Novadpētniecības krājums

 

Novadpētniecības krājumā: grāmatas, bukleti, kartes, audiovizuālie u.c. veida materiāli par Valkas un Smiltenes novadiem, kā arī par vēsturisko Strenču novadu; novadnieku sarakstītie, tulkotie darbi; kā arī 192 mapes.

Laikraksta „Ziemeļlatvija” (agrāk „Mūsu Zeme”„Darba Karogs”) komplekti no 1945. gada līdz mūsu dienām, kā arī laikraksts „Valkas Novada Vēstis”.

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva kino materiāli par Valkas – Valgas dzīvi un vēsturi, dažādām iestādēm un pilsētas iedzīvotājiem (neliels ieskats šeit).

Novadpētniecības datubāzē: fotomateriāli un informācija par publikācijām preses izdevumos un grāmatās par Valku, Valkas novadu, ievērojamiem novadniekiem un nozīmīgiem notikumiem.

Novadpētniecības krājuma īpašās kolekcijas: 

Jāņa Rauskas apgādā Valkā izdotās grāmatas;

Valkas Mākslas skolas arhīva materiāli par laiku no 1990.-2019.g.;

Dziesmu svētku kolekcija;

Pētera Ludviga Ozoliņa (1907-1980) literārais mantojums (ieskats šeit).

Spēles par un ap Valkas novadu:

PASTAIGĀ PA VALKU;

VALKAS ATMIŅA (vai ZAĻĀ VARDE);

kā arī spēles ar Artura Gobas sajaukto dzejas rindu kārtošanu un Ērģemes izloksnes vārdu atpazīšanu.

Lugažu bibliotēkā veidotās novadpētniecības mapes, tai skaitā novadniecei Velgai Krilei un dzejnieces vārdam veltītajam dzejas autoru-iesācēju konkursam "Tu arī mani spēsi izpildīt" veltītās mapes.

 

 Aicinām ielūkoties Valkas bibliotēkas novadpētniecības krājumā! 

 

 

Valkas novads LNB digitālajā bibliotēkā:

 

Vēsturiskas Valkas fotogrāfijas – kolekcijā zudusilatvija.lv.

 

Laikraksti Valkas Balss (1928-1929), Mūsu Zeme (1945-1953) un Darba Karogs (1953-1989).

 

Publikācijas par Valku meklējamas arī citos avotos periodika.lv

informācija atrodama arī Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāzē.

 

Laikraksta Ziemeļlatvija (1925-1940) numuri jāmeklē portālā Europeana, tos var atrast arī Valkas bibliotēkas veidotajā KALENDĀRĀ.

 

 

Novadpētniecības telpā, pateicoties lasītāju dāvinājumiem, pieejami atsevišķi laikraksta „Jaunākās Ziņas”, žurnālu „Austrums”, „Domas”, „Atpūta”, „Sējējs”, „Mazpulks” numuri, kas iznākuši laika posmā līdz 1940. gadam, kā arī nesenāku gadu laikrakstu „Burtnieks”, „Dziednieks” un „Dziedinātājs” komplekti.