Zvārtava

Kora dziesmas un tautas dejas Zvārtavā

Par kora dziedāšanas pirmsākumiem Zvārtavā stāsta fotogrāfija no Ilgas Kalniņas personiskā arhīva, tā uzņemta apmēram 1946.gadā.  

Tolaik korī dziedāja arī Gunta Vērzemniece, Ilga Žubure, Vizma Lekse, Ausma Tetere, Brunis Linde u.c.

 

1960. gada 18. un 19. jūnijā Valkas rajona Dziesmu svētkos piedalījās Zvārtavas ciema vīru koris.

 

Koris dziedājis visos ciemā rīkotajos pasākumos: jubilejās, pilngadības svētkos u.c.

 

1965. gadā Zvārtavā darbojās l/a “Kalnājs” jauktais koris, kurā dziedāja Kārlis Biters, Aina Bitere, Milda Krūmiņa, Elza Vērzemniece, Mirdza Buģele, Jānis Briedis, Dzidra Kalniņa, Irēna Zemīte u.c. Kori diriģējis Tālivaldis Bērziņš.

 

1982. gadā Zvārtavas korī dziedāja Līga Kučere, Iveta Krūze, Ārija Baškere, Gaida Lapiņa, Aina Bitere, Dace Elme, Grietiņa Kļaviņa, Skaidrīte Ķelle, Velta Krūze, Eleonora Zeltiņa, Milda Mūrniece, Vizbulīte Pakalne, Hermīne Kučere, Rudīte Kļaviņa, Kārlis Biters, Aldis Beriņš, Jānis Kučers, Viesturs Lorencis, Hugo Brants, Aivars Švarte, Jānis Elksnis, Jānis Briedis.

 

Tautas dejas Zvārtavas pusē dejotas jau tālajā 1947. un 1948. gadā.

Par to savās atmiņās dalās Eduards Ābeltiņš

 

Tautas deju kolektīvs darbojās arī no 1957. gada. Līdz 1958. gadam to vadīja Milda Čama. Kolektīvā dejoja četri pāri, un tas pastāvēja četrus gadus.

 

No 1984.-1985. gadam astoņu pāru lielo Zvārtavas deju kolektīvu vadīja Elga Rācene.

 

Par dejošanu Zvārtavā 20. gs. 90. gados stāsta kādreizējā tautas nama vadītāja Dzidra Švarte

 

 

Zvārtavas pagasta pašdarbības kolektīviem veltīti albumi 

            

  1992.-1997. GADS

 

   

   1997./1998. GADA SEZONA

 

 

Dzied Zvārtavas kori