Informējam, ka reģistrācija dalībai šī gada festivālā, kurš notiks 14. un 15. aprīlī tiešsaistē – platformā “Zoom”, ir slēgta, jo ir sasniegts maksimālais pieļaujamais tiešsaistes norises dalībnieku skaits. Ja neesat reģistrējušies, festivālu varēsiet skatīties LBB “Facebook” ...

23.10.2021

LKA LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽA STUDIJU PROGRAMMA "BIBLIOTĒKZINĀTNE UN INFORMĀCIJA"   1. līmeņa augstākā profesionālā studiju programma:   gūstamā kvalifikācija: "Bibliotēku informācijas speciālists" studiju programmas mērķis: sagatavot mūsdienīgi izglītotus, profesionāli kompetentus, konkurētspējīgus bibliotēku ...

23.10.2021

No 24. līdz 25. martam "Microsoft Teams" platformā tiešsaistē norisinājās publisko bibliotēku apaļā galda diskusijas, kuru laikā tika apspriests publisko bibliotēku darbs 2020. gadā - aizvadītā gada veikumi un izaicinājumi, kā arī šī gada prioritātes. LBN darbinieki bija sagatavojuši kopsavilkumu par bibliotēku ...

23.10.2021

Latvijas Kultūras koledža aicina bibliotēku darbiniekus pieteikties tiešsaistes bezmaksas atvērtajām lekcijām 2021. gada 18. martā no plkst. 10:00 līdz 13:10. Reģistrēšanās atvērtajām lekcijām notiek līdz 17. martam plkst. 15:00. Links uz pieteikuma anketu : https://forms.gle/y1VJUEEFEfPgDTw89 ...

23.10.2021

Projekta “Ceļazīmes mediju lietošanā” ietvaros ir sagatavota medijpratības rokasgrāmata bibliotekāriem par tematiem, kurus bibliotekāri ir atzīmējuši kā attiecināmus uz ikdienas darbu, atbildot uz klientu jautājumiem vai palīdzot viņiem datora lietošanā.   Rokasgrāmatā ir sniegts ieskats mediju ...

23.10.2021

5. martā aizvadīts Valkas, Smiltenes un Strenču novada publisko bibliotēku darbinieku tiešsaistes seminārs “Mana bibliotēka 2020. gadā”.   Līdz šim bija ierasts, ka bibliotēkas nozares reģiona darbinieki atskaišu periodam noslēdzoties, tiekas kopīgā seminārā, lai prezentētu un dalītos pieredzē ...

23.10.2021

  Iepazīšanās ar profesionālajām publikācijām ir neatņemama profesionālās pilnveides sastāvdaļa. Nozares aktualitāšu pārzināšana ne tikai sniedz ieskatu jaunākajās tendencēs un palīdz orientēties dažādos bibliotekārā darba virzienos, profesionālā informācija ļauj pieņemt pārdomātus lēmumus, ...

23.10.2021

Projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” grāmatu sadalījums Valkas novada bibliotēkām, kas bez atlīdzības saņemtas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas:   Nr.p.k. Bibliotēka Eks. 1. Valkas nov. Centrālā  bibliotēka 52 2. Valkas nov. Ērģemes ...

23.10.2021

Misisipi Bibliotēku komisijas (Mississippi Library Commission, MLC) YouTube kanālā pieejama video "Sociālie mediji bibliotēkām"– MLC Tālākizglītības koordinatore Kayla Martin-Gant palīdz bibliotekāriem apgūt mārketinga pamatus.     Video skaties Latvijas bibliotēku portālā: Sociālo mediju ...

23.10.2021

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka izsludina konkursu Voldemāra Caunes balvai "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem".   Balvu piešķir reizi gadā bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, ...

23.10.2021

  SEMINĀRS ATCELTS! 2020. gada 22.oktobrī Valkas novada Centrālajā bibliotēkā notiks Valkas novada publisko bibliotēku darbinieku seminārs.   Darba kārtība:   9.00 – 9.20 Ievadvārdi   9.20 – 9.50 Ieskats ceļojošajā izstādē “Zīmē & Rīmē”. Una Grāve, Valkas NCB Bērnu literatūras ...

23.10.2021

Lai veicinātu Latvijas bibliotekāru ieradumu lasīt profesionālo informāciju, parādītu Bibliotēku portālā publicētās informācijas daudzveidību un rosinātu nozares speciālistus runāt / rakstīt par profesionālajām tēmām, aicinām piedalīties konkursā “Esi PROFS – atklāj Bibliotēku portālu”.   Konkursā ...

23.10.2021

Arī šogad Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Jauno speciālistu sekcija (JSS) organizē akcija “Viena diena bibliotēkas dzīvē” jeb “LibdayLV”. Ideja aizgūta no amerikāņu bibliotekāres Bobijas Ņūmenas (Bobbi Newman) projekta “Library Day in the Life”, un Latvijas bibliotekāri to ir ...

23.10.2021

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar citiem LNB un bibliotēku nozares speciālistiem sagatavojis un publiskojis pārskata ziņojumu par Latvijas bibliotēkām 2019. gadā.   Šāda veida ziņojums par situāciju nozarē noteikta gada griezumā tiek sagatavots otro reizi. Pirmais ziņojums ...

23.10.2021

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs sagatavojis Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas izdevuma “IFLA ziņojums par attīstības tendencēm” 2019. gada atjaunotās versijas tulkojumu latviešu valodā.   Izdevums pieejams:   Lasīt vairāk Latvijas ...

23.10.2021