Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar citiem LNB un bibliotēku nozares speciālistiem sagatavojis un publiskojis pirmo pārskata ziņojumu par Latvijas bibliotēkām “Latvijas bibliotēkas 2017. un 2018. gadā”.   Izdevuma mērķauditorija ir bibliotēku direktori, bibliotekāri un ...

20.05.2024

Š.g. 4.oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas mācībspēkiem un pētniekiem un Balvu Centrālo bibliotēku organizē reģionālo konferenci “Literatūras zināšanas mūsdienīgam ...

20.05.2024

Laipni aicināti š. g. 31. augustā no plkst. 10.00 līdz 20.30 uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, lai izbaudītu plašo un daudzveidīgo LNB simtgades jubilejas pasākumu programmu.   Pavisam programmā iekļautas 120 norises: diskusijas, radošās darbnīcas, izstādes, spēles, koncerti, filmu seansi ...

20.05.2024

LNB Kompetenču attīstības centrs izsludina 2019. gada augusta - decembra kursu grafiku.   Ar grafiku var iepazīties: ·         LNB mājas lapā https://www.lnb.lv/sites/default/files/media/kursu_grafiks_apstiprinats_2019_aug_dec.pdf ·         ...

20.05.2024

Izsludināta pieteikšanās mācībām ESF projektā 8.4.1.0./16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Pieteikšanās mācībām notiek elektroniski no 27.maija līdz 28.jūnijam šeit: www.macibaspieaugusajiem.lv    LNB projekta ietvaros piedāvā šādas programmas: ·         ...

20.05.2024

12. jūnijā Valkas novada Zvārtavas pagasta bibliotēkā notiks Smiltenes, Strenču un Valkas novada publisko bibliotēku darbinieku sezonas noslēguma seminārs "Izglītojamies un izklaidējamies". Darba kārtība: 9.45Pulcēšanās Zvārtavas pagasta bibliotēkā 10.00Sveicam dzīves un darba jubilārus 10.30Zvārtavas pagasts - vieta ...

20.05.2024
20.05.2024

Š.g. 18.maijā Latvijas Kultūras koledža organizē Atvērto durvju dienu. Tās ietvaros tiks rīkots praktisks seminārs par grāmatu un bibliotēku vietu sabiedrībā, bibliotekāra profesiju, pienākumiem un izglītības iespējām koledžā.   Nodarbība paredzēta 12. klašu skolniekiem, kas interesējas par darbu bibliotēku ...

20.05.2024

28. martā Valkas bibliotēkā notiks Valkas novada bibliotēku darbinieku seminārs.   Darba kārtība: 9:00 Ko paveicām 2018. gadā, kā strādāsim 2019. gadā. (Ginta Dubrovska, Valkas NCB direktore)   9:30 Jaunākie norādījumi dāvinājumu pieņemšanā un pieņemšanas dokumentu sastādīšanā. (Dace Pasopa, ...

20.05.2024

2019.gada 27.februārī Smiltenes novada bibliotēkā Smiltenē, Baznīcas laukumā 13 no plkst.9.00 – 13.00 notiks Smiltenes novada bibliotēku darbinieku seminārs.   Darba kārtība: 09.30 – 10.00  Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Veldre.   10.00 – 10.30  2018. gadā paveiktais, ...

20.05.2024

No 6. līdz 8. maijam Norvēģijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – pieaugušo izglītības sektora mācību vizīti "Publiskās bibliotēkas loma integrācijas/iekļaušanās ...

20.05.2024
20.05.2024

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) ir izsludinājusi pieteikšanos uz Gada balvu 2018 divās kategorijās: Gada bibliotēka un Gada bibliotekārs. Piesakiet kolēģus vai piesakieties paši! Plašāka informācija: http://www.bibliotekari.lv/?p=5619.   Tāpat jau otro gadu ir izsludināta pieteikumu pieņemšana ...

20.05.2024
20.05.2024

LNB Kompetenču attīstības centrs ir publicējis kursu grafiku 2019. gada janvāra -marta mēnešiem.   Piedāvātā programma ir gana daudzveidīga, lai katram interesentam būtu iespējams atrast sev piemērotu tēmu un papildināt zināšanas. LNB mājas lapā ir pieejamas visu kursu anotācijas un iespēja elektroniski pieteikties ...

20.05.2024