Valka

Valcēnieši ceļā uz Dziesmu svētkiem

 

Kora dziedāšanas tradīciju aizsākums Valkas novadā meklējams jau Jāņa Cimzes vadītajā Vidzemes draudzes skolu skolotāju seminārā. Kā rakstījusi diriģente Māra Miķelsone: „Ar lepnumu varam apgalvot, ka lielo Dziesmu svētku gājiens ir sācies tieši no šejienes, no J. Cimzes un cimziešiem.”  („Darba Karogs” 1987.g. 12.sept.) Seminārā tika sagatavoti daudzi talantīgi skolotāji un koru diriģenti.

 

1868. gada 21. maijā Valkā notika pirmie novada Dziesmu svētki. Koncertu diriģēja Cimzes audzēknis Indriķis Zīle. 1873. gadā viņš kļuva par I Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģentu. Pirmajos Dziesmu svētkos Rīgā piedalījās arī Valkas mūzikas biedrības jauktais koris.

 

1934. gada 6. oktobrī laikrakstā „Latvijas Kareivis”  parādās informācija, ka pēc Lugažu aizsargu ierosinājuma iepriekšējā gada ziemā Valkā nodibinājies koris, ko vada Jāņa Cimzes valsts ģimnāzijas mūzikas skolotājs P. Krieviņš. Kora dalībnieku skaits sniedzas pāri 100, un dzied kā pilsētnieki, tā laucinieki.

 

1937. gada 4. jūlijā 7. Valkas aizsargu pulks sporta biedrības dārzā sarīkojis 11. Valkas novada Dziesmu svētkus.

Lugažu aizsargu koris 1938. gadā piedalījies IX Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos un 1939. gada martā dziedājis Rīgā Radiofonā. No bibliotēkas kādreizējās darbinieces Austras Ilves esam uzzinājuši skaistu stāstu – dziedot šajā korī, iepazinušies viņas vecāki Alma Grīsle un Jānis Kazeks.

DZIESMU SVĒTKI un Valkas novada dziesmotā vēsture (apkopojumā izmantotas Dziesmu svētku dalībnieku fotogrāfijas un piemiņas lietas, laikraksta “Ziemeļlatvija” (“Darba Karogs”, “Mūsu Zeme”) publikācijas, kā arī LNB digitālās bibliotēkas materiāli).

 

Par dziesmu svētku materiāliem Valkas bibliotēkas novadpētniecības krājumā ŠEIT.

Digitālās izstādes atklāšana 2013. gada 6. jūnijā

No Valkas jauniešu deju kolektīva vadītājas Skaidras Smelteres foto arhīva

Valkas kultūras nama dejotāji /1958-1965/

Valkas pūtēju orķestris un Guntis Freibergs

Par kādreizējo Valkas vīru kori stāsta Jāņa Aumeistera fotogrāfijas

Valkas kori gadu gaitā: no Zaigas Aumeisteres foto albuma

Fotogrāfijas no Rasmas Mitriņas albuma

Valkas kori gadu gaitā: no Hildas Pričinas foto arhīva

Valkas koru neaizmirstamais diriģents Tālivaldis Bērziņš

Fotogrāfijas Ainas Vilkas albumā

Draugos ar dziesmu. Vija Sidorova