Novadpētniecības krājums

Novadpētniecības krājumā:

 

Grāmatas, bukleti, fotoalbumi, audiovizuālie u.c. veida materiāli par Valkas, Smiltenes un Strenču novadiem, kā arī novadnieku sarakstītie darbi.

 

Laikraksta „Ziemeļlatvija” (agrāk „Mūsu Zeme”„Darba Karogs”) komplekti no 1945. gada līdz mūsu dienām, kā arī laikraksts „Valkas Novada Vēstis”.

 

No Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva iegādāti KINO MATERIĀLI par Valkas – Valgas dzīvi un vēsturi, dažādām iestādēm un pilsētas iedzīvotājiem. (neliels ieskats šeit) 

 

Spēles par un ap Valkas novadu:

PASTAIGĀ PA VALKU;

VALKAS ATMIŅA (vai ZAĻĀ VARDE);

kā arī spēles ar Artura Gobas sajaukto dzejas rindu kārtošanu un Ērģemes izloksnes vārdu atpazīšanu.

 

Īpašas kolekcijas novadpētniecības krājumā: 

Zvārtavas pagastā dzimušā dzejnieka Pētera Ludviga Ozoliņa (1907-1980) literārais mantojums un

Valkā Jāņa Rauskas apgādā izdotās grāmatas.

 

 

Novadpētniecības datubāzē:

Fotomateriāli un informācija par publikācijām preses izdevumos un grāmatās par Valku, Valkas novadu, ievērojamiem novadniekiem un nozīmīgiem notikumiem. 

 

 

Valkas novads LNB digitālajā bibliotēkā:

 

Vēsturiskas Valkas fotogrāfijas – kolekcijā zudusilatvija.lv.

 

Laikraksti Valkas Balss (1928-1929), Mūsu Zeme (1945-1953) un Darba Karogs (1953-1989).

 

Publikācijas par Valku meklējamas arī citos avotos periodika.lv

informācija atrodama arī Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāzē.

 

Laikraksta Ziemeļlatvija (1925-1940) numuri jāmeklē portālā Europeana.

 

 

Novadpētniecības telpā, pateicoties lasītāju dāvinājumiem, iespējams pašķirstīt atsevišķus laikraksta „Jaunākās Ziņas”, žurnālu „Austrums”, „Domas”, „Atpūta”, „Sējējs”, „Mazpulks” numurus, kas iznākuši laika posmā līdz 1940. gadam.