Kārķu bibliotēkā

Ieskats Kārķu pagsta bibliotēkas novadpētniecības krājumā – konkursa “Novadpētniecība manā bibliotēkā” darbs: