Iepazīšanās ar profesionālajām publikācijām ir neatņemama profesionālās pilnveides sastāvdaļa. Nozares aktