARBĪBAS BĒRNUDĀRZIEM