Kultūra

 

Kultūras iestāde  Informācija Valkas bibliotēkas elektroniskajā katalogā un novadpētniecības datubāzē Virtuāla izstāde / mape
Par Valkas novadpētniecības muzeju

"Muzejs ir tuvu" (2020)

   Par Valkas pilsētas kultūras namu

Kultūras darbinieki:

Aivars Ikšelis (2021)

Mārīte Magone (2018)

Sarmīte Reke (2022)

 

 Par Valkas novada Centrālo bibliotēku

 

Valkas bibliotēkas pirmās grāmatas

"Bibliotekāres Valkā" (2019) 

Bibliotēkas vēsture dokumentos

Par kādreizējo kinoteātri "Draudzība" Valkā

Kinoteātris "Draudzība" (2023)

Par Lugažu muižu