Autorizētās datu bāzes

1. Letonika.lv

Kultūras informācijas sistēmu centrs, turpinot sadarbību ar SIA Tilde, nodrošina neierobežotu letonika.lv datubāzes pieeju visām pašvaldību publiskajām bibliotēkām bez abonēšanas maksas. 

 

Latviskā uzziņu un tulkošanas sistēma letonika.lv ir interneta vietne, kur tiek publicēti vērtīgi enciklopēdiski, uzziņu un tulkošanas resursi par Latviju. Letonikā jūs atradīsiet:

 

• Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu;

• Tildes datorenciklopēdiju Latvijas vēsture;

• Angļu – latviešu – angļu vārdnīcu;

• Krievu – latviešu – krievu vārdnīcu;

• Vācu – latviešu – vācu vārdnīcu;

• Terminoloģijas vārdnīcas.

 

Kopš 2009. gada janvāra letonika.lv ikvienam interesentam ir iespējams iepazīties ar 57 latviešu autoru darbu pilntekstiem: lugām, stāstiem, novelēm, dzejoļu krājumiem. Literatūras bibliotēka ir paredzēta gan kā palīgs skolēniem, gatavojoties eksāmeniem, gan kā labs drukāto grāmatu klāsta papildinājums ikvienā bibliotēkā. 

 

2. Lursoft laikrakstu biliotēka News.lv

Jau no 2011. gada 1. februāra LURSOFT datu bāze „Laikrakstu bibliotēka” www.news.lv pieejama par brīvu visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās. To paredz vienošanās, ko projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros noslēdza valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” (v/a KIS) un šī elektroniskā resursa izstrādātājs SIA „Lursoft”.

 

LURSOFT ”Laikrakstu bibliotēka” satur vairāk kā 50 Latvijas centrālo un vietējo periodisko izdevumu pilntekstu publikācijas, aktuālās ziņas un rakstu apkopojumus. Pieejama arī Normatīvo aktu Informācijas sistēmas LATLEX sadaļa „Likumi”.

 

3. Latviešu filmas

No 2009. gada februāra, pateicoties publisko bibliotēku attīstības projektam „Trešais tēva dēls”, bibliotēku apmeklētājiem tiek piedāvāta jauna iespēja – Latvijas filmu skatīšanos bez maksas publisko bibliotēku datoros.

Aicinām ikvienu interesentu izmantot jaunāko iespēju bibliotēkā noskatīties 90 Latvijas filmas www.filmas.lv