Vēstures fakti

 

Vēstures fakts  Informācija Valkas bibliotēkas elektroniskajā katalogā un novadpētniecības datubāzē Virtuāla izstāde / mape

1286.g. vasarā Valka pirmo reizi minēta vēstures avotos – Rīgas parādu grāmatā

 

Valka parādu grāmatā (2016)

 

1917.g. rudenī Valkā dibināta Latviešu Pagaidu Nacionālā Padome

Par Latviešu Pagaidu Nacionālo Padomi

Par LPNP dibināšanu Valkā (2017)

1918.g. janv. Valkā nodibināts izglītības kooperatīvs "Kultūras balss"

 

"Kultūras balss" Valkā (2023)

 

1923.g. 5.nov. uzsāktas mācības jaunuzceltajā pamatskolā Raiņa ielā 28

Par Tēraudskolu

Tēraudskola (2023)

 

1991.g. janvārī valcēnieši piedalījušies Latvijas neatkarības aizstāvēšanā uz barikādēm

 Par valcēniešiem uz barikādēm