Bibliotēkas novados

Valkas novada centrālā bibliotēka veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un darbojas kā koordinējošais metodiskais centrs Valkas, Smiltenes un Strenču novadu publiskajām un izglītības iestāžu bibliotēkām.

 

VALKAS NOVADA PUBLISKĀS BIBLIOTĒKAS

 

Valkas novada
Centrālā bibliotēka

 

 

Rīgas iela 22

Valka, Valkas novads, LV 4701

Tel. +371 64723672

+371 29136199

valkasbiblioteka[uz]valka[punkts]lv

        

Bibliotēkas direktores p.i.:

Līga Rozīte

 

Darba laiks:

Pirmdiena 9.00-19.00

Otrdiena 10.00-18.00

Trešdiena 10.00-18.00

Ceturtdiena 10.00-18.00

Piektdiena 10.00-18.00

Sestdiena 9.00-14.00

 

Katra mēneša 1.ceturtdiena - Spodrības diena

Valkas pagasta
 bibliotēka

 

 

 

Lasītāju apkalpošana Lugažos

Lugažu muiža, Valkas pagasts,

Valkas novads, LV- 4701

Tel. 28657306

luse.biblioteka[uz]valka[punkts]lv

 

 

 

 

 

 

 Lasītāju apkalpošana Sēļos

Māja 22, Valkas pagasts,

Valkas novads, LV- 4723

 Tel. 28657306

 luse.biblioteka[uz]valka[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Zinaida Veise

Darba laiks:

Otrdiena 9.00 - 17.00

Ceturtdiena 9.00 - 17.00

 

 

 

 

 

Darba laiks:

Pirmdiena 9.00 - 17.00

Trešdiena 9.00 - 17.00

Piektdiena 9.00 - 17.00

 

 

 

 


Ērģemes pagasta bibliotēka

 

 

„Arkādijas’’, Ērģemes pagasts,

Valkas novads, LV-4711

Tālr. 26204779

ergemesbiblioteka[uz]valka[punkts]lv

Bibliotēkas vadītāja:

Līga Kondratjeva

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00–15:00

Otrdiena 8:00-15:00

Trešdiena 10:00–17:00

Ceturtdiena 8:00– 15:00

Piektdiena 8:00-15:00

Ērģemes pagasta
Turnas bibliotēka

 

 

„Valžkalni”, Ērģemes pagasts,

Valkas novads LV- 4711

Mob.tālr.28600398

turnasbiblioteka[uz]valka[punkts]lv

Bibliotēkas vadītāja:

Daiga Ūdre

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00- 15.00

Trešdiena 8:00 - 15:00

Ceturtdiena 8:00-15:00

No plkst. 15:00 - 16:00 grāmatu pienešana mājās.

 

 

 

Kārķu pagasta bibliotēka

 

 

„Ausmas”, Kārķu pagasts,

Valkas novads, LV- 4716

Tālr: 26465931

karkubiblioteka[uz]valka[punkts]lv

Bibliotēkas vadītāja:

Inga Bāliņa

 

Darba laiks:

Pirmdiena 9:00-18:00

Otrdiena 9:00-16:00

Trešdiena 9:00-16:00

Ceturtdiena 9:00-16:00

Piektdiena 9:00-16:00

Vijciema pagasta bibliotēka

 

„Druvas”, Vijciema pagasts,

Valkas novads, LV- 4733

Mob.tālr. 27326139

vijciemabiblioteka[uz]valka[punkts]lv

Bibliotēkas vadītāja:

Aija Brasle

 

Darba laiks:

Pirmdiena 9:00-17:00

Otrdiena 9:00-17:00

Trešdiena 9:00-17:00

Ceturtdiena 9:00-17:00

Piektdiena 9:00-17:00

 Katra mēneša pirmā sestdiena 9:30- 13:30

 

Zvārtavas pagasta bibliotēka

 

Luturskola, Zvārtavas pagasts,

Valkas novads, LV-4735

Tālr: 22034783

zvartavasbiblioteka[uz]valka[punkts]lv

Bibliotēkas vadītāja:

Ineta Namniece

 

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00–16:00

Otrdiena 8:00-16:00

Trešdiena 8:00-12:00

 

SMILTENES NOVADA PUBLISKĀS BIBLIOTĒKAS

 

Smiltenes novada bibliotēka

 

