Mediji
 

Informācija Valkas bibliotēkas elektroniskajā katalogā un novadpētniecības datubāzē

Virtuāla izstāde / mape

Par laikrakstu "Ziemeļlatvija"

 

Sveiciens laikraksta 95. dzimšanas dienā (2020)

 

 

 Senāk Valkā iznākušie laikraksti

 

Iznāca no 1945.-1953. g.

Ieskaties laikraksta "Mūsu Zeme" 1949.g. maija numuros!

 

 

Iznāca no 1953.-1989. g.

Ieskaties laikraksta "Darba Karogs" 1959.g. septembra numuros!

 

Iznāca no 1925.-1940. g.

Ieskaties laikraksta "Ziemeļlatvija" 1939.g. marta numuros!

 

 Laikraksta "Ziemeļlatvija" kalendārs 1925-1940

 

 

Iznāca no 1928.-1929. g.

Ieskaties laikraksta "Valkas Balss" 1929.g. janvāra numuros!

 

Iznāca 1919. g.

Ieskaties laikraksta "Jaunā Dzīve" februāra numuros!

 

 

Iznāca 1919. g.

Ieskaties laikraksta "Tautas Balss" aprīļa numuros!