Lugaži - Sēļi

Tā dziedāja Valkas ciemā

 

Ir sācies 1959. gads. Valkas ciemā nav kora…

 

Un tad pie darba ķeras Valkas ciema kultūras komisija un aicina korī iesaistīties visus dziesmu mīļotājus no kolhoza „Ļeņina ceļš”, Lugažu padomju saimniecības, Zīles un Pedeles mežniecībām, ar lūgumu kora organizēšanā palīdzīgu roku un atbalstu sniegt minēto saimniecību vadītājiem, kā arī Lugažu padomju saimniecības nodaļu pārvaldniekiem. Un tā pirmais kora mēģinājums notiek Lugažu septiņgadīgajā skolā 1959. gada 27. martā. 

 

Pagājis gads.  22.martā laikrakstā "Darba Karogs" raksta J.Upeslīcis:

„..no Tomēnu tautas nama žigli izspurdz kluba vadītāja Astrīda Kīslere… Lugažu padomju saimniecības centrā meitene apstājas pie kādas mašīnas, ap kuru jau sapulcējies daudz ļaužu, jaunu un vecu. Izrādās, ka tie ir dziedātāji... Koristi sapulcējušies kuplā skaitā, un, kad piebrauc lugažnieki, viņu skaits sniedzas tuvu pie četrdesmit. Enerģiskā diriģente Aina Pētersone pārbauda, vai visās balsīs pietiekošs dziedātāju skaita līdzsvars, pārliecinās, vai arī Zīles mežniecības dziedātāji, kuriem jāmēro vistālākais ceļa gabals, ir ieradušies. Izrādās – ir visi. Un nu mēģinājumu var sākt.. Valkas ciema čaklie dziedātāji Dziesmu svētkus sagaidīs ar možu prātu, ar skanīgām balsīm.”

 

A.Palsa:„44 dziesmu mīļotāji ar prieku mēro patālo ceļa gabalu no Lugažu padomju saimniecības Uzvaras nodaļas, Zīles mežniecības un kolhoza „Ļeņina ceļš” līdz Lugažu skolai, kur piektdienas vakaros notiek kora mēģinājumi.. Nekas tā neiepriecina cilvēku, kā tas, ka viņš spēj pats saskatīt sava darba augļus. Tad nevienam tālu mērotais ceļa gabals vairs neliekas tik garš, locekļi nejūt dienas nogurumu, nē, tie kļuvuši pavisam vingri un sirdis apņēmības pilnas – strādāt vēl raženāk, dziedāt vēl skanīgāk.. Izaudzis un nostiprinājies Valkas ciemā kolektīvs, ko vieno dziesmas varenais spēks.” /Darba Karogs. 1960. 13.aug./

 

Kad tika likvidēta Lugažu septiņgadīgā skola, vairs nebija, kur noturēt mēģinājumus. Daļa koristu pārgāja dziedāt pilsētas korī, daļa vēlāk turpināja dziedāt Lugažu sovhoza korī, kas izveidojās 1966. gada rudenī. Korim mēģinājumi notika padomju saimniecības „Lugaži” klubā, diriģenti bija Tālivaldis Bērziņš un Jānis Beitiks.

M.Silāja:„Lugažu korī ir daudz dziesmu draugu. Paskatieties tikai, ar kādu sajūsmu dzied brāļi Grinduļi, Rita Pulle, Antoņina Šprenka, Milda un Kārlis Kroļi, Vilma Līce, Jānis Balodis! Un ne tikai viņi vien. Vai citādi, ja dziesma nebūtu tuva, uz gandrīz vai katru mēģinājumu ar sāpošu kāju no Pedeles ierastos Rita Karlsone? Brauc viņi divas reizes nedēļā no trim pusēm ar divām, trim saimniecības automašīnām.. Un tad pēc mēģinājumiem, kas beidzas ap vienpadsmitiem naktī, mašīnas dodas atpakaļreisā.. Padomājiet vien, ko nozīmē lauku cilvēkam iet gulēt ap divpadsmitiem. Bet zaudējumu nav – dziesma skan katrā sirdī un visā sovhozā..” /Darba Karogs. 1967. 17.jūn./

 

Bijušā Tomēnu kluba vadītājas Astrīdas Kīsleres (tagad Eglītes) atmiņas

 

Atceras kora dziedātāja Rita Karlsone

 

Par savu mammu, savulaik aktīvo koristi Almu Kazeku stāsta Austra Ilves

Lappuses no Valkas ciema jauktā kora albuma

Valkas ciema koristu fotogrāfijas