Bibliotēkas novados

Sakarā ar COVID - 19 izplatīšanās ierobežošanas pasākumiem, iespējamas izmaiņas bibliotēku darba laikos!

Precīzāku informāciju lūdzam vaicāt attiecīgās bibliotēkas darbiniekam, izmantojot norādīto kontakttālruni.

 

Valkas novada centrālā bibliotēka veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un darbojas kā koordinējošais metodiskais centrs Valkas, Smiltenes un Strenču novadu publiskajām un izglītības iestāžu bibliotēkām.

 

VALKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKĀS BIBLIOTĒKAS

 

Informāciju par pakalpojumiem un aktivitātēm Valkas novada publiskajās bibliotēkās meklējiet Valkas novada mājaslapā un Valkas bibliotēkas mājaslapā.

 

  Kā arī Valkas novada publisko bibliotēku Facebook lapās.

 

Valkas novada
Centrālā bibliotēka

 

 

Rīgas iela 22

Valka, Valkas novads, LV 4701

Tel. +371 64723672

+371 29136199

valkasbiblioteka[uz]valka[punkts]lv

        

Bibliotēkas direktore.:

Līga Tetere

 

Darba laiks:

Pirmdiena 10.00-18.00

Otrdiena 10.00-18.00

Trešdiena 10.00-18.00

Ceturtdiena 10.00-18.00

Piektdiena 10.00-18.00

Sestdiena 9.00-14.00

 

Katra mēneša 1.ceturtdiena - Spodrības diena

Valkas pagasta
 bibliotēka

 

 

 

Lasītāju apkalpošana Lugažos

Lugažu muiža, Valkas pagasts,

Valkas novads, LV- 4701

Tel. 28657306

luse.biblioteka[uz]valka[punkts]lv

 

 

 

 

 

 

Lasītāju apkalpošana Sēļos

Māja 22, Valkas pagasts,

Valkas novads, LV- 4723

 Tel. 28657306

 luse.biblioteka[uz]valka[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Zinaida Veise

Darba laiks:

Otrdiena 9.00 - 17.00

Ceturtdiena 9.00 - 17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Darba laiks:

Pirmdiena 8.00 - 16.00

Trešdiena 8.00 - 16.00

Piektdiena 8.00 - 16.00

 

 Katra mēneša pēdējā piektdiena - metodiskā diena.

Bibliotēka slēgta.

 

 

Ērģemes pagasta bibliotēka

 

 

 

„Arkādijas’’, Ērģemes pagasts,

Valkas novads, LV-4711

Tālr. 26204779

ergemesbiblioteka[uz]valka[punkts]lv

Bibliotēkas vadītāja:

Līga Kondratjeva

 

 

Turnas nodaļa

„Valžkalni”, Ērģemes pagasts,

Valkas novads LV- 4711

Mob.tālr.28600398

turnasbiblioteka[uz]valka[punkts]lv

Bibliotekāre:

Daiga Ūdre

 

 

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00–15:00

Otrdiena 8:00-15:00

Trešdiena 10:00–17:00

Ceturtdiena 8:00– 15:00

Piektdiena 8:00-15:00

 

 

 

 

 

Darba laiks:

Pirmdiena 9:00-13:00

Trešdiena 9:00-13:00

 

 

 

 

 

 

Kārķu pagasta bibliotēka

 

 

„Ausmas”, Kārķu pagasts,

Valkas novads, LV- 4716

Tālr: 26465931

karkubiblioteka[uz]valka[punkts]lv

Bibliotēkas vadītāja:

Inga Bāliņa

 

Darba laiks:

Pirmdiena 9:00-18:00

Otrdiena 9:00-16:00

Trešdiena 9:00-16:00

Ceturtdiena 9:00-16:00

Piektdiena 9:00-16:00

Vijciema pagasta bibliotēka

 

„Druvas”, Vijciema pagasts,

Valkas novads, LV- 4733

Mob.tālr. 27326139

vijciemabiblioteka[uz]valka[punkts]lv

Bibliotēkas vadītāja:

Aija Brasle

 

Darba laiks:

Pirmdiena 9:00-17:00

Otrdiena 9:00-17:00

Trešdiena 9:00-17:00

Ceturtdiena 9:00-17:00

Piektdiena 9:00-17:00

Katra mēneša pirmā sestdiena 9:30- 13:30

 

Zvārtavas pagasta bibliotēka

 

Luturskola, Zvārtavas pagasts,

Valkas novads, LV-4735

Tālr: 22034783

zvartavasbiblioteka[uz]valka[punkts]lv

Bibliotēkas vadītāja:

Ineta Namniece

 

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00–13:00

Otrdiena 8:00-13:00

Trešdiena 8:00-13:00

Ceturtdiena - slēgts

Piektdiena 8:00-13:00

 

 

SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKĀS BIBLIOTĒKAS

 

Informāciju par pakalpojumiem un aktivitātēm Smiltenes novada publiskajās bibliotēkās meklējiet Smiltenes novada mājaslapā un Facebook vienotajā lapā.

