Datubāzes un e-resursi

Bezmaksas un brīvpiekļuves datubāzes un e-resursi


 

Ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā letonika.lv

 

Kvalitatīvs un apjomīgs informācijas resurss, kas piedāvā uzziņas no enciklopēdijām, vārdnīcām, kolekcijām, virtuālās lasītavas, multivides u. c.

 

Letonika.lv ir noderīgs resurss arī dažādu mācību priekšmetu apguvei.

 

Viss datubāzes saturs pieejams gan bibliotēkā klātienē, pieslēdzoties Letonika.lv no bibliotēkas IP adreses, gan attālināti, izmantojot pieslēgšanās paroli, ko pēc pieprasījuma var saņemt ikviens bibliotēkā reģistrēts lietotājs, jautājot to bibliotēkā klātienē vai rakstot e-pastā.


 

 

Lursoft laikrakstu bibliotēka news.lv

 

Latvijas centrālo un reģionālo periodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu apkopojums internetā. Laikrakstu arhīvs pieejams no 1994. gada. Datubāzē ir iespējams meklēt rakstus pēc vēlamajiem kritērijiem.

 

Viss datubāzes saturs pieejams bibliotēkā klātienē, pieslēdzoties tai no bibliotēkā pieejamajiem datoriem vai personīgā klēpjdatora, planšetes, viedtālruņa. 

  
 

Meklēšanas sistēma "Primo"

 

Primo ir meklētājs, kas nodrošina piekļuvi dažādiem informācijas resursu veidiem no vienas meklēšanas saskarnes.

 

Sistēmā iespējams meklēt elektroniskajos resursos, kuri tiek veidoti LNB, LUB, RTU ZB, RSUB un LLUFB, piemēram, LNB Digitālajā bibliotēkā, kas lietotājam piedāvā tādas daudzveidīgas kolekcijas kā periodikas datubāzi, karšu kolekciju, latviešu grāmatu kolekciju u. c. Arī liela daļa no šo materiālu pilnajiem tekstiem pieejama tiešsaistē attālināti. Tāpat meklēšana tiek piedāvāta minēto augstskolu – LU, RTU, RSU un LLUFB – bibliotēku noslēguma darbu un publikāciju datubāzēs.
  
 

LNB Digitālā bibliotēka:

 

grāmatu kolekcija gramatas.lndb.lv;

periodikas kolekcija periodika.lndb.lv; 

vēsturisko karšu pārlūks kartes.lndb.lv;

zudušo un izmaiņu skarto Latvijas kultūrvēsturisko vērtību attēlu kolekcija www.zudusilatvija.lv;

LNB Bērnu literatūras centra veidotais interaktīvais komunikācijas rīks un digitālā bibliotēka lasamkoks.lv;

u. c.

  
       

3td e-GRĀMATU bibliotēka vietnē 3td.lv

 

Tā pieejama tikai bibliotēkā reģistrētiem lietotājiem. E-grāmatas šajā platformā ir iespēja lasīt, ja lietotājs sistēmā ir reģistrējies ar tiem autorizācijas datiem (lietotājvārds un parole), kas derīgi izmantošanai bibliotēkas publiskajam katalogam. Piekļuves datus individuāli pēc pieprasījuma katram lietotājam izsniedz bibliotekārs.
  
    

Nacionālā enciklopēdija enciklopedija.lv

 

Nozīmīgākais populārzinātniskais informācijas resurss latviešu valodā, kas paredzēts izmantošanai jebkuram interesentam izglītības un profesionālās darbības jomā vai gluži vienkārši – zināšanu paplašināšanai.
  
   

Latvijas filmu portāls filmas.lv

 

Datubāzes sadaļā "Filmu katalogs" atrodamas ziņas par vairāk nekā 2 700 filmām, kas uzņemtas Latvijā kopš 1920. gada. Vairāk nekā 300 no portālā esošajām filmām iespējams noskatīties Latvijas publiskajās bibliotēkās un vairāk nekā 200 filmu interesentiem ir pieejamas skatīšanai no jebkuras vietas Latvijā. Filmu portāla piedāvājumā ietilpst arī metodiskais materiāls skolotājiem.


