Birzuļi

Tautas dejas Birzuļos

 

Intervija ar bijušo Valkas rajona deju kolektīvu virsvadītāju Monvidu Soveru

 

Atmiņu fragments par bijušo Birzuļu tautas nama vadītāju Jutu Cēsnieci

Birzuļu dejotāji