Maksas pakalpojumi
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena ar PVN (EUR)
Melnbalta izdruka A4 lapa (teksts) 0.07
  A4 lapa (attēls) 0.14
  A4 lapa no abām pusēm (teksts) 0.11
  A4 lapa no abām pusēm (attēls) 0.21
Krāsaina izdruka A4 lapa teksts 0.44
  A4 lapa attēls 0.73
Melnbalta kopēšana A5 lapa 0.06
  A5 no abām pusēm 0.07
  A4 lapa 0.07
  A4 lapa no abām pusēm 0.11
  A3 lapa 0.14
  A3 lapa no abām pusēm 0.21
Krāsaina kopēšana A5 lapa (teksts) 0.30
  A5 lapa (attēls) 0.44
  A4 lapa (teksts) 0.44
  A4 lapa (attēls) 0.73
Skenēšana A4 lapa 0.20