Bibliotēkas novados

Valkas novada Centrālā bibliotēka veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un darbojas kā koordinējošais metodiskais centrs Valkas, Smiltenes un Strenču novadu publiskajām un izglītības iestāžu bibliotēkām.