12. oktobrī 100. dzimšanas diena leģendārajai Valkas 1. vidusskolas vēstures skolotājai, skolas novadpētniecības muzeja izveidotājai Mirdzai Rēpelei (1921-2005). “Skolotājas mūžs deva cilvēkiem prasmi uzdrošināties, jaunajā paaudzē veidoja darba mīlestību, interesi par vēstures norisēm,” tā teikts atvadu ...

25.10.2021

Rudens mēnešos novadpētniecības stendā aicinām iepazīties ar izstādi “Robežskrējiens, “Optimists” un citas sporta tradīcijas Valkā”. Valcēnieši vienmēr bijuši draugos ar sportu. Jau 1959. gada septembra žurnālā “Liesma” parādījies raksts “Valkā sirdslieta – sports” ...

25.10.2021

Valkas arodskolu savā aprakstā “Pie Varžupītes” (Valkā un apkārtnē) pirms 90 gadiem pieminējis rakstnieks Kārlis Students (publicēts laikraksta “Ziemeļlatvija” 1931. g. 16. maija numurā): “Valkas arodskola atradusi pajumti 1. pamatskolas telpās, kur noturot teorētiskās stundas. Praktiskiem darbiem šai ...

25.10.2021

Tuvojoties skolas laikam, aicinām atcerēties savus skolotājus – mīļākos, stingrākos, draudzīgākos, tos, no kuriem bija bail vai tos, kurus aizvien ar prieku satiekam. Visus! Valkas skolu skolotājiem veltīta izstāde novadpētniecības stendā.   Sarunas ar skolotājiem publicētas gan vietējo laikrakstu lappusēs, gan arī citos ...

25.10.2021

Šogad Latvijas dzimtsarakstu sistēma svin savu simtgadi. 14. jūlijā aprit 100 gadi, kopš dzimtsarakstu nodaļa sākusi darboties Valkā. Kā teikts kādā publikācijā: “ar šo iestādi cilvēkam ir darīšanas no šūpuļa līdz kapam. Te viņš iegriežas ne vien priecīgās reizēs – uzsākot ...

25.10.2021

Jūnija viducī sūtām trīs sveicienus trim novadniecēm. Pusapaļas jubilejas svin Aija Ābena, kas raksta dzeju, kādreizējā valcēniete Elga Grīnvalde, kas sevi izpauž gleznās un Unda Ozoliņa, kura Valkā bijusi gan skolotāja mūzikas skolā, gan pasniegusi angļu valodu, gan arī bijusi domes priekšsēdētāja.   Sveicam un ...

25.10.2021

No 1. jūnija līdz 31. jūlijam aicinām apmeklēt izstādi “Atkal krustcelēs. No Valkas apriņķa līdz mazākajam novadam Latvijā”.   1783. gada 3. jūlijā ķeizariene Katrīna II parakstīja lēmumu par Valkas apriņķa izveidošanu.   1949. gada 31. decembra administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Valkas ...

25.10.2021

Liekas, ka pavasaris visvairāk saistās ar romantiskām izjūtām – lirisku dzeju, skaistām ainavām un skanīgām dziesmām. Tādi ir arī mūsu jubilāri – apveltīti ar radošu dzirksti, ar saviem darbiem spējuši iepriecināt daudzus. Viņus godinām izstādē "Pavasara jubilāri Valkas novadā".   9. ...

25.10.2021

15. marts ir 150. dzimšanas diena kādreizējam Veckārķu skolas pārzinim Augustam Burkinam (1871-1942). Kārķu skolā viņš nostrādājis 40 gadus, kopā ar audzēkņiem vācis folkloras materiālus, vadījis kori, mācījis teātri spēlēt. Kā atceras viņa audzēkne Judīte – bijis “tāds cēls skolotājs ar baltu bārdu, ...

25.10.2021

Martā aicinām ielūkoties bibliotēkas novadpētniecības krājumā. Tam veltīta izstāde novadpētniecības stendā. Krājuma lielāko daļu veido grāmatas – uz šo brīdi 643 (tai skaitā arī brošūras, bukleti, atklātņu komplekti). Izstādē iepazīstinām ar lielāko, biezāko, mazāko grāmatu. Apskatāma gan vissenāk ...

25.10.2021

Igaunijas tauta sīvās cīņās no 1917. līdz 1920. gadam izcīnīja savu neatkarību no Krievijas impērijas. Šajā laikā par nozīmīgāko dienu tiek uzskatīta 1918. gada 24. februāris, kad Igaunija pasludināja savu valstisko neatkarību un, kas līdz šim brīdim tiek atzīmēta kā valsts neatkarības svētki.     Sveicot ...

25.10.2021

7. februārī skaistu jubileju svin Valkas pilsētas kultūras nama direktors, teātra režisors, Starptautiskā teātru festivāla "Tālvils" mākslinieciskais direktors, mūsu bibliotēkas draugs un atbalstītājs Aivars Ikšelis.   Šim notikumam par godu pārskatīts bibliotēkas krājums un pārlapoti laikraksti. Rezultātā ...

25.10.2021

Pirms 100 gadiem – 1920. gada 22. novembrī – Latvijas valdība pieņēma lēmumu par pilsētas tiesību piešķiršanu Valkas priekšpilsētu daļām, kuras 1920. gada 1. jūlijā piedalītas Latvijai. Vēsturiski iegājies, ka vairāk mēs atzīmējam citus pilsētai nozīmīgus datumus. Pilsētas dzimšanas dienu ...

25.10.2021

Informējam, ka sakarā ar valstī noteiktajiem COVID-19 ierobežojumiem nolemts ATLIKT š.g. 29. oktobrī bibliotēkā paredzēto atmiņu vakaru ''Uz tā tālā ceļa".     Taču plkst. 16.45 aicinām uz atceres brīdi pie Velgas Kriles atdusas vietas Cimzes kapos! (10. sektors, 7. rinda, 1. vieta – skatīt plānā http://valka.lv/wp-content/faili/Cimzes_kapi-1.pdf).                 Informāciju ...

25.10.2021

Velgas Kriles dzeja ir latviešu lirikas klusā pērle, kā to nodēvējis rakstnieks Arno Jundze. VELGAS KRILES vārds IR nozīmīgs un īpašs Valkas novadam, tāpēc Veļu mēnesī, noslēdzot dzejnieces 75. dzimšanas dienai veltīto izstādi, aicināsim viņu atcerēties pasākumā “UZ TĀ TĀLĀ CEĻA” – 29. ...

25.10.2021