Kultūra

 

Kultūras iestāde  Informācija Valkas bibliotēkas elektroniskajā katalogā un novadpētniecības datubāzē Virtuāla izstāde
Par Valkas novadpētniecības muzeju

"Muzejs ir tuvu" (2020)

   Par Valkas pilsētas kultūras namu

Kultūras darbinieki:

Aivars Ikšelis (2021)

Mārīte Magone (2018)

Sarmīte Reke (2022)

 

 Par Valkas novada Centrālo bibliotēku

 

Valkas bibliotēkas pirmās grāmatas

"Bibliotekāres Valkā" (2019) 

Bibliotēkas vēsture dokumentos

Par Lugažu muižu