ES informācijas sniedzēji

Plašākie informācijas avoti par Eiropas Savienību ir ES institūciju un Latvijas iestāžu oficiālās mājas lapas.

 

 

 

ES portālā var iepazīties ar informāciju par ES institūcijām, politikām, dalībvalstīm, vēsturi un citiem ar ES saistītiem jautājumiem.

 

 

 

Informācija par ES ir pieejama speciāli izveidotā ES kanālā EUTube, kas piedāvā iespēju noskatīties un sniegt komentārus par videomateriāliem.

 

 

Informāciju par Eiropas Savienību var iegūt, zvanot uz speciālajiem informācijas tālruņiem. Piemēram, Eiropas Savienībā ir izveidots kopīgs Europe Direct tālrunis 00800 6 7 8 9 10 11, uz kuru var zvanīt no visām dalībvalstīm un saņemt atbildi jebkurā no ES oficiālajām valodām.

 

 

 

Vienlaikus informāciju par ES var iegūt arī klātienē, apmeklējot Eiropas Savienības informācijas punktus, Eiropas Komisijas Europe Direct informācijas centrus, ES māju un nevalstiskās organizācijas.

 

 

 

Skolās, veidojot Eiropas klubus, tiek veicināta jauniešu izpratne un zināšanas par ES, tās institūcijām un kompetencē esošajām politikas jomām. Vienlaikus sabiedrības interese par ES jautājumiem tiek veicināta, organizējot konkursus par ES jautājumiem.

 

Arī Latvijā darbojas  uzziņu telefons – Eiroinfo tālrunis (8 0000 3 0000), uz kuru zvanot, var uzdot jautājumus par ES.