Novads literatūrā un valodniecībā

 

  Informācija Valkas bibliotēkas elektroniskajā katalogā un novadpētniecības datubāzē Virtuāla izstāde / mape
Pazīstamu autoru grāmatās par Valku

 

"LATVIJAS VALKA: veltījumi pilsētai dzejā un prozā" (2017)

Par Ērģemes izloksni  
  Par Kārķu izloksni