05.03.2021
Valkas reģiona bibliotekāru tikšanās tiešsaistē

5. martā aizvadīts Valkas, Smiltenes un Strenču novada publisko bibliotēku darbinieku tiešsaistes seminārs “Mana bibliotēka 2020. gadā”.

 

Līdz šim bija ierasts, ka bibliotēkas nozares reģiona darbinieki atskaišu periodam noslēdzoties, tiekas kopīgā seminārā, lai prezentētu un dalītos pieredzē par darbu aizvadītajā gadā. Taču šobrīd virtuālas tikšanās ir neatņemama ikdienas darba forma, un arī mēs mācāmies ar to sadzīvot un ieviest savā ikdienā. Šis bija pirmais Valkas reģiona kopējais tiešsaistes seminārs, kurā piedzīvojām prieku par atkal redzēšanos un dalīšanos savos pieredzes stāstos.

 

Valkas novada Centrālā bibliotēka veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un darbojas kā koordinējošais metodiskais centrs Valkas, Smiltenes un Strenču novadu 20 publiskajām un 13 izglītības iestāžu bibliotēkām.

 

Semināra ievadā Valkas novada Centrālās bibliotēkas metodiķe Aija Rudīte reģiona kolēģes iepazīstināja ar kopējiem Valkas, Smiltenes un Strenču novada skaitliskajiem rādītājiem par 2020. gadu. Pēc tam katras reģiona bibliotēkas pārstāvis prezentēja bibliotēkas veiksmes stāstu, dalījās pieredzē par darbu Covid-19 pandēmijas laikā un par notikušajām aktivitātēm bibliotēkā klātienē un virtuāli. Kolēģes atzina, kaut arī virtuāli, bet šāda kopā sanākšana un iepriekšējā gada pārrunāšana ir lielisks iedvesmas un ideju avots turpmākam darbam.

 

Valkas reģiona bibliotekāru seminārā piedalījās arī Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs Rolands Rastaks, kurš semināra noslēgumā dalījās ar saviem iespaidiem par dzirdēto, atzinīgi novērtējot bibliotekāru uzņēmību un nerimstošo degsmi strādāt jebkuros apstākļos.

 

Semināra laikā gūtas vairākas vērtīgas atziņas. Te divas no tām. Strenču novada Jērcēnu pagasta bibliotēkas pārskatā norādīts, ka “izdarīt mēs varam ar darīšanas metodi”. Otra atziņa izskanēja Smiltenes novada Birzuļu/Bilskas bibliotēkas vadītājas Līvas Putno prezentācijā: “Tas, cik populāra būs bibliotēka, ir atkarīgs no tā, cik populārs un atpazīstams, radošs un aktīvs ir pats bibliotekārs.”

 

Savām kolēģēm Valkas reģionā un citās Latvijas bibliotēkās novēlu izmantot darīšanas metodi savā ikdienas darbā, būt aktīvām un pamanāmām!

 

 

Informāciju sagatavoja
Līga Tetere
Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore

Rakstam pievienoti 1 komentārs(-i)

Ina, 2021-03-05 15:42
Malači!