Šeit atrodamas īsas biogrāfiskas ziņas par novadā pazīstamām personām: rakstniekiem, dzejniekiem, mūziķiem, māksliniekiem, kultūras un izglītības darbiniekiem, zinātniekiem, sportistiem un citiem, kas dzimuši, mācījušies, dzīvojuši vai darbojušies gan Valkā, gan visā vēsturiskā Valkas rajona teritorijā. Klikšķinot uz aktīvās saites, atveras informācija bibliotēkas elektroniskajā katalogā un novadpētniecības datu bāzē.

Dati tiek papildināti. 

Papildu informācija pieejama bibliotēkas novadpētniecības krājumā.

 

 

Aivars Ikšelis (1961) – Valkas pilsētas teātra mākslinieciskais vadītājs. Dzimis Smiltenē. Mācījies Strenču pamatskolā, Smiltenes lauksaimniecības tehnikumā. 1999.g. beidzis LU Ekonomikas un vadības fakultāti, 2007.g. ieguvis Dr. ekon. grādu. Starptautiskā teātru festivāla “Tālvils” mākslinieciskais direktors. Strādājis arī par mākslas vēstures pasniedzēju Valkas mākslas skolā, bijis Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas Izglītības un kultūras daļas vadītājs. Šobrīd Valkas pilsētas kultūras nama direktors.

 

Jānis Induss (1907-1996) – gleznotājs. Dzimis Lugažu pagastā. Beidzis LMA Purvīša meistardarbnīcu. Piedalījies Latvijas Kultūras fonda rīkotajās izstādēs. Studiju nolūkos apceļojis Rietumeiropas mākslas centrus. 1944.g. emigrējis uz Zviedriju. Piedalījies trimdas latviešu mākslinieku darbu izstādēs, personālizstādes Upsalā, Stokholmā, Malmē. Viņa darbi atrodami pat Francijas nacionālajā Mākslas muzejā u.c.

 

Augusts Inkulis (1901-1991) – piensaimnieks. No 1927.-38.g. bijis pienotavas vadītājs Blomē, godalgots par vismazākajām izmaksām sviesta ražošanā Latvijā. Revidents a/s Ķieģeļnieks. No 1938.g. darbojies Jelgavā, kur iekārtojis piena restorānu un piena produktu veikalus. 1944.g. nokļuvis Vācijā, sviesta un siera meistars Bavārijā. 1949.g. izceļojis uz ASV. Strādājis Mičiganas Universitātes pienotavā par piensaimniecības instruktoru.

 

Eduards Inzelbergs (1858-1930) – pedagogs. Dzimis Trikātā. 1878.g. beidzis Cimzes skolotāju semināru Valkā. Ilgus gadus darbojies Valmieras kurlmēmo skolā. Bijis Rīgas kurlmēmo skolas pārzinis. Daudz rakstījis presē par kurlmēmo izglītību.

 

Eižens Inzelbergs (1838-1893) – pedagogs. No 1856.-1859.g. mācījies Cimzes skolotāju seminārā Valkā. Bijis palīgskolotājs un kora diriģents Liezerē. Ar Liezeres kori piedalījies I un II Vispārējos Dziesmu svētkos.

 

Gundega Ivanova (dz. Putniņa, no 1992.g. Andersone; 1928) – mākslas vēsturniece. Mācījusies Grundzāles pamatskolā, Cēsu vidusskolā un mūzikas skolā, beigusi LVU Filoloģijas fakultātes Mākslas vēstures nodaļu. Strādājusi Vēstures muzejā. Mācījusies dzintara apstrādi un mākslas aušanu tautas daiļamata studijā. No 1960.g. piedalās izstādēs. Sarakstījusi grāmatas „Latviešu padomju lietišķā māksla”, „Jostu raksti”, „Latviešu mūsdienu dekoratīvie audumi”, „Latviešu mūsdienu lietišķā māksla”, „Latviešu mūsdienu tautas māksla”. No 1964.g. MS biedre. No 1965.g. VMA mācībspēks Mākslas vēstures un teorijas katedrā. Kalusi rotas, darbojusies tekstilmākslā.

 

Ilmārs Īverts (1924-1995) – žurnālists. Dzimis Valkā, mācījies Valkas vidusskolā. No 1945.g. janvāra līdz 1946.g. oktobrim bijis Valkas apriņķa avīzes „Mūsu Zeme” atbildīgais redaktors. Bijis arī laikraksta „Cīņa” redaktors, LPSR Valsts TV un radioraidījumu komitejas priekšsēdētājs un citos amatos.