05.03.2021
“Ceļazīmes mediju lietošanā: Medijpratības rokasgrāmata bibliotekāriem”

Projekta “Ceļazīmes mediju lietošanā” ietvaros ir sagatavota medijpratības rokasgrāmata bibliotekāriem par tematiem, kurus bibliotekāri ir atzīmējuši kā attiecināmus uz ikdienas darbu, atbildot uz klientu jautājumiem vai palīdzot viņiem datora lietošanā.

 

Rokasgrāmatā ir sniegts ieskats mediju psiholoģijā un dažādos kognitīvajos aizspriedumos, kas var ietekmēt informācijas uztveri. Aplūkots, ko nozīmē informācijas trauksmes jēdziens. Pievērsta uzmanība krāpniecības mēģinājumiem internetā un viltus izlozēm, apskatot arī dažus nesenākos piemērus, lai palīdzētu cilvēkiem no tiem veiksmīgāk izvairīties.

 

Rokasgrāmatā iekļauts arī bibliotekāru aptaujas atbilžu apkopojums par viņu pieredzi un labo praksi medijpratības veicināšanā ikdienas darbā un īpaši organizētos pasākumos. Iedvesmu pasākumu rīkošanai piedāvā trīs oriģinālscenāriji (tostarp, spēles) medijpratības aktivitāšu organizēšanai bibliotēkā. Tās pielāgotas īstenošanai arī attālināti – ar video platformu un tiešsaistes rīku starpniecību. Rokasgrāmatu noslēdz projekta “Ceļazīmes mediju lietošanā” ietvaros radīto medijpratībā izglītojošo informācijas avotu saraksts un apkopojums ar pēdējā gada laikā pieņemtajiem Eiropas Savienības politikas dokumentiem medijpratības pasākumu un pētniecības atbalstam un informācijas resursiem.

 

Rokasgrāmata ir noderīga ne tikai bibliotekāriem, bet arī pārējiem medijpratības mentoriem (pedagogiem, pašvaldību darbiniekiem, tostarp, jaunatnes lietu speciālistiem) un citiem interesentiem, kuri vēlas viegli saprotamā veidā iepazīt medijpratības tematu un praktiski izmantot rokasgrāmatā piedāvātos nodarbību scenārijus šīs prasmes attīstībai.

 

Rokasgrāmata (PDF)

 

Projekts “Ceļazīmes mediju lietošanā” notiek pēc Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes iniciatīvas un sadarbībā ar komunikācijas zinātnes doktori un medijpratības eksperti Klintu Ločmeli, kā arī Latvijas Nacionālo bibliotēku. Projekta īstenošanu finansiāli nodrošina Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde.

 

Publikācijas teksts no:

https://www.biblioteka.lv/celazimes-mediju-lietosana-medijpratibas-rokasgramata-bibliotekariem/

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.