H

Šeit atrodamas īsas biogrāfiskas ziņas par novadā pazīstamām personām: rakstniekiem, dzejniekiem, mūziķiem, māksliniekiem, kultūras un izglītības darbiniekiem, zinātniekiem, sportistiem un citiem, kas dzimuši, mācījušies, dzīvojuši vai darbojušies gan Valkā, gan visā vēsturiskā Valkas rajona teritorijā. Klikšķinot uz aktīvās saites, atveras informācija bibliotēkas elektroniskajā katalogā un novadpētniecības datu bāzē.

Dati tiek papildināti. 

Papildu informācija pieejama bibliotēkas novadpētniecības krājumā.

 

 

Kristofs Hāberlands (1750–1803) – mūrnieks, būvmeistars un arhitekts. Spilgtākais pilsoniskā (birģeru) klasicisma pārstāvis Rīgā, projektējis daudzus Rīgas dzīvojamos namus, sabiedrisko ēku interjerus un baznīcas, kurām raksturīgs būvmasu kompaktums, antīko formu diženums un daži laicīgai arhitektūrai radniecīgi motīvi. 1787.-1790.g. pēc viņa projekta celta Valgas (tolaik Valkas) Sv. Jāņa baznīca.

 

Augusts Matiass Hāgens (1794-1878) – baltvācu gleznotājs un grafiķis. Dzimis Vijciemā. Sākotnēji apguvis galdnieka amatu, bet tad parādījis talantu zīmēšanā. Bijis ceļojošs gleznotājs. Mācījies Tērbatas Universitātē. Bijis zīmēšanas skolotājs, profesors Universitātē. Vēlāk nodarbojies ar fotogrāfiju. Gleznošanā specializējies ainavās un pilsētu skatos.

 

Leonhards Hasmanis (1888-1971). Dzimis Liellugažu “Ķeizaros”. Beidzis Valkas pilsētas skolu. Bijis lauksaimnieks, c/s “Zvejnieks” valdes priekšsēdētājs un direktors-rīkotājs. 1949.g. 25.martā izsūtīts. Atbrīvots 1956.g. 

 

Oto Hasmanis (1873-1941). Dzimis Lielā muižā pie Valkas (Lugažos). Beidzis Valkas pilsētas skolas 5.klasi, izglītojies pašmācības ceļā. Strādājis tēva mājās, bijis vairāku muižu (Aumeistera, Grundzāles, Zaķu) pārvaldnieks. 1908.g. iesācis savu saimniecību Lugažu “Lukstiņos”. Bijis Valkas lauksaimniecības biedrības priekšnieks, Latvijas Sarkanā Krusta priekšnieks, Latviešu Strēlnieku organizācijas komitejas priekšnieks, Lugažu draudzes konventa loceklis. 1919.g. bijis Valkas apriņķa zemes padomes priekšsēdētājs, piedalījies Ziemeļlatvijas armijas dibināšanā. Maijā ievēlēts par Valkas apriņķa pirmo priekšnieku, vēlāk bijis vecākais apriņķa priekšnieka palīgs, Satversmes sapulces loceklis, darbojies Lugažu pagasta padomē. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Miris izsūtījumā.

 

Paulis Roberts Hasmanis (1890-1979) – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Lugažu pagasta „Ķeizaros”. Dienējis krievu armijā. Latvijas armijā brīvprātīgi iestājies 1918.g. 20.XI Valkā, organizējis pilsētas aizstāvību pret lieliniekiem. 1925.g. paaugstināts par pulkvedi, bijis 12. Bauskas kājnieku pulka komandieris. 1931.g. par pārkāpumiem no dienesta atvaļināts. Mūža nogali aizvadījis trimdā ASV.

 

Viktors Hasmanis (1892-1984) – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris kapteinis. Dzimis Lugažos, mācījies Valkas pilsētas skolā. I pasaules kara laikā vadījis mobilizācijas darbus Valkā.

 

Vilis Hāzners (1905-1989) – Latvijas armijas un Latviešu leģiona virsnieks. Pirmā pasaules kara laikā dzīvojis Valkā. 1945.g. rudenī nonācis Cēdelgēmas kara gūstekņu nometnē. Vēlāk aktīvi piedalījies trimdas latviešu sabiedriskajā dzīvē. Miris ASV.

 

Pēteris Hincenbergs (1832-1904) – skolotājs. No 1850.-1853.g. mācījies Cimzes skolotāju seminārā Valkā. Bijis mājskolotājs Bormaņos, palīgskolotājs Mazsalacas draudzes skolā, Rīgas Doma baznīcas priekšdziedātājs, vēlāk 40 gadus Mazsalacas draudzes skolas skolotājs.

 

Johans Daniels Horebs (1762-1811). 1798.g. ordinēts par mācītāju Lugažos, strādājis tur līdz mūža beigām. Zīmējis Lugažu baznīcu, muižu un Ērģemes skatus.