Baznīcas

 

Baznīca  Informācija Valkas bibliotēkas elektroniskajā katalogā un novadpētniecības datubāzē Virtuāla izstāde / mape
Par Valkas-Lugažu evaņģēliski luterisko baznīcu

Valkas-Lugažu luterāņu baznīca

   Par Valkas Vissvētās Dievmātes Iverskas pareizticīgo baznīcu  
  Vijciema luterāņu baznīca