Vijciems

Dziedātāji un dejotāji Vijciemā

 

Stāsta Inese Jirgensone, Vijciema vidējās paaudzes deju kolektīva dejotāja no 1994.–2008. gadam

 

Fotoattēli no Ainas Lauciņas, Vitas Bērziņas, Ineses Jirgensones un Gunitas Beikmanes foto arhīviem.

Vijciema dejotāji

Vijciema koru vēsture