Piedāvājam
 

Kopā ar grāmatu izdzīvo interesantus notikumus, atklāj jaunus faktus, aizraujies ar eksperimentiem un pagatavo visgardāko kūku!

 

Valkas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa piedāvā sagatavot grāmatu kopu par konkrētu tematu grāmatu izmantošanai izziņas, mācību darbam un atpūtai bērnudārza grupiņās. Grāmatu izmantošanas laiks pēc nepieciešamības.

 

Dodot iespēju bērnam pašam ieraudzīt grāmatu dažādību, tiek likts pamats interesei par lasīšanu, rosināts lasītprieks, jaunatklājēja gars un bagātināts bērna vārdu krājums.

 

Lai pieteiktu grāmatu kopas sagatavošanu un saņemšanu, rakstīt vai zvanīt Bērnu literatūras nodaļas bibliotekārēm (e-pasts: bernubiblioteka@valka.lv, tel.64722965; 29136199).

 

#Grāmatasdodaspielasītājiem

 

 

Lasīšanas darbnīca ir Valkas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas iniciatīva, kurā tiek vadītas nodarbības bērniem, īstenojot tās Valkas pilsētas bērnudārzos, kā arī bibliotēkā.

 

Lasīšanas darbnīcas nolūks ir atklāt, ka lasīt ir interesanti un lietderīgi, ka tas ir aizraujošs notikums un patīkams process.

 

Lasītprasme ir cilvēkam iegūstama un attīstāma prasme. Tā nepieciešana gan izglītošanas procesā, gan veicot dažādus ikdienas darbus visa mūža garumā, lai iegūtu informāciju, vērtētu to, lai runātu un izteiktu savas domas un vajadzības.

 

Lasītprasme apgūstama jau agrīnā vecumā, un ir viena no svarīgākajām prasmēm – tā ir kā pamats visa cita izzināšanai, apguvei un sevis attīstībai.

 

Nodarbībā tiek iekļautas dažādas aktivitātes – runāšana, klausīšanās, domāšana, sadarbība, rotaļas, praktiska un radoša darbošanās. Bērni tiks rosināti piedalīties LNB Bērnu literatūras centra lasītveicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija“.

 

 

“Bērnu rīti” notiek katra mēneša trešajā sestdienā no plkst. 11:00 līdz 12:00. Tā ir īpaši sagatavota nodarbība par konkrētu tēmu stundas garumā, kurā mazie apmeklētāji ieskatās, ieklausās un iejūtas literārajā, mākslas un kultūras pasaulē.

 

Šie pasākumi ieved bērnus (kā arī viņu ģimeni) bibliotēkā, kur ir plašas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas – grāmatas, žurnāli, galda spēles, meistarojumi, sarunas, rotaļāšanās.

 

Gada vistumšākajā laikā, novembrī, noris Ziemeļvalstu literatūras nedēļa, kad vairākos tūkstošos publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata.

 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā - Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru.

 

Lasi vairāk Ziemeļvalstu literatūras nedēļas projekta mājaslapā.

#nordisklitt20

 

   

Latvijas Drošāka interneta centrs darbojas kopš 2006.gada, izglītojot un informējot sabiedrību par bērnu drošību internetā un nodrošinot iespēju ziņot par atklātajiem pārkāpumiem internetā.

Vairāk nekā 170 valstīs visā pasaulē tiek atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena (DID), aicinot ikvienu domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi.


Latvijas Drošāka interneta centrs organizē aktivitātes, iesaistot bērnus, jauniešus un pieaugušos, par kurām varat uzzināt DID2021 ZIŅU IZDEVUMĀ. Atzīmējiet Drošāka interneta dienu arī Jūs!

 

 

Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļas tradīcija ir bērniem vasarā organizēt ar lasīšanu saistītas nodarbes, kurās klausīties, uzzināt, lasīt un aizrautīgi darboties.

2017.gadā jūlija ceturdienās - vasaras multenes ar uzdevumiem.


2018.gadā dalība projektā “Mūsu mazā bibliotēka” ar vasaras nodarbībām “Es tu viņš un viņa. Re, kur jauka grāmatiņa!”.


2019.gadā radošās piektdienas kopā ar žurnālu “Mazputniņš” (mēnešraksts trimdas latviešu bērniem).


2020.gadā radošās nodarbībās jūlija otrdienās kopā ar mākonīti Pikolo - žurnāla bērniem galvenais varonis.

 

Spēle "Kas ir bibliotēka?" ir jautājumu un atbilžu spēle 3.klašu skolēniem par Valkas bibliotēku, tās iekārtojumu un interesantiem faktiem bibliotēkā. Spēle dod iespēju katram tās dalībniekam ne vien pārliecināties par savām zināšanām, bet arī uzzināt ko jaunu par Bērnu literatūras nodaļu.

 

Spēle “Kas ir bibliotēka?” tiek īstenota Bērnu literatūras nodaļas telpās ar iespēju atbildes uz jautājumiem ne vien zināt, bet arī tās pamanīt bibliotēkas vidē. Spēles dalībnieki savstarpēji sacenšas. Noslēgumā tiek apbalvoti spēles “Kas ir bibliotēka?” uzvarētāji, kas ir atbildējuši vispareizāk un visātrāk.

 

Lai pieteiktu dalību spēlē “Kas ir bibliotēka?”, rakstīt vai zvanīt Bērnu nodaļas bibliotekārēm (e-pasts: bernubiblioteka@valka.lv, tel.64722965).

 

#VNCBBērnuliteratūrasnodaļa

 

Ieskats bērnu grāmatu (un citu resursu) jaunieguvumos

Darbs datu bāzēs un informācijas meklēšanā

Izglītojošas nodarbības par ES tēmām (sadarbībā ar ESIP Valka)

Dzejas dienu nodarbības

 

 

Nodarbības par drošu un jēgpilnu interneta lietošanu, medijpratību, atbildību un cieņu internetā

 

Eiropas valodu dienas viktorīna 4.klases skolēniem

 

Nodarbības pirmsskolas izglītības audzēkņiem

Nodarbības pirmsskolas izglītības iestādēs, skolās