Bibliotēkas novados

Valkas novada Centrālā bibliotēka veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un darbojas kā koordinējošais metodiskais centrs Valkas un Smiltenes novada publiskajām un izglītības iestāžu bibliotēkām.

 

VALKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKĀS BIBLIOTĒKAS

 

Informāciju par pakalpojumiem un aktivitātēm Valkas novada publiskajās bibliotēkās meklējiet Valkas novada mājaslapā un Valkas bibliotēkas mājaslapā.

 

Kā arī Valkas novada publisko bibliotēku Facebook lapās.

 

Sēļu bibliotēka

Māja 22, Valkas pagasts,

Valkas novads, LV- 4723

 Tel. 28657306

 lugazubiblioteka[uz]valka[punkts]lv

 

 

 

 

Darba laiks:

Pirmdiena 8.30 - 12.30

Trešdiena 8.30 - 12.30

 

 

 

 

 

 

Ērģemes bibliotēka

 

 

 

 

 

 

„Čiekuriņi’’, Ērģemes pagasts,

Valkas novads, LV-4711

Tālr. 26204779

ergemesbiblioteka[uz]valka[punkts]lv

Bibliotēkas vadītāja:

Līga Kondratjeva

 

 

 nodaļa Turnā

„Valžkalni”, Ērģemes pagasts,

Valkas novads LV- 4711

Mob.tālr.28600398

turnasbiblioteka[uz]valka[punkts]lv

Bibliotekāre:

Daiga Ūdre

 

 

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00–15:00

Otrdiena 8:00-15:00

Trešdiena 8:00–15:00

Ceturtdiena 8:00– 15:00

Piektdiena 8:00-15:00

 

 

 

 

 

Darba laiks:

Pirmdiena 9:00-13:00

Trešdiena 9:00-13:00

 

 

 

 

 

 

Kārķu bibliotēka

 

 

„Ausmas”, Kārķu pagasts,

Valkas novads, LV- 4716

Tālr: 26160869

karkubiblioteka[uz]valka[punkts]lv

Bibliotēkas vadītāja:

Inga Bāliņa

 

Darba laiks:

Pirmdiena 9:00-18:00

Otrdiena 8:30-15:30

Trešdiena 8:30-15:30

Ceturtdiena 8:30-15:30

Piektdiena 8:30-15:30

Vijciema bibliotēka

 

„Druvas”, Vijciema pagasts,

Valkas novads, LV- 4733

Mob.tālr. 27326139

vijciemabiblioteka[uz]valka[punkts]lv

Bibliotēkas vadītāja:

Ilona Motuka

 

Darba laiks:

Pirmdiena 9:00-17:00

Otrdiena 9:00-17:00

Trešdiena 9:00-17:00

Ceturtdiena 9:00-17:00

Piektdiena 9:00-17:00

Katra mēneša pirmā sestdiena 9:30- 13:30

 

Zvārtavas bibliotēka

 

Luturskola, Zvārtavas pagasts,

Valkas novads, LV-4735

Tālr: 22034783

zvartavasbiblioteka[uz]valka[punkts]lv

Bibliotēkas vadītāja:

Ineta Namniece

 

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00–13:00

Otrdiena 8:00-13:00

Trešdiena 8:00-13:00

Ceturtdiena - 8:00-13:00

 

 

 

SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKĀS BIBLIOTĒKAS

 

Informāciju par pakalpojumiem un aktivitātēm Smiltenes novada publiskajās bibliotēkās meklējiet Smiltenes novada mājaslapā un Facebook vienotajā lapā.

