Iepazīšanās ar profesionālajām publikācijām ir neatņemama profesionālās pilnveides sastāvdaļa. Nozares aktualitāšu pārzināšana ne tikai sniedz ieskatu jaunākajās tendencēs un palīdz orientēties dažādos bibliotekārā darba virzienos, profesionālā informācija ļauj pieņemt pārdomātus lēmumus, ...

14.07.2024

Projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” grāmatu sadalījums Valkas novada bibliotēkām, kas bez atlīdzības saņemtas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas:   Nr.p.k. Bibliotēka Eks. 1. Valkas nov. Centrālā  bibliotēka 52 2. Valkas nov. Ērģemes ...

14.07.2024

Misisipi Bibliotēku komisijas (Mississippi Library Commission, MLC) YouTube kanālā pieejama video "Sociālie mediji bibliotēkām"– MLC Tālākizglītības koordinatore Kayla Martin-Gant palīdz bibliotekāriem apgūt mārketinga pamatus.     Video skaties Latvijas bibliotēku portālā: Sociālo mediju ...

14.07.2024

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka izsludina konkursu Voldemāra Caunes balvai "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem".   Balvu piešķir reizi gadā bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, ...

14.07.2024

  SEMINĀRS ATCELTS! 2020. gada 22.oktobrī Valkas novada Centrālajā bibliotēkā notiks Valkas novada publisko bibliotēku darbinieku seminārs.   Darba kārtība:   9.00 – 9.20 Ievadvārdi   9.20 – 9.50 Ieskats ceļojošajā izstādē “Zīmē & Rīmē”. Una Grāve, Valkas NCB Bērnu literatūras ...

14.07.2024

Lai veicinātu Latvijas bibliotekāru ieradumu lasīt profesionālo informāciju, parādītu Bibliotēku portālā publicētās informācijas daudzveidību un rosinātu nozares speciālistus runāt / rakstīt par profesionālajām tēmām, aicinām piedalīties konkursā “Esi PROFS – atklāj Bibliotēku portālu”.   Konkursā ...

14.07.2024

Arī šogad Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Jauno speciālistu sekcija (JSS) organizē akcija “Viena diena bibliotēkas dzīvē” jeb “LibdayLV”. Ideja aizgūta no amerikāņu bibliotekāres Bobijas Ņūmenas (Bobbi Newman) projekta “Library Day in the Life”, un Latvijas bibliotekāri to ir ...

14.07.2024

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar citiem LNB un bibliotēku nozares speciālistiem sagatavojis un publiskojis pārskata ziņojumu par Latvijas bibliotēkām 2019. gadā.   Šāda veida ziņojums par situāciju nozarē noteikta gada griezumā tiek sagatavots otro reizi. Pirmais ziņojums ...

14.07.2024

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs sagatavojis Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas izdevuma “IFLA ziņojums par attīstības tendencēm” 2019. gada atjaunotās versijas tulkojumu latviešu valodā.   Izdevums pieejams:   Lasīt vairāk Latvijas ...

14.07.2024

Šajā pārmaiņu laikā, kad nevaram būt kopā klātienē, aicinām piedalīties tiešsaistes mācību semināros “Kultūras un cilvēciskais pieskāriens tiešsaistē: jaunas iespējas uzrunāt un iesaistīt plašu auditoriju kultūras un izglītības projektos”, kas tiek īstenoti, sadarbojoties ...

14.07.2024

Šī gada Bibliotēku nedēļu Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) izsludināja jau pagājušā gada oktobrī. Tā notiks no 20.–26. aprīlim, un tās tēma ir – “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno”.   Kā zināms, jau ilgāku laiku LBB ir tradīcija Latvijas Bibliotēku festivāla un Bibliotēku nedēļas ...

14.07.2024

Seminārs 2020. gada 5.martā Valkas novada Centrālās bibliotēkas telpās Rīgas ielā 22, Valkā.   Darba kārtība: 9.00 – 10.00 Ierašanās, rīta kafija.   10.00 – 11.15 Prezentācija "Latvijas Nacionālā arhīva digitālā krātuve: Redzi, dzirdi Latviju!" Anita Trušele un Natālija Lāce, ...

14.07.2024

Valkas novada Centrālā bibliotēka (reģ. Nr. 9000191255) uz noteiktu laiku aicina darbā galveno bibliotekāru (kods pēc profesiju klasifikatora  26220 2). Darba vieta – Rīgas ielā 22, Valkā.   Darba pamatpienākumi: lietotāju apkalpošana automatizētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALISE; darbs ...

14.07.2024

Aizvadītais gads bibliotēkā bijis gana interesants un notikumiem bagāts. 2019. gadā bibliotēkā reģistrēti 1505 lasītāji, iegādātas 1159 jaunas grāmatas, bijuši pieejami 45 nosaukumu preses izdevumi. Šajā gadā tika uzsākta arī ilgi gaidītā bezmaksas e-grāmatu izsniegšana bibliotēkā reģistrētiem lasītājiem. ...

14.07.2024

Seminārs notiks 2019. gada 14.novembrī Valkas novada Centrālās bibliotēkas telpās Rīgas ielā 22, Valkā.   Darba kārtība: 9.00 – 10.00 Ierašanās, rīta kafija.   10.00 – 10.30 Kolēģu sumināšana dzīves un darba jubilejās.   10.30 - 10.45 Aktualitātes metodiskajā darbā: metodiķu seminārā ...

14.07.2024