Baznīcas laukums 13, Smiltene,

Smiltenes novads, LV-4729

Tālr: 64773030

Mob.26449145

biblioteka[uz]smiltene[punkts]lv

   

Bibliotēkas vadītāja:
Inta Mežule

Mob.20001227

 

Darba laiks:

Pirmdiena 10:00-18:00

Otrdiena 10:00-18:00

Trešdiena 10:00-18:00

Ceturtdiena 10:00-18:00

Piektdiena 10:00-18:00

Sestdiena 9:00-15:00

Smiltenes novada bibliotēkas
Bērnu apkalpošanas nodaļa

 

Gaujas iela 1

Tālr. 20047831

bernubiblioteka[uz]smiltene[punkts]lv

 

Darba laiks:

Pirmdiena 10:00-17:00

Otrdiena 10:00-17:00

Trešdiena 10:00-17:00

Ceturtdiena 10:00-17:00

Piektdiena 10:00-17:00

Bilskas bibliotēka

 


“Pašvaldības māja”, Bilska,

Smiltenes novads, LV-4706

Tālr: 29405936

bilskasbiblioteka[uz]smiltene[punkts]lv

Bibliotēkas vadītāja:

Malda Pabērza

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00-13:00

Otrdiena 8:00-13:00

Trešdiena 12:00-17:00

Ceturtdiena 12:00-16:00

Piektdiena 8:00-13:00

 

Bilskas bibliotēkas
ārējās apkalpošanas punkts Loberģos

„Mūri”, Bilskas pagasts,

Smiltenes novads, LV-4706

Tālr: 25769049

lobergubiblioteka[uz]smiltene[punkts]lv

 

Bibliotekāre:
Dzintra Fridrihsone

Darba laiks:

Otrdiena 7:00-11:30; 12:00 - 15:30

Trešdiena 7:00-11:30; 12:00 - 15:30

Ceturtdiena *8:00 - 12:00

 

*Ceturtdienās apkalpošana ārpus bibliotēkas no 10:00 - 12:00

Birzuļu bibliotēka

 

“Tautas nams”, Mēri, Bilskas pag.,

Smiltenes novads, LV-4706

Tālr: 25650275

birzulubiblioteka[uz]smiltene[punkts]lv

Bibliotēkas vadītāja:

Vija Meistere

Darba laiks:

 

Otrdiena 9:00–13:00; 14:00 - 18:00

Trešdiena 9:00–13:00; 14:00 - 18:00

Sestdiena 9:00–13:00

 

Blomes bibliotēka

 

 

Cēsu iela 13, Blomes pagasts,

Smiltenes novads, LV-4707

Tālr: 64772892

blomesbiblioteka[uz]smiltene[punkts]lv

Bibliotēkas vadītāja:

Kristīne Metuzāle

Darba laiks:

Otrdiena 8:30- 12:30; 13.00- 17.00

Ceturtdiena 8:30- 12:30; 13.00- 17.00

Piektdiena 12:30-16:30

Brantu bibliotēka

 

Rīgas iela 71, c. Vidzeme,

Brantu pagasts, Smiltenes novads, LV-4729

Tālr: 26957547

brantubiblioteka[uz]smiltene[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Līga Skujiņa

Darba laiks

Otrdiena 8:00-12:00

Trešdiena 8:00-12:00; 12:30 - 16:30

Piektdiena 8:00-12:00; 12:30 - 16:30

Grundzāles bibliotēka

 

Tilta iela 5, Grundzāles pagasts,

Smiltenes novads, LV-4713

Tālr: 25769055

grundzalesbiblioteka[uz]smiltene[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Ilona Briede

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00-12:30; 13:00 - 16:30

Trešdiena *8:00-12:30; 13:00 - 16:30

Ceturtdiena 8:00-12:30; 13:00 - 16:30

 

* katru otro trešdienu izbrauc uz Aumeisteriem no 12:30 - 14:00

Launkalnes bibliotēka

 

Ezera iela 2a, Launkalnes pagasts,

Smiltenes novads, LV-4718

Tālr: 64707466

launkalnesbiblioteka[uz]smiltene[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Inese Pēča

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00-12:00; 13:00-17:00

Otrdiena 8:00-12:00; 13:00-17:00

Trešdiena 13:00-17:00

Ceturtdiena 8:00 - 12:00

Palsmanes bibliotēka

 

Palsmanes pagasta kultūras nams,

Smiltenes novads, LV-4724

Tālr: 64773879

palsmanesbiblioteka[uz]smiltene[punkts]lv

Bibliotēkas vadītāja:

