Ērģeme
Dzintras Pandalones Dziesmu svētki

Fotogrāfijas no Ērģemes kora dziedātājas Daces Avotas albuma

Par Ērģemes korī nodziedāto laiku stāsta valcēnieša Reiņa Būdas fotogrāfijas