Jānis Cimze

Valkas novads lepojas ar izcilāko no saviem novadniekiem JĀNI CIMZI – pirmo latviešu tautasdziesmu apdarinātāju, latviešu koru kultūras pamatlicēju, Vidzemes skolotāju semināra pirmo vadītāju. Novadpētniecības fondā pieejamas grāmatas, bukleti, bibliogrāfiskie rādītāji, videofilma u.c. materiāli par ievērojamo novadnieku.

 

2004. g. bibliotēka kopā ar Valkas novadpētniecības muzeju sagatavoja informatīvu kompaktdisku ar dokumentu bibliogrāfiskajiem aprakstiem, to anotācijām, attēliem, kas veido kolekciju “Jānis Cimze un Vidzemes draudžu skolu skolotāju seminārs”.

 

2014. g., atzīmējot Jāņa Cimzes 200. dzimšanas dienu, ievērojamajam novadniekam veltīta slaidrāde “Mums atliek tikai mīlestība, es saku, kalpojošā…”. Savukārt izstādē „Vidzemes draudzes skolu skolotāju semināra audzēkņu literārais mantojums” Valkas bibliotēkā bija skatāmas 18 Cimzes audzēkņu 111 sarakstītās grāmatas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma.

 

 Īsa informācija par grāmatu autoriem.

 

1839. g. dibinātais Vidzemes draudžu skolu skolotāju seminārs no 1849.-1890. g. darbojās Valkā. Pilnu mācību kursu pabeidza 479 audzēkņi. Jāņa Cimzes audzēkņu vidū ir daudzi kultūras un izglītības laukā ievērojami cilvēki. Āronu Matīss rakstījis: „Tādu viņa audzēkņu, kas dažādi rakstnieciski nodarbojušies, gan dažādas skolas un mācību grāmatas sarakstīdami, gan pie laikrakstiem līdzstrādādami, ir liels pulks. Lai aizrādu tikai uz Caunīti, Tēraudu, Bankinu, Daugi, Daugulu, Pilsātnieku, Gailīti, Peleksu, Stakli, Ulpi, Cukuru u.c.”

 

Apsīšu Jēkabs seminārā ieinteresējies par latviešu valodu un literatūru, iespējams, no šī laika nāk viņa atziņa, ka „blakus Bībelei tautas dziesmas ir galvenais avots, no kura smelties rakstniekam.” Auseklis izlasījis visu nelielo semināra bibliotēku, „reibinājies Merķeļa rakstos” (Z.Mauriņa). Šajā laikā  radušies viņa pirmie dzejoļi. Seminārā izpaudušies arī Jura Dauges un Jēkaba Zvaigznītes literārie dotumi.

 

Par ražīgu lubu literatūras autoru vēlāk kļuvis Kārlis Cilinskis. Īpatnējo dzejoļu dēļ par pirmo latviešu dekadentu nodēvēts Jānis Steiks. Domu un apceres liriķis Augusts Kažoks vēlāk strādājis Ērģemē. Kāds no skolniekiem viņam vēlāk rakstījis: „Lai gan jūs vairs neesat Ērģemē, Jūsu gars dzīvo un strādā pie dažiem Jūsu skolēniem.”

 

Ādams Jende ir īsu pasaciņu un pamācošu stāstu izlases „Mājas bērniem” autors, „Pirmo ģeogrāfijas kursu” sarakstījis Jānis Ulpe. Viens no pašiem pirmajiem latviešu mācību grāmatu autoriem ir Jānis Bankins. Vairākus izdevumus piedzīvojušas viņa aritmētikas grāmatas: „Uzdošanas uz tāpeli ko rēķināt”, „Mācību grāmata rēķinlauzīšanā”, ievērību pelna arī citas.

 

Grāmatu titullapu, satura rādītāju, kā arī nelielu fragmentu digitāla kolekcija apskatāma uz vietas bibliotēkā.

Izstāde "Vidzemes draudzes skolu skolotāju semināra audzēkņu literārais mantojums" 2014.gadā