Kultūra

 

Kultūras iestāde  Informācija Valkas bibliotēkas elektroniskajā katalogā un novadpētniecības datubāzē Virtuāla izstāde
Par Valkas novadpētniecības muzeju

"Muzejs ir tuvu" (2020)

   Par Valkas pilsētas kultūras namu  
   Par Valkas novada Centrālo bibliotēku

"Bibliotekāres Valkā" (2019)

Bibliotēkas vēsture dokumentos

Par Lugažu muižu