Omuļu bibliotēkā

Bibliotēkas vēsture: 1887.gadā dibināta Omuļu pagasta skolas bibliotēka. 1924.gadā Kultūras fonds piešķir grāmatas Latvijas Kultūras veicināšanas biedrības Omuļu nodaļai, lai izveidotu bibliotēku, 1938.gadā šo bibliotēku pārņēmusi Omuļu lauksaimniecības biedrība. 1945.gadā Omuļu ciemā (ar 700 iedzīvotājiem) no jauna dibināta bibliotēka. 1954.g. Omuļu ciemu pievieno Ērģemes ciemam, bet bibliotēka Omuļos paliek, kā Ērģemes ciema Omuļu bibliotēka.

 

Bibliotēkas vadītāja Valve Āboliņa paveikusi lielu darbu pagasta vēstures apzināšanā. Savāktie novadpētniecības materiāli apkopoti 23 mapēs, tai skaitā:

  • Omuļu pagasta vēsture 1935.g.;
  • Omuļu pamatskola;
  • Dižkoki Omuļos;
  • Omuļu koris;
  • Ticējumi un teikas u.c.

Novadpētniecības darbā tiek rosināta arī iedzīvotāju līdzdalība, lai apzinātu lauku sētu un to iedzīvotāju kultūrvēsturisko mantojumu. Bibliotēkā atrodami materiāli par pašdarbības pulciņiem Omuļos laika posmā no 1930. gada, kā arī padomju laika pašdarbība un tradīcijas fotoattēlos.

 

Novadpētniecības krājuma materiālus izmantojis bijušais omulietis Ēvalds Kivilands grāmatas "Omuļi" (2015.g.) rakstīšanā. 

 

 

 

 

                                                               

 Vairāki atmiņu stāsti bibliotēkā pierakstīti par Omuļu skolu, par to stāsta arī fotogrāfijas.

Omuļu skola