Par drošību internetā

 

Sadarbībā ar Drossinternets.lv Valkas bibliotēka visa gada garumā piedāvā sarunas bērniem un jauniešiem par aktuālākajiem drošības jautājumiem izmantojot internetu.

 

Nodarbības izstrādātas pamatskolas vecuma skolēniem, tajās ietverta gan izziņas informācija, gan praktiski uzdevumi darbam klasē, kā arī tests zināšanu un izpratnes pārbaudei.

 


  

 

KĀPĒC TU AR MANI RUNĀ

 

Nodarbība vērsta uz tiešsaistes saziņas nolūku atpazīšanu, vienlaikus sekmējot izpratni par drošu rīcību konkrētās saziņas situācijās.


 

 

ŠĪ NODARBĪBA IZRAISĪS SENSĀCIJU!

 

Nodarbība veltīta klikšķu virsrakstu iepazīšanai, mācot izprast to veidošanas mērķi, biežāk izmantotos paņēmienus. 


 

 

DOMĀ, PIRMS NOTICI!

 

Nodarbība vērsta uz kritiskās domāšanas pilnveidi, faktu un viedokļu atpazīšanu, informācijas izvērtēšanu tiešsaistē. 

  • Vairāk informācijas par nodarbībām un pieteikšanās, sazinoties ar Bērnu literatūras nodaļu tel. 29153117, e-pasts bernubiblioteka@valka.lv.