Plāņi

Pašdarbības kolektīvi Plāņos

Fotogrāfijas no Rudītes Sūres un citu pašdarbnieku foto arhīviem