 

Smiltenes novada bibliotēka

 

Baznīcas laukums 13, Smiltene,

Smiltenes novads, LV-4729

Tālr: 64773030

Mob.26449145

biblioteka[uz]smiltenesnovads[punkts]lv

 

   

Bibliotēkas vadītāja:
Inta Mežule

Mob.20001227

 

Darba laiks:

Pirmdiena 10:00-18:00

Otrdiena 10:00-18:00

Trešdiena 10:00-18:00

Ceturtdiena 10:00-18:00

Piektdiena 10:00-18:00

Sestdiena 9:00-15:00

Smiltenes novada bibliotēkas
Bērnu apkalpošanas nodaļa

 

Gaujas iela 1, Smiltene,

Smiltenes novads, LV-4729

Tālr. 20047831

bernubiblioteka[uz]smiltenesnovads[punkts]lv

 

 

Darba laiks:

Pirmdiena 10:00-17:00

Otrdiena 10:00-17:00

Trešdiena 10:00-17:00

Ceturtdiena 10:00-17:00

Piektdiena 10:00-17:00

 

Apes bibliotēka

 

Skolas iela 4, Ape, Smiltenes novads, LV – 4337

Tālr: 64322271

apesbiblioteka[uz]smiltenesnovads[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Agrita Leite

Darba laiks:

Pirmdiena 10:00-18:00

Otrdiena 10:00-17:00

Trešdiena 10:00-17:00

Ceturtdiena 10:00-17:00

Piektdiena 10:00-17:00

 

Bilskas bibliotēka ar nodaļu Loberģos un nodaļu Birzuļos

 


“Pašvaldības māja”, Bilska,

Smiltenes novads, LV-4706

Tālr: 29405936

bilskasbiblioteka[uz]smiltenesnovads[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Līva Putno

Darba laiks:


Pirmdiena 8:30-12:00; 12:30-17:00

Otrdiena 8:30-12:00; 12:30-17:00

Trešdiena 8:30-12:00; 12:30-17:00

Ceturtdiena 8:30-12:00; 12:30-17:00

Piektdiena 8:30-12:00; 12:30-17:00


 

 

Nodaļa Loberģos

„Mūri”, Bilskas pagasts,

Smiltenes novads, LV-4706

Tālr: 25769049

lobergubiblioteka[uz]smiltenesnovads[punkts]lv

 

Bibliotekāre:
Dzintra Fridrihsone

Darba laiks:

Otrdiena 7:00-11:30; 12:00- 15:30

Trešdiena 7:00-11:30; 12:00-15:30

Ceturtdiena *8:00-12:00

 

*Ceturtdienās apkalpošana ārpus bibliotēkas no 10:00-12:00

 

Nodaļa Birzuļos

“Tautas nams”, Mēri, Bilskas pag.,

Smiltenes novads, LV-4706

Tālr: 25650275

birzulubiblioteka[uz]smiltenesnovads[punkts]lv

 

Bibliotekāre:

Dita Marianna Lapiņa

 

Darba laiks:

 

Pirmdiena 8:30-12:30; 13:00-18:00

Otrdiena 8:30-12:30; 13:00-17:00

Trešdiena 16:00-19:00

 

 

Blomes bibliotēka

 

 

Cēsu iela 13, Blomes pagasts,

Smiltenes novads, LV-4707

Tālr: 64772892

blomesbiblioteka[uz]smiltenesnovads[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Evita Bormane

Darba laiks:

Pirmdiena 8:30- 12:30; 13.00-18.00

Otrdiena 8:30- 12:30; 13.00-17.00

Trešdiena 8:30- 12:30; 13.00-17.00

Ceturtdiena 8:30- 12:30; 13.00- 17.00

Piektdiena 8:30-11:30

 

Brantu bibliotēka

 

 

Rīgas iela 71, c. Vidzeme,

Brantu pagasts, Smiltenes novads, LV-4729

Tālr: 26957547

brantubiblioteka[uz]smiltenesnovads[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Līga Skujiņa

Darba laiks

Otrdiena 8:00-12:00

Trešdiena 8:00-12:00; 12:30-16:30

Piektdiena 8:00-12:00; 12:30-16:30

Drustu bibliotēka

 

