Strenči

Strenču kolektīvi Dziesmu un deju svētku laikmetu griežos

 

Atmiņās par Dziesmu un deju svētkiem dalās Austra Pulkstene

No Austras Pulkstenes albuma

No Jāņa Kaģa foto arhīva

No Inetas Lezdiņas foto arhīva: Strenču jauniešu deju kolektīvs 1985. gada Dziesmu un deju svētkos Rīgā