Ērģemes bibliotēkā

Ērģemes bibliotēkā glabājas bijušās Omuļu bibliotēkas novadpētniecības krājums.

 

Īss ieskats Omuļu bibliotēkas vēsturē: 1887. g. dibināta Omuļu pagasta skolas bibliotēka. 1924. g. Kultūras fonds piešķir grāmatas Latvijas Kultūras veicināšanas biedrības Omuļu nodaļai, lai izveidotu bibliotēku, 1938. g. šo bibliotēku pārņēmusi Omuļu lauksaimniecības biedrība. 1945. g. Omuļu ciemā (ar 700 iedzīvotājiem) no jauna dibināta bibliotēka. 1954. g. Omuļu ciemu pievieno Ērģemes ciemam, bet bibliotēka Omuļos paliek, kā Ērģemes ciema Omuļu bibliotēka. Gandrīz 60 gadus tā atradusies bijušās Omuļu skolas ēkā, līdz 2014. g. pārcelta uz jaunām telpām “Starteros”. Omuļu bibliotēka likvidēta 2019. g. 1. augustā.

 

Ilggadējās bibliotēkas vadītājas Valves Āboliņas savāktie novadpētniecības materiāli apkopoti 23 mapēs:

  • Omuļu pagasta vēsture 1935. g.;
  • Omuļu pamatskola;
  • Dižkoki Omuļos;
  • Omuļu koris;
  • Ticējumi un teikas u.c.

Krājumā atrodami materiāli par pašdarbības pulciņiem Omuļos laika posmā no 1930. gada, kā arī fotoattēli par pašdarbību un tradīcijām padomju laikos.

 

Novadpētniecības krājuma materiāli izmantoti bijušā omulieša Ēvalda Kivilanda grāmatas "Omuļi" (2015) tapšanā. 

 

 

 

 

                                                               

 Vairāki atmiņu stāsti pierakstīti par Omuļu skolu, par to stāsta arī fotogrāfijas.

Omuļu skola