Konkurss "Ceļojums laikā"

 

Novadpētniecības konkurss „Ceļojums laikā: manas bibliotēkas ēkas vēsture”

 

Norises laiks no 2015.gada 1.septembra līdz 2016.gada 1.maijam. 

 

Konkursa mērķis – pievērst bibliotekārus savu bibliotēkas ēku vēstures pētniecībai; dažādu uzziņu avotu, datu bāžu un citu  informācijas meklēšanas iespēju apgūšanai un izmantošanai; kā arī sekmēt bibliotēku publicitāti.

 

Konkursa nolikums

 

Konkursam iesniegtie darbi

 

Bilskas bibliotēka Smiltenes novada bibliotēka
Birzuļu bibliotēka

Valkas novada Centrālā bibliotēka

Jaunklidža bibliotēka – saieta nams Valkas pagasta Lugažu buibliotēka
Jērcēnu pagasta bibliotēka – informācijas centrs

Valkas pagasta Sēļu bibliotēka

Kārķu pagasta bibliotēka

Variņu bibliotēka

Omuļu bibliotēka Vijciema bibliotēka
Palsmanes bibliotēka Zvārtavas bibliotēka
Plāņu bibliotēka