Ceļā uz Dziesmu svētkiem

 

Digitālā izstāde „Ceļā uz Dziesmu svētkiem” tapusi Vidzemes kultūras programmas 2012. gadā finansētā projekta „Dziesmu un deju svētku nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana Valkas reģiona novados” ietvaros. Tās mērķis – apzināt un saglabāt Smiltenes, Strenču un Valkas novadu to nemateriālā kultūras mantojuma daļu, kas saistīta ar Dziesmu un deju svētkiem kā mūsu tautas identitātes pamatu. Digitālās izstādes vizuālo daļu veido fotogrāfijas, afišas, programmas. Ir lasāmas un klausāmas Dziesmu un deju svētku dalībnieku atmiņas par vietējā mēroga dziedāšanas svētkiem un skatēm, kā arī par piedalīšanos lielajās dziesmu dienās Rīgā.

Hronoloģiskais aptvērums – no senākajiem pieejamajiem materiāliem līdz 1990. gadam.

Digitālajā izstādē piedāvājam arī daudzus neatpazītus attēlus, par kuriem ir maz informācijas par attēloto vietu, redzamajām personām un konkrētu attēla uzņemšanas laiku. Tāpēc ļoti priecāsimies par jebkādu plašāku informāciju par izstādē publicētajiem materiāliem. Lūdzam ziņot par visām pamanītajām neprecizitātēm un kļūdām. Tāpat gaidīsim arī jaunus atmiņu stāstus no senāku Dziesmu svētku dalībniekiem.

 

Digitālās izstādes materiāli un sīkāka informācija par fotogrāfijām ELEKTRONISKAJĀ KATALOGĀ un NOVADPĒTNIECĪBAS DATUBĀZĒ

                                                                                                                                                                                                                       Paldies visiem atmiņu sniedzējiem! 

 

 

 Valkas kori – Latgales Dziesmu svētkos (1940), Valkas rajona kolektīvi – Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku dalībnieki (1960-1990)

…līdz lielajiem Dziesmu svētkiem Rīgā

No mazajiem Dziesmu svētkiem Valkā…