Palsmane

Dziesmu un deju svētku tradīcijas Palsmanes pagastā

 

Dziesmu un deju svētku tradīcijas Palsmanes pagastā aizsākušās jau tālajā 1931. gadā, kad Palsmanes kultūras biedrības koris ar diriģentu Dr. P.E. Cukuru  piedalījās 7. Latvju vispārējos Dziesmusvētkos Rīgā 20., 21., 22. jūnijā.

 

 

Deju kolektīva pirmās fotogrāfijas datētas ar 1949. gadu. Šo kolektīvu vadīja Marta Andersone.

 

No 1955. gada līdz 1967. gada deju kolektīvu vada Gaida Martjanova. Dejotāji priecē skatītājus dažādos ciema un rajona svētkos, piedalās dziesmu un deju svētkos Smiltenē, Valkā un Alūksnē.

 

No 1967.-1969. gadam Palsmanes deju kolektīvu vada Maruta Pogule. Vadītāja dejotājus aizved līdz lielajiem Dziesmu un deju svētkiem Rīgā 1970. gadā. Maruta Pogule ir ļoti prasīga, stingra un darbīga vadītāja. Palsmanes deju kolektīvs ir viens no labākajiem visā Valkas rajonā.

 

Laikrakstā “Darba Karogs” 1977. gada 1. oktobrī publicēts Viktora Avotiņa dzejolis – veltījums deju kolektīva vadītājai, skolotājai Marutai Pogulei.

 

Palsmanes deju kolektīva dalībnieču Maldas Eglītes un Ausmas Zeibotes noformētā dienasgrāmata

 

Ulda Puriņa un Aldas Puriņas atmiņas par 10 nodejotajiem gadiem Palsmanes ciema deju kolektīvā

 

         No 1997. gada Palsmanes pagasta deju kolektīvu vada Aija Zeibote. Jau nākamajā 1998.gadā kolektīvs izcīna iespēju piedalīties XXII Dziesmu un XII deju svētkos. „Cīruļa” skaistās meitas un staltie puiši  ir izdejojuši deju rakstus 2003., 2008. gada Dziesmu un deju svētkos Rīgā.

         Šobrīd Aija gatavo dejotājus jau ceturtajiem svētkiem Rīgā. Kopīga darba rezultāts – šā gada skates vērtējums – pirmās pakāpes diploms D grupā. Kolektīvā dejo 28 dalībnieki no Palsmanes, Smiltenes un Mēriem. Dejo „Cīruļa” patrioti, kas studē Rīgā un Jelgavā. Visu kolektīva pastāvēšanas laiku kolektīva koncertmeistare ir Dace Purvlīce.

         Dejotāji ir izdejojuši vairāk kā 70 dažādu autoru dejas, kā arī iestudētas vairāk kā divdesmit dejas Aijas horeogrāfijā. Dejotāji bijuši koncertbraucienā Austrijā, Slovākijā un atpūtas braucienā Horvātijā.

 

 

Palsmanes deju kolektīvi Dziesmu un deju svētkos