Palsas 11, Drustu pagasts,

Smiltenes novads, LV-4132

Tālr: 24502005

drustubiblioteka[uz]smiltenesnovads[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Aija Ciguze

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00-13:30

Otrdiena 12:30-17:00**

Trešdiena 8:00-17:00*

Ceturtdiena 8:00-17:00*

Piektdiena 8:00-17:30*

 

* Pārtraukums: 12:00-12:30

** Apmeklētājiem slēgts. Apkalpošana ārpus bibliotēkas, Gatartas pansionāts u.c.

 

Gaujienas bibliotēka

 

“Pilskalni”, Gaujienas pagasts,

Smiltenes novads, LV – 4339

Mob: 25425155

gaujienasbiblioteka[uz]smiltenesnovads[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītājas p.i.:

Inga Apsīte

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00-12:00; 13:00-18:00

Otrdiena 8:00-12:00; 13:00-17:00

Trešdiena 8:00-12:00; 13:00-17:00

Ceturtdiena 8:00-12:00; 13:00-17:00

Piektdiena 8:00-12:00; 13:00-16:00

 

Grundzāles bibliotēka

 

Tilta iela 5, Grundzāles pagasts,

Smiltenes novads, LV-4713

Tālr: 25769055

grundzalesbiblioteka[uz]smiltenesnovads[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Ilona Briede

Darba laiks:

Pirmdiena 8:30-12:30; 13.00-18.00

Otrdiena 8:30-12:30; 13.00-17.00

Trešdiena 8:30-12:30; 13.00-17.00

Ceturtdiena 8:30-12:30; 13.00-17.00

Piektdiena 8:30-12:30; 13.00-16.00

 

 

 

Launkalnes bibliotēka

 

Ezera iela 2a, Launkalnes pagasts,

Smiltenes novads, LV-4718

Tālr: 25914174

launkalnesbiblioteka[uz]smiltenesnovads[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Inese Pēča

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00-12:00; 13:00-17:00

Otrdiena 8:00-12:00; 13:00-17:00

Trešdiena 8:00-12:00; 13:00-17:00

Ceturtdiena 8:00-12:00; 13:00-17:00

 

Palsmanes bibliotēka

 

Palsmanes pagasta kultūras nams,

Smiltenes novads, LV-4724

Tālr: 64773879

palsmanesbiblioteka[uz]smiltenesnovads[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Vingra Bērtiņa

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00-12:00; 13:00-17:00

Otrdiena 8:00-12:00; 13:00-17:00

Trešdiena 8:00-12:00; 13:00-17:00

Ceturtdiena 8:00-12:00; 13:00-17:00

Piektdiena 8:00-12:00; 13:00-17:00

 

Raunas bibliotēka

 

Rīgas iela 2, Rauna, Smiltenes novads, LV-4131

Tālr. 64177360, 26617582

raunasbiblioteka[uz]smiltenesnovads[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Digna Soboļeva

Darba laiks:

Pirmdiena 9:00-18:00

Otrdiena 9:00-18:00

Trešdiena 9:00-18:00

Ceturtdiena 9:00-18:00

Piektdiena 9:00-18:00

Sestdiena 8:00-13:00

 

Raunas bibliotēkas Rozes nodaļa

 

Rozes k/n, Raunas pagasts,

Smiltenes novads, LV-4131

Tālr. 26617582

rozesbiblioteka[uz]smiltenesnovads[punkts]lv

 

Bibliotekāre:

Digna Soboļeva

Darba laiks:

Otrdiena 14:00-18:00

Ceturtdiena 8:30-12:30

 

Trapenes bibliotēka

 

 

„Bormaņi”, Trapenes pagasts,

Smiltenes novads, LV-4348

Tālr: 64324227; 29392532

trapenesbiblioteka[uz]smiltenesnovads[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Dzidra Zariņa

Darba laiks:

