Smiltene

Smiltenes vīru koris “Dziedonis”

 

Smiltenes vīru kora “Dziedonis” vēsture (1951.-1991.)

Smiltenieši fotogrāfijās

Valcēnietis Reinis Būda dzied vīru korī "Dziedonis"