Omuļi

Omuļu koris 

Omuļos jauktais koris darbojies jau sen. 1923. gada 16. un 17. jūnijā tas piedalījies Dziesmu dienās Rīgā, sakarā ar Dziesmu svētku 50 gadu atceri. Kori vadījusi diriģente Vera Martinsons.

 

 

1931. gada 20.-22. jūnijā Latviešu kultūras veicināšanas biedrības Omuļu nodaļas koris piedalījies VII Latvju vispārējos Dziesmu svētkos Rīgā. Kora sastāvs atrodams Latviešu dziesmusvētku biedrības 1931.g. izdevumā.

Paldies Valkas novadpētniecības muzejam par iespēju ielūkoties savos krājumos (VkNM InvN 16935)!

 

Omuļu koris 1927. g. 26. jūnijā Latvju-igauņu dziesmu dienā Valkā 

 

Par to, ka Omuļos koris darbojies arī 1937. gadā, stāsta fotogrāfija.

 
 

 

Savukārt brošūras „Dikļu dziesmu svētki” 80. lappusē var atrast liecību, ka 1939. gada 16. jūlijā Omuļu aizsargu nodaļas koris kopā ar diriģentu Arnoldu Rikmani piedalījušies pirmo latviešu dziesmu svētku 75 gadu atceres svinībās Dikļos.

 

Arvīda Lielkāja atmiņas no ASV

 

Atmiņas par Omuļu jaukto kori un tā diriģentu stāsta Lilija Āboliņa, diriģenta dzīvesbiedre

 

Savas atmiņas stāsta Valve Āboliņa

No Mildas Gudrītes un Lilijas Āboliņas foto albumiem