Variņu bibliotēkā

Bibliotēkas vēsture: Variņu bibliotēka dibināta 1951. gadā, toreiz kā Sebru ciema bibliotēka. 1954.g. Sebru ciemu pievieno Palsmanes ciemam, bibliotēka turpmāk tiek saukta par Palsmanes ciema 2. bibliotēku. 1990.g. 18. oktobrī pieņemts AP Dekrēts, ka tiek izveidots Variņu pagasts, un bibliotēka iegūst patreizējo nosaukumu – Variņu pagasta bibliotēka.

 

Kopš 1961. gada, kad bibliotēkā sāka strādāt Mudīte Pavasare, Variņos daudz paveikts novadpētniecības darbā: liecības par pagasta dzīvi un novadniekiem saglabātas 13 albumos, kuros hronoloģiski apkopoti visi līdz 1990.g. presē publicētie raksti par Variņu pagastu. Sākot ar 1991.g., iekārtoti 10 tematiski albumi par Variņu pagasta iestādēm: pagasta pārvaldi, skolu, bērnudārzu, bibliotēku, tautas namu, SIA „Palsa”, SIA „Dzērve”, „Variņu Vēstis”, skolēnu esejas. Izveidota seno mājvietu kartotēka. 

 

2014.g. iznākusi Vinetas Briškas grāmata „Mīlu zemi un cilvēkus” (Valkas rajona kopsaimniecības „Oktobris” ilggadējā priekšsēdētāja Ēvalda Viļumsona darbīgais mūžs). Rakstot grāmatu, autore izmantojusi bibliotēkas bagātīgo novadpētniecības krājumu, tam bijusi nozīmīga loma, lai taptu šī grāmata par cilvēku – personību, kas veicināja Variņu pagasta attīstību. Toreizējai bibliotēkas vadītājai Mudītei Pavasarei adresēti pateicības vārdi.

 

Bibliotēkā apskatāmi arī vēsturiski fotomateriāli.   

Kolhozs „Oktobris” 20.gs. piecdesmitajos gados uzņemtajās Jāņa Silamedņa fotogrāfijās