Šajā pārmaiņu laikā, kad nevaram būt kopā klātienē, aicinām piedalīties tiešsaistes mācību semināros “Kultūras un cilvēciskais pieskāriens tiešsaistē: jaunas iespējas uzrunāt un iesaistīt plašu auditoriju kultūras un izglītības projektos”, kas tiek īstenoti, sadarbojoties ...

23.10.2021

Šī gada Bibliotēku nedēļu Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) izsludināja jau pagājušā gada oktobrī. Tā notiks no 20.–26. aprīlim, un tās tēma ir – “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno”.   Kā zināms, jau ilgāku laiku LBB ir tradīcija Latvijas Bibliotēku festivāla un Bibliotēku nedēļas ...

23.10.2021

Seminārs 2020. gada 5.martā Valkas novada Centrālās bibliotēkas telpās Rīgas ielā 22, Valkā.   Darba kārtība: 9.00 – 10.00 Ierašanās, rīta kafija.   10.00 – 11.15 Prezentācija "Latvijas Nacionālā arhīva digitālā krātuve: Redzi, dzirdi Latviju!" Anita Trušele un Natālija Lāce, ...

23.10.2021

Valkas novada Centrālā bibliotēka (reģ. Nr. 9000191255) uz noteiktu laiku aicina darbā galveno bibliotekāru (kods pēc profesiju klasifikatora  26220 2). Darba vieta – Rīgas ielā 22, Valkā.   Darba pamatpienākumi: lietotāju apkalpošana automatizētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALISE; darbs ...

23.10.2021

Aizvadītais gads bibliotēkā bijis gana interesants un notikumiem bagāts. 2019. gadā bibliotēkā reģistrēti 1505 lasītāji, iegādātas 1159 jaunas grāmatas, bijuši pieejami 45 nosaukumu preses izdevumi. Šajā gadā tika uzsākta arī ilgi gaidītā bezmaksas e-grāmatu izsniegšana bibliotēkā reģistrētiem lasītājiem. ...

23.10.2021

Seminārs notiks 2019. gada 14.novembrī Valkas novada Centrālās bibliotēkas telpās Rīgas ielā 22, Valkā.   Darba kārtība: 9.00 – 10.00 Ierašanās, rīta kafija.   10.00 – 10.30 Kolēģu sumināšana dzīves un darba jubilejās.   10.30 - 10.45 Aktualitātes metodiskajā darbā: metodiķu seminārā ...

23.10.2021

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar citiem LNB un bibliotēku nozares speciālistiem sagatavojis un publiskojis pirmo pārskata ziņojumu par Latvijas bibliotēkām “Latvijas bibliotēkas 2017. un 2018. gadā”.   Izdevuma mērķauditorija ir bibliotēku direktori, bibliotekāri un ...

23.10.2021

Š.g. 4.oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas mācībspēkiem un pētniekiem un Balvu Centrālo bibliotēku organizē reģionālo konferenci “Literatūras zināšanas mūsdienīgam ...

23.10.2021

Laipni aicināti š. g. 31. augustā no plkst. 10.00 līdz 20.30 uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, lai izbaudītu plašo un daudzveidīgo LNB simtgades jubilejas pasākumu programmu.   Pavisam programmā iekļautas 120 norises: diskusijas, radošās darbnīcas, izstādes, spēles, koncerti, filmu seansi ...

23.10.2021

LNB Kompetenču attīstības centrs izsludina 2019. gada augusta - decembra kursu grafiku.   Ar grafiku var iepazīties: ·         LNB mājas lapā https://www.lnb.lv/sites/default/files/media/kursu_grafiks_apstiprinats_2019_aug_dec.pdf ·         ...

23.10.2021

Izsludināta pieteikšanās mācībām ESF projektā 8.4.1.0./16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Pieteikšanās mācībām notiek elektroniski no 27.maija līdz 28.jūnijam šeit: www.macibaspieaugusajiem.lv    LNB projekta ietvaros piedāvā šādas programmas: ·         ...

23.10.2021

12. jūnijā Valkas novada Zvārtavas pagasta bibliotēkā notiks Smiltenes, Strenču un Valkas novada publisko bibliotēku darbinieku sezonas noslēguma seminārs "Izglītojamies un izklaidējamies". Darba kārtība: 9.45Pulcēšanās Zvārtavas pagasta bibliotēkā 10.00Sveicam dzīves un darba jubilārus 10.30Zvārtavas pagasts - vieta ...

23.10.2021
23.10.2021

Š.g. 18.maijā Latvijas Kultūras koledža organizē Atvērto durvju dienu. Tās ietvaros tiks rīkots praktisks seminārs par grāmatu un bibliotēku vietu sabiedrībā, bibliotekāra profesiju, pienākumiem un izglītības iespējām koledžā.   Nodarbība paredzēta 12. klašu skolniekiem, kas interesējas par darbu bibliotēku ...

23.10.2021

28. martā Valkas bibliotēkā notiks Valkas novada bibliotēku darbinieku seminārs.   Darba kārtība: 9:00 Ko paveicām 2018. gadā, kā strādāsim 2019. gadā. (Ginta Dubrovska, Valkas NCB direktore)   9:30 Jaunākie norādījumi dāvinājumu pieņemšanā un pieņemšanas dokumentu sastādīšanā. (Dace Pasopa, ...

23.10.2021