22.03.2021
Piedalies Mazā Pūčulēna skolā Valkas novada bibliotēkās!

Jau ceturto gadu Valkas novada sešas publiskās bibliotēkas aicina ģimenes, kurās ir bērns 3 - 4 gadu vecumā, apmeklēt Mazā Pūčulēna skolu. Tā tiek īstenota lasītveicināšanas programmas “Grāmatu starts” ietvaros, ko izveidojis LNB Bērnu literatūras centrs.

 

Mazā Pūčulēna skolas nodarbībās tiek iesaistīta visa ģimene. Tā ir iespēja iepazīt dažādo grāmatu pasauli un bibliotēku kā interesantu vietu, kur izzināt pasauli, rosināt bērnos lasītprieku un stiprināt lasīšanas tradīciju ģimenēs. Nodarbības notiek dzīvesvietai tuvākajā bibliotēkā Ērģemē, Kārķos, Valkā, Valkas pagastā, Vijciemā un Zvārtavā.

 

Ģimenes, kuras šogad vēlas piedalīties programmā “Grāmatu starts” Valkas novadā 2021, tiek aicinātas pieteikties dalībai Mazā Pūčulēna skolā līdz maija beigām tuvākajā bibliotēkā.

 

Skoliņā notiks trīs nodarbības, no kurām pirmā un otrā notiek ģimenes dzīvesvietai tuvākajā publiskajā bibliotēkā un trešā notiek Valkas bibliotēkā kā Mazā Pūčulēna skolas noslēgums, kad tiek dāvināts īpaši veidots „Grāmatu starta“ pūču komplektiņš: mugursoma, lasāmgrāmata, mīļlietiņa un noderīgs materiāls vecākiem par lasīšanu.

 

Valkas novadā programmas darbu koordinē Valkas novada Centrālā bibliotēka, sadarbojoties ar Ērģemes pagasta bibliotēku, Kārķu pagasta bibliotēku, Vijciema pagasta bibliotēku, Zvārtavas pagasta bibliotēku un Valkas pagasta bibliotēku. Dalību “Grāmatu startā” atbalsta LNB Atbalsta biedrība un Valkas novada dome.

 

#GrāmatuStarts

#VNCBBērnuliteratūrasnodaļa

 

 

Informāciju sagatavoja

Una Grāve, Valkas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.