Vijciema bibliotēkā

Ieskats Vijciema pagsta bibliotēkas novadpētniecības krājumā – konkursa “Novadpētniecība manā bibliotēkā” darbs: