Birzuļu bibliotēkā

Pirmās ziņas par bibliotēku Birzuļos (tolaik Mēra pagastā) atrodamas grāmatā:

Salnais V., Maldups A. "Pagastu apraksti" (1935) 204.lpp.

 

 

 

1937.g. izdotās Maldupa A. grāmatas "Apriņķu un pagastu apraksti" 166.-167.lpp. lasāms:

 

Par Birzuļu bibliotēkas dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1945.g.

Par bibliotēkas vēsturi stāsta fotogrāfijas

 

Bibliotēkas novadpētniecības krājumā atrodami albumi un mapes:

 

Novadpētniecības konkursa ietvaros tapušais darbs:

Ceļojums laikā: manas bibliotēkas ēkas vēsture. Birzuļu bibliotēka