Latvijas kinohroniku kolekcija vietnē redzidzirdilatviju.lv

 

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva audiovizuālo, foto un skaņas dokumentu digitālā krātuve – liecības par Latviju, tās cilvēkiem un dažādām politiskās, sabiedriskās un kultūras dzīves norisēm no 19. gadsimta vidus līdz mūsdienām.
  
   

Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portāls diva.lv

 

Vēsturiski, informatīvi un izglītojoši materiāli video un audio formātā par Latvijas sabiedriskajiem procesiem, ikdienu un kultūras vērtībām. Digitalizētos materiālus, kuru publiska piekļuve ir ierobežota no autortiesību turētāju puses, iespējams noskatīties kādā no publiskajām bibliotēkām Latvijā.

Latvijas Republikas oficiālais izdevums Latvijas Vēstnesis vietnē vestnesis.lv

 

Elektroniskajā izdevumā regulāri tiek publicēti ārējie normatīvie akti un citi tiesību akti un oficiālie paziņojumi.
  
   Latvijas Republikas tiesību akti vietnē likumi.lv
  
  Latvijas oficiālās statistikas portāls stat.gov.lv
  
 

Latvijas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platforma hugo.lv

 

Platforma tulko tekstus, dokumentus un tīmekļvietnes. Tā ir īpaši izstrādāta latviešu valodai un pielāgota valsts pārvaldes dokumentiem.

 

 

 

Ārzemju bezmaksas un brīvpiekļuves e-resursi


 


 

Open Access resursi


Tiešsaistes piekļuve pilnteksta zinātniskajai informācijai, kas ļauj lietotājiem to meklēt, lasīt, lejupielādēt, kopēt, izplatīt, drukāt, citēt vai izmantot jebkurā citā legālā veidā bez finansiāliem, tiesiskiem vai tehniskiem ierobežojumiem.


Brīvpieejas grāmatas – doabooks.org

 

Directory of Open Access Books piedāvā piekļuvi vairāk nekā 8 000 brīvpieejas grāmatām no 224 izdevējiem dažādās zinātņu nozarēs

Brīvpieejas zinātniskie žurnāli – doaj.org

 

Directory of Open Access Journals piedāvā bezmaksas pieeju zinātnisko žurnālu rakstu pilnajiem tekstiem. Šobrīd pieejami jau vairāk nekā 9 000 žurnāli. Tos iespējams meklēt pēc rakstu nosaukumiem vai priekšmeta.
  
 

Atvērtās piekļuves e-grāmatu platforma – openresearchlibrary.org/home

 

Datubāze aptver visplašāko recenzēto atvērtās piekļuves grāmatu kolekciju, kas pieejama visiem bez maksas un bez ierobežojumiem. Kopumā pieejamas vairāk nekā 90 000 atvērtās piekļuves grāmatas un citas publikācijas, kas izdotas visā pasaulē.
  
 

Pasaulē lielākais atvērtās piekļuves rakstu apkopojums vietnē core.ac.uk


CORE datubāze nodrošina piekļuvi gandrīz 25 miljoniem bezmaksas pilnu tekstu publikācijām.

  
 

Brīvpieejas žurnāli vietnē springeropen.com

 

Datubāzē pieejami recenzēti atvērtās piekļuves žurnāli visās zinātnes jomās.

EDP Sciences – brīvpieejas zinātniskā literatūra (grāmatas un žurnāli) vietnē edpsciences.org
  

Onleihe digitālā bibliotēka

 

Digitālā bibliotēka Onleihe piedāvā vairāk nekā 23 000 medijus vācu valodā – aktuālas Vācijas dienas avīzes un žurnālus, materiālus vācu valodas apguvei, grāmatas pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem, nozaru literatūru un rokasgrāmatas, filmas, mūziku un klausāmgrāmatas. Digitālos resursus iespējams lietot, reģistrējoties Onleihe sistēmā.