Maksas pakalpojumi
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena ar PVN (EUR)
Melnbalta izdruka/kopēšana A5 lapa (teksts)
0.03
  A5 lapa no abām pusēm (teksts)
0,05
  A5 lapa (attēls) 0,23
  A5 lapa no abām pusēm (attēls) 0,45
  A4 lapa (teksts) 0.06
  A4 lapa no abām pusēm (teksts) 0.10
  A4 lapa (attēls) 0.45
  A4 lapa no abām pusēm (attēls) 0.88
  A3 lapa (teksts) 0,12
  A3 lapa no abām pusēm (teksts) 0,20
  A3 lapa (attēls) 0,90
  A3 lapa no abām pusēm (attēls) 1,77
Krāsaina izdruka/kopēšana A5 lapa (teksts) 0,05
  A5 lapa no abām pusēm (teksts) 0,08
  A5 lapa (attēls) 0,37
  A5 lapa no abām pusēm (attēls) 0,74
  A4 lapa (teksts) 0,08
  A4 lapa no abām pusēm (teksts) 0,16
  A4 lapa (attēls) 0,74
  A4 lapa no abām pusēm (attēls)  1,46
  A3 lapa (teksts) 0,17
  A3 lapa no abām pusēm (teksts) 0,32
   A3 lapa (attēls) 1,48
  A3 lapa no abām pusēm (attēls) 2,93
 Skenēšana A4 lapa 0,20