Pirmdiena 8:30-12:30; 13:00-17:00

Otrdiena 8:30-12:30; 13:00-16:00

Trešdiena 8:30-12:30; 13:00-16:00

Ceturtdiena 8:30-12:30; 13:00-16:00

Piektdiena 8:30-12:30; 13:00-16:00

 

Variņu bibliotēka

 

 


Oktobra iela 13, „Variņi”,

Smiltenes novads, LV-4726

Tālr: 64722347

varinubiblioteka[uz]smiltenesnovads[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja p.i.:

Madara Antēna

 

Darba laiks:

Pirmdiena 8:30-12:30; 13:00-17:00

Otrdiena 8:30-12:30; 13:00-17:00

Trešdiena 8:30-12:30; 13:00-17:00

Ceturtdiena 8:30-12:30; 13:00-17:00

Piektdiena 8:30-12:30; 13:00-17:00

 

 

Vidagas bibliotēka

 

„Sikšņu skola”, Vidaga, Virešu pagasts,

Smiltenes novads, LV – 4355

Tālr:  68610677

vidagasbiblioteka[uz]smiltenesnovads[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Sarmīte Nīmante

 

Darba laiks:

Pirmdiena 14.00-18.00

Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00

Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00

 

VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS STRENČU APVIENĪBAS PUBLISKĀS BIBLIOTĒKAS

 

Informāciju par pakalpojumiem un aktivitātēm Strenču apvienības publiskajās bibliotēkās meklējiet Valmieras integrētās bibliotēkas mājas lapā

 

 

Strenču pilsētas bibliotēka

 

 

Pulkveža Zemitāna iela 5, Strenči, Valmieras novads, LV 4730

Tālr: 64715631

strencu[punkts]biblioteka[uz]vb.valmierasnovads[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Inguna Dukure

 

Darba laiks:

Pirmdiena 10:00-18:00

Otrdiena 10:00-18:00

Trešdiena 10:00-18:00

Ceturtdiena 10:00-18:00

Piektdiena 10:00-18:00

Sestdiena 9:00-15:00

 

Sedas pilsētas bibliotēka

 

Skolas laukums 2 (ieeja no Zaļās ielas), Seda,

Valmieras novads, LV-4728

Tālr: 64715646

sedas[punkts]biblioteka[uz]vb[punkts]valmierasnovads[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Viktoriia Briunina

 

Darba laiks:

Pirmdiena 10:00-18:00

Otrdiena 9:00-17:00

Trešdiena 9:00-17:00

Ceturtdiena 9:00-17:00

Piektdiena 9:00-17:00

Sestdiena 10:00-14:00

 

Jērcēnu pagasta bibliotēka

 

Jērcēnu pagasts, Jērcēni, Jērcēnmuiža, Valmieras novads, LV-4715

Tālr: 28645054

jercenu[punkts]biblioteka[uz]vb[punkts]valmierasnovads[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Ilvija Ķimse

Darba laiks:

Pirmdiena 9:00-14:30

Otrdiena 9:00-15:00

Trešdiena 9:00-14:30

Ceturtdiena 8:00-14:00

Piektdiena 9:00-14:00

 

Plāņu pagasta bibliotēka

 

Skolas iela 2, Plāņi, Plāņu pagasts, Valmieras novads, LV-4727

Tālr: 26303781

planu[punkts]biblioteka[uz]vb[punkts]valmierasnovads[punkts]lv

 

Kontaktpersona:

Gunita Kainaize

Darba laiks:

Ceturtdiena 8:00-12:00; 13:00-17:00

 

Plāņu pagasta

Jaunklidža bibliotēka

 

Saieta Nams, Jaunklidzis, Plāņu pagasts,

Valmieras novads, LV-4727

Tālr: 25716062

jaunklidza[punkts]biblioteka[uz]vb[punkts]valmierasnovads[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Līga Rābante

Darba laiks:

Pirmdiena 12:00-17:00

Otrdiena 13:00-18:00

Trešdiena 10:00-16:00

Ceturtdiena 11:00-17:00

Piektdiena 10:00-16:00