Bilskas bibliotēkā

Bibliotēkas vēsture: 1922.g. Bilskā tika noorganizēta laukstrādnieku arodbiedrība “Rīts”, kas ļoti aktīvi darbojās tieši divdesmito gadu sākumā. Bilskas pagastā sākās rosīgs kultūras darbs. Pie šīs arodbiedrības tika izveidota arī bibliotēka. Oficiālais bibliotēkas dibināšanas datums – 1923.g. 12.aprīlis, kad Bilskas pagasta valdes pilnvarotais valdes loceklis Pēteris Priedīte parakstīja Kultūras fonda bibliotēkas noteikumus un saņēma 504 grāmatas. 1924.g. bibliotēka atradās Bilskas pagasta namā un grāmatas glabājās valdes kancelejas skapī. Par bibliotēku atbildīgs bijis darbvedis Pēteris Brūviņš, kurš strādājis bez atalgojuma. 1930.g. bibliotēkas pilns nosaukums – Kultūras fonda Bilskas pagasta padomes bibliotēka.

 

1936.g. bibliotēka pārvesta no pagasta nama uz Bilskas pagasta 6–klašu pamatskolu Vecbilskā, par bibliotēkas pārzini strādājis skolotājs Eižens Vēveris. No 1952.g. bibliotēka atradās kluba telpās un darbojās tur līdz 1984.g. rudenim, kad tika pārcelta uz kolhoza „Druva” mehānisko darbnīcu otro stāvu. Tikai 1991.g. bibliotēka beidzot tikusi pie gaišām, plašām telpām bijušajā bērnudārzā.

 

 

Dažādos gados Bilskas bibliotēkā strādājuši Jānis Lasmanis, Roberts Pēča, Arvīds Dundurs u.c.

Novadpētniecības darbs Bilskas bibliotēkā iesākās 1985.g., kad šeit sāka strādāt Alda Liuke. „Sāku vākt visus iespējamos materiālus par Bilsku un bilskēniešiem. Bibliotēkas vēsturi palūdzu uzrakstīt Arvīdam Dunduram, jo viņš labāk zināja par to laiku. Meklēju vecās fotogrāfijas, sarunās ar cilvēkiem lūdzu viņiem pierakstīt atmiņas par agrākiem laikiem Bilskā. Visvairāk materiālu savākti par Zeiboltu Jēkabu un Jāni Ziemeļnieku. Bilskēnieši bija ļoti atsaucīgi un, pateicoties viņiem, tiku pie interesantiem atmiņu vēstījumiem. Interesanti, ka, rakstot par Zeiboltu Jēkabu, pat divi kungi sastrīdējās, kuram ir taisnība, kuram nē, jo, kā jau tas bieži gadās, katram bija sava versija,” stāsta Alda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arī šobrīd bibliotēkā turpinās novadpētniecības darbs. 2013.g., apzinot Dziesmu un deju svētku dalībniekus Bilskas pagastā, radās doma izveidot plašu fotoizstādi par Bilsku senāk un šodien. Savākts ievērojams daudzums fotogrāfiju, fotografēti arī attiecīgie objekti šodienas Bilskā. 2014.g. bibliotēkā bija skatāma fotoizstāde “Bilska iedzīvotāju acīm” – 217 fotogrāfijās Bilskas izaugsme 60 gadu garumā – daba, ēkas cilvēki, notikumi. Neliels ieskats fotoizstādē (Bilskas skola, kolhozs „Druva”, Bilskas ciema padome, tautas nams, bibliotēka, Bilskas ezers un piemineklis represētajiem iestādītajā bērzu birzī).

 

Novadpētniecības konkursam “Mūsu stāsti Latvijas simtgadei” sagatavotais stāsts “Bilskas skolai – 90” izpelnījies vislielāko atzinību. Tajā ir absolventu vārdi, fotogrāfijas, skolas liecības u.c. materiāli. Kā atzinusi autore Malda Pabērza – šis stāsts var iepriecināt ikvienu, kam “Bilskas skola ir nozīmīgs dzīves posms. Fotogrāfijas savāktas no bijušajiem skolēniem, viņu bērniem un mazbērniem, kas ir patiesi iepriecināti par šī darba ideju.