Ceļā uz Dziesmu svētkiem

 

Digitālā izstāde „Ceļā uz Dziesmu svētkiem” tapusi Vidzemes kultūras programmas 2012. gadā finansētā projekta „Dziesmu un deju svētku nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana Valkas reģiona novados” ietvaros. Tās mērķis – apzināt un saglabāt Smiltenes, Strenču un Valkas novadu to nemateriālā kultūras mantojuma daļu, kas saistīta ar Dziesmu un deju svētkiem kā mūsu tautas identitātes pamatu. Digitālās izstādes vizuālo daļu veido fotogrāfijas, afišas, programmas. Ir lasāmas un klausāmas Dziesmu un deju svētku dalībnieku atmiņas par vietējā mēroga dziedāšanas svētkiem un skatēm, kā arī par piedalīšanos lielajās dziesmu dienās Rīgā.

Hronoloģiskais aptvērums – no senākajiem pieejamajiem materiāliem līdz 1990. gadam.

Digitālajā izstādē piedāvājam arī daudzus neatpazītus attēlus, par kuriem ir maz informācijas par attēloto vietu, redzamajām personām un konkrētu attēla uzņemšanas laiku. Tāpēc ļoti priecāsimies par jebkādu plašāku informāciju par izstādē publicētajiem materiāliem. Lūdzam ziņot par visām pamanītajām neprecizitātēm un kļūdām. Tāpat gaidīsim arī jaunus atmiņu stāstus no senāku Dziesmu svētku dalībniekiem.

 

Digitālās izstādes materiāli un sīkāka informācija par fotogrāfijām ELEKTRONISKAJĀ KATALOGĀ un NOVADPĒTNIECĪBAS DATUBĀZĒ

                                                                                                                                                                                                                       Paldies visiem atmiņu sniedzējiem! 

 

 

 Valkas kori – Latgales Dziesmu svētkos (1940), Valkas rajona kolektīvi – Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku dalībnieki (1960-1990)

Valkas rajona skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki Smiltenē Jāņukalnā 1960. gada 11.-12. jūnijā

Valkas rajona Dziesmu svētki 1960. gada 18.-19. jūnijā

Tautu draudzības un darba svētki Valkā 1964. gada 19.jūlijā

Padomju Latvijas 25. gadadienai veltītie Dziesmu un deju svētki Valkā 1965. gada 11.jūlijā

Valkas rajona 1967. gada skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku noslēguma koncerts

Valkas rajona Dziesmu un deju svētki 1970. gada 21. jūnijā

IV Starprajonu darba veterānu koru salidojums 1971. gada 30. maijā

Valgas rajona un Valkas rajona apvienotie Dziesmu svētki Valkā, 1971. gada 6. jūnijā

Valgas rajona un Valkas rajona Draudzības tautas deju svētki Valgā, 1971. gada 27. jūnijā

Valkas rajona Dziesmu un deju svētki Valkas estrādē 1973. gada 10. jūnijā

Valkas rajona Darba svētki 1977. gada 11. jūnijā

Valkas rajona Tautu draudzības svētki 1978. gada 10. jūnijā

Zonālie Dziesmu svētki Valkā 1979. gada 17. jūnijā

Valkas rajona skolu tautisko deju kolektīvu koncerts-skate 1980. gada 4. maijā

Valkas rajona Dziesmu un deju svētki 1980. gada 14. jūnijā

Valkas rajona Darba svētki 1981. gada 7. jūnijā

Valkas un Valgas 400. gadadienai veltītie Dziesmu un deju svētki

Valkas rajona Tautu draudzības svētki 1987. gada 24. maijā

Kurzemes zonas kolektīvu koncerta programma 1987. gada 4. jūlijā Valkā

Valkas rajona skolēnu Deju svētki 1989. gada. 20. maijā

Valkas rajona mazie Dziesmu svētki Ērģemē 1989. gada 27. maijā

Vidzemes novada Dziesmu svētki, veltīti Jāņa Cimzes 175. gadu atcerei Valkā, 1989. gada 17. un 18. jūnijā

Vidzemes novada Dziesmu svētku norises kārtība Valkā, 1989. gada 17. un 18. jūnijā

…līdz lielajiem Dziesmu svētkiem Rīgā

No mazajiem Dziesmu svētkiem Valkā…