Vingra Bērtiņa

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00-12:00; 13:00 - 17:00

Otrdiena 8:00-12:00; 13:00 - 17:00

Trešdiena 8:00-12:00; 13:00 - 17:00

Ceturtdiena 8:00-12:00; 13:00 - 17:00

Piektdiena 8:00-12:00; 13:00 - 17:00

 

 Variņu bibliotēka

 

 


Oktobra iela 13, „Variņi”,

Smiltenes novads, LV-4726

Tālr: 64722347

varinubiblioteka[uz]smiltene[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Madara Antēna

 

Darba laiks:

Pirmdiena 8:30-12:30; 13:00 - 17:00

Otrdiena 8:30-12:30; 13:00 - 17:00

Trešdiena 8:30-12:30; 13:00 - 17:00

Ceturtdiena 8:30-12:30; 13:00 - 17:00

Piektdiena 8:30-12:30; 13:00 - 17:00

 

 

STRENČU NOVADA PUBLISKĀS BIBLIOTĒKAS

 

Strenču pilsētas bibliotēka

 

 

Pulkveža Zemitāna iela 5, Strenči

Strenču novads, LV-4730

Tālr: 64715631

64715633 (bibliotēkas vadītāja)

biblioteka[uz]strencunovads[punkts]lv

       

Bibliotēkas vadītāja:

Sarmīte Kosmane 

Darba laiks:

Pirmdiena -

Otrdiena 9:00-17:00

Trešdiena 9:00-17:00

Ceturtdiena 9:00-17:00

Piektdiena 9:00-17:00

Sestdiena 9:00-14:00

Strenču pilsētas bibliotēkas

Publiskais interneta punkts

 

Darba laiks:

Pirmdiena 11.00-18.00

Otrdiena 9:00-18:00

Trešdiena 9:00-18:00

Ceturtdiena 9:00-18:00

Piektdiena 9:00-18:00

Sestdiena 9:00-14:00

Plāņu pagasta
Jaunklidža bibliotēka

 

Saieta nams, Jaunklidzis,

Strenču novads: LV-4727

Tālr: 64715658

liga[punkts]rabante[uz]strencunovads[punkts]lv

  

Bibliotēkas vadītāja:

Līga Rābante

 

Darba laiks:

Pirmdiena 9:30-17:30

Otrdiena 9:30-17:30

Trešdiena 9:30-17:30

Ceturtdiena 9:30-17:30

Piektdiena 9:30-17:30

 

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - spodrības diena

Jērcēnu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

 

 

„Jērcēnmuiža”, Jaunjērcēni,

Jērcēnu pagasts,

Strenču novads, LV-4715

Tālr: 64715652, 28645054

ilvija[punkts]kimse[uz]strencunovads[punkts]lv

     Jērcēnmuiža: 

Bibliotēkas vadītāja:

Ilvija Ķimse

 

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00-16:00

Otrdiena 8:00-16:00

Trešdiena 12:00-18:00

Ceturtdiena 8:00-16:00

Piektdiena 8:00-16:00

 

Katra mēneša 1. un 3.trešdiena

apkalpošanas punktā "Liepugatves"

no pl.9.00 līdz 13.00

Katra mēneša 2. un 4.trešdiena Jērcēnmuižā

 
Plāņu pagasta bibliotēka

 

 


Skolas iela 2, p/n Plāņi,

Strenču novads, LV-4727

Tālr: 26303781

daina[punkts]rezgale[uz]strencunovads[punkts]lv

   

Bibliotēkas vadītāja:

Daina Rezgale

 

Darba laiks:

Pirmdiena 9:00-17:00

Otrdiena 9:00-17:00

Trešdiena 9:00-17:00

Ceturtdiena 9:00-17:00

Piektdiena 11:00-18:00

 Sedas pilsētas bibliotēka

 

 

Skolas laukums 2 (ieeja no Zaļās ielas), Seda,

Strenču novads, LV-4728

Tālr. 64715646

sedasbibl[uz]strencunovads[punkts]lv

   

Bibliotēkas vadītāja:

Viktorija Brjuņina

 

Darba laiks:

Pirmdiena 10:00-18:00

Otrdiena 9:00-17:00

Trešdiena 9:00-17:00

Ceturtdiena 9:00-17:00

Piektdiena 9:00-17:00