 

Smiltenes novada bibliotēka

 

Baznīcas laukums 13, Smiltene,

Smiltenes novads, LV-4729

Tālr: 64773030

Mob.26449145

biblioteka[uz]smiltenesnovads[punkts]lv

 

   

Bibliotēkas vadītāja:
Inta Mežule

Mob.20001227

 

Darba laiks:

Pirmdiena 10:00-18:00

Otrdiena 10:00-18:00

Trešdiena 10:00-18:00

Ceturtdiena 10:00-18:00

Piektdiena 10:00-18:00

Sestdiena 9:00-15:00

Smiltenes novada bibliotēkas
Bērnu apkalpošanas nodaļa

 

Gaujas iela 1

Tālr. 20047831

bernubiblioteka[uz]smiltenesnovads[punkts]lv

 

 

Darba laiks:

Pirmdiena 10:00-17:00

Otrdiena 10:00-17:00

Trešdiena 10:00-17:00

Ceturtdiena 10:00-17:00

Piektdiena 10:00-17:00

Bilskas bibliotēka

 


“Pašvaldības māja”, Bilska,

Smiltenes novads, LV-4706

Tālr: 29405936

bilskasbiblioteka[uz]smiltenesnovads[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Dita Marianna Lapiņa

Darba laiks:


Trešdiena 8:30-12:30

Ceturtdiena 8:30-12:30; 13:00-17:00

Piektdiena 8:30-12:30; 13:00-17:00

 

Bilskas bibliotēkas
ārējās apkalpošanas punkts Loberģos

„Mūri”, Bilskas pagasts,

Smiltenes novads, LV-4706

Tālr: 25769049

lobergubiblioteka[uz]smiltenesnovads[punkts]lv

 

Bibliotekāre:
Dzintra Fridrihsone

Darba laiks:

Otrdiena 7:00-11:30; 12:00 - 15:30

Trešdiena 7:00-11:30; 12:00 - 15:30

Ceturtdiena *8:00 - 12:00

 

*Ceturtdienās apkalpošana ārpus bibliotēkas no 10:00 - 12:00

Birzuļu bibliotēka

 

“Tautas nams”, Mēri, Bilskas pag.,

Smiltenes novads, LV-4706

Tālr: 25650275

birzulubiblioteka[uz]smiltenesnovads[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Dita Marianna Lapiņa

 

Darba laiks:

 

Pirmdiena 8:30-12:30; 13:00-17:00

Otrdiena 8:30-12:30; 13:00-17:00

Trešdiena 13:00 - 17:00

 

 

Blomes bibliotēka

 

 

Cēsu iela 13, Blomes pagasts,

Smiltenes novads, LV-4707

Tālr: 64772892

blomesbiblioteka[uz]smiltenesnovads[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Kristīne Metuzāle

Darba laiks:

Otrdiena 8:30- 12:30; 13.00- 17.00

Ceturtdiena 8:30- 12:30; 13.00- 17.00

Piektdiena 12:30-16:30

Brantu bibliotēka

 

Rīgas iela 71, c. Vidzeme,

Brantu pagasts, Smiltenes novads, LV-4729

Tālr: 26957547

brantubiblioteka[uz]smiltenesnovads[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Līga Skujiņa

Darba laiks

Otrdiena 8:00-12:00

Trešdiena 8:00-12:00; 12:30 - 16:30

Piektdiena 8:00-12:00; 12:30 - 16:30

Grundzāles bibliotēka

 

Tilta iela 5, Grundzāles pagasts,

Smiltenes novads, LV-4713

Tālr: 25769055

grundzalesbiblioteka[uz]smiltenesnovads[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Ilona Briede

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00-12:30; 13:00 - 16:30

Trešdiena *8:00-12:30; 13:00 - 16:30

Ceturtdiena 8:00-12:30; 13:00 - 16:30

 

* katru otro trešdienu izbrauc uz Aumeisteriem no 12:30 - 14:00

Launkalnes bibliotēka

 

Ezera iela 2a, Launkalnes pagasts,

Smiltenes novads, LV-4718

Tālr: 64707466

launkalnesbiblioteka[uz]smiltenesnovads[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Inese Pēča

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00-12:00; 13:00-17:00

Otrdiena 8:00-12:00; 13:00-17:00

Trešdiena 13:00-17:00

Ceturtdiena 8:00 - 12:00

Palsmanes bibliotēka

 

