VēstureValkas novada centrālā bibliotēka ir Valkas novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura paralēli veic reģiona galvenā bibliotēkas funkcijas un darbojas kā koordinējošais metodiskais centrs Smiltenes un Valkas novada publiskajām un izglītības iestāžu bibliotēkām.

 

Pamatojoties uz Valkas novada pašvaldības 2021. gada 30. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18, 3.§), no 2022. gada 1. februāra Valkas novadā darbojas Valkas novada Centrālā bibliotēka ar piecām struktūrvienībām: Ērģemes bibliotēka ar nodaļu Turnā, Kārķu bibliotēka, Lugažu bibliotēka ar nodaļu Sēļos, Vijciema bibliotēka un Zvārtavas bibliotēka. 2023. gada 24. janvāra Valkas novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums (Nr.8, protokols Nr.2,4.§) par struktūrvienības “Lugažu bibliotēka ar nodaļu Sēļos” reorganizāciju. Tā rezultātā tiek likvidēta Lugažu bibliotēka ar nodaļu Sēļos un tiek dibināta Sēļu bibliotēka. Kopš 2023. gada 1. aprīļa Valkas novada Centrālajai bibliotēkai ir sekojošas struktūrvienības: Ērģemes bibliotēka ar nodaļu Turnā, Kārķu bibliotēka, Sēļu bibliotēka, Vijciema bibliotēka un Zvārtavas bibliotēka.

 

 

Valkas bibliotēkai jau 159 gadus sena vēsture...

 

 

 

Tālākās tās darbības apliecinājumi ir tikai Valkas pilsētas rātes izdotie cirkulāri (administratīvi paziņojumi) un citi dokumenti.

 

 

 

Valkas bibliotēkas darbības apliecinājumi gadu pēc dibināšanas.

 

 

 

Valkā 19.gadsimta beigās ir vairākas bibliotēkas un uzplaukst kultūras dzīve.

 

 

Valkas pilsētas dome 20.gs. sākumā saņem vairākus priekšlikumus par pilsētas bibliotēkas dibināšanu. Bet tie palikuši neievēroti...
1913.gadā Valkas sabiedrība pauž neapmierinātību, ka daudzās biedrību bibliotēkas nespēj apvienoties un izveidot vienu kopīgu publisko bibliotēku.

 

   

 

 

20.gs. sākumā Valkas pilsētas domnieki savā darbā spriež, izdod rīkojumus un uzlabo Valkas pilsētas vidi, taču publiskas bibliotēkas, kur "dažu labu stundu dienā atļautu lietderīgi pavadīt", Valkā joprojām nav...
Un varbūt, ka "pa daļai vainojama sabiedrība, ka viņa nav darījuse iespaidu uz pilsētas domi ar neatlaidīgu lūgumu atjaunošanu par bibliotēkas atvēršanu".

"Līdums", Nr.37 (10.02.1916.)

 

 

Ieskatu par apstākļiem Valkā okupācijas un Latvijas brīvības cīņu laikā sniedz laikrakstu publikācijas.

 

 

Vēl 1922.gadā publiskās bibliotēkas Valkas pilsētā nav. 

 

 

1923.gads - Valkas pilsētā dibina (atver) jaunu publisko bibliotēku.

 

 

Kopš 1923.gada Valkā ir publiskā bibliotēka, un tas ir jauns sākums un vēl daudz darba iestādes labiekārtošanā.

 

To laikrakstā “Sociāldemokrāts” Nr.243 (27.10.1922) apstiprina arī T.Līventāls uzsverot, ka “[..] bibliotēku tīkla izveidošana prasīs vēl i no Kultūras fonda, i no sabiedrības tiklab plašus līdzekļus, kā arī pašupurēšanos un pašdarbību.”

 

 

 

Bibliotēkas vēsture attēlos (novadpētniecības datubāzē)

 

Bibliotēkas vēsture dokumentos

 

Novadpētniecības konkursa „Ceļojums laikā: manas bibliotēkas ēkas vēsture” darbs par bibliotēkas ēkām Valkā

 

Prezentācija "Valkas bibliotēkai 100. No pirmsākumiem līdz mūsdienām"

 

Klientu un darbinieku atziņas, sveicieni par Valkas bibliotēku