Palsmanes pagasta kultūras nams,

Smiltenes novads, LV-4724

Tālr: 64773879

palsmanesbiblioteka[uz]smiltenesnovads[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Vingra Bērtiņa

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00-12:00; 13:00 - 17:00

Otrdiena 8:00-12:00; 13:00 - 17:00

Trešdiena 8:00-12:00; 13:00 - 17:00

Ceturtdiena 8:00-12:00; 13:00 - 17:00

Piektdiena 8:00-12:00; 13:00 - 17:00

 

 Variņu bibliotēka

 

 


Oktobra iela 13, „Variņi”,

Smiltenes novads, LV-4726

Tālr: 64722347

varinubiblioteka[uz]smiltenesnovads[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja p.i.:

Ingrīda Kušnere

 

Darba laiks:

Pirmdiena 8:30-12:30; 13:00 - 17:00

Otrdiena 8:30-12:30; 13:00 - 17:00

Trešdiena 8:30-12:30; 13:00 - 17:00

Ceturtdiena 8:30-12:30; 13:00 - 17:00

Piektdiena 8:30-12:30; 13:00 - 17:00

 

 

STRENČU APVIENĪBAS BIBLIOTĒKAS

 

Informāciju par pakalpojumiem un aktivitātēm Strenču novada publiskajās bibliotēkās meklējiet Strenču novada mājaslapā un Facebook vienotajā lapā.

 

Papildus: Jērcēnu pagasta bibliotēkas - informācijas centra Facebook lapa

 

Valmieras novada Strenču pilsētas bibliotēka

 

 

Pulkveža Zemitāna iela 5, Strenči

Strenču novads, LV-4730

Tālr: 64715631

64715633 (bibliotēkas vadītāja)

biblioteka[uz]strencunovads[punkts]lv

       

Bibliotēkas vadītāja:

Sarmīte Kosmane 

Darba laiks:

Pirmdiena -

Otrdiena 9:00-17:00

Trešdiena 9:00-17:00

Ceturtdiena 9:00-17:00

Piektdiena 9:00-17:00

Sestdiena 9:00-14:00

 

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - spodrības diena

Valmieras novada Strenču pilsētas bibliotēkas

Publiskais interneta punkts

 

Darba laiks:

Pirmdiena 11.00-18.00

Otrdiena 9:00-18:00

Trešdiena 9:00-18:00

Ceturtdiena 9:00-18:00

Piektdiena 9:00-18:00

Sestdiena 9:00-14:00

Plāņu pagasta
Jaunklidža bibliotēka

 

Saieta nams, Jaunklidzis,

Strenču novads: LV-4727

 Tālr. 25716062

liga[punkts]rabante[uz]strencunovads[punkts]lv

  

Bibliotēkas vadītāja:

Līga Rābante

 

Darba laiks:

Pirmdiena 9:30-17:30

Otrdiena 9:30-17:30

Trešdiena 9:30-17:30

Ceturtdiena 9:30-17:30

Piektdiena 9:30-17:30

 

 

Jērcēnu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

 

 

„Jērcēnmuiža”, Jaunjērcēni,

Jērcēnu pagasts,

Strenču novads, LV-4715

Tālr: 28645054

ilvija[punkts]kimse[uz]strencunovads[punkts]lv

     Jērcēnmuiža: 

Bibliotēkas vadītāja:

Ilvija Ķimse

 

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00-16:00

Otrdiena 8:00-16:00

Trešdiena 8:00-16:00

Ceturtdiena 8:00-16:00

Piektdiena 8:00-16:00

 Katra mēneša 1.pirmdiena - spodrības diena un grāmatu piegāde uz mājām Ķeižu iedzīvotājiem.

 
Plāņu pagasta bibliotēka

 

 


Skolas iela 2, p/n Plāņi,

Strenču novads, LV-4727

Tālr: 26303781

daina[punkts]rezgale[uz]strencunovads[punkts]lv

   

Bibliotēkas vadītāja:

Daina Rezgale

 

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00-17:00

Otrdiena 8:00-16:00

Trešdiena 8:00-16:00

Ceturtdiena 8:00-16:00

Piektdiena 8:00-15:00

 Sedas pilsētas bibliotēka

 

 

Skolas laukums 2 (ieeja no Zaļās ielas), Seda,

Strenču novads, LV-4728

Tālr. 64715646

sedasbibl[uz]strencunovads[punkts]lv

   

Bibliotēkas vadītāja:

Laura Liepa

 

Darba laiks:

Pirmdiena 10:00-18:00

Otrdiena 9:00-17:00

Trešdiena 9:00-17:00

Ceturtdiena 9:00-17:00

Piektdiena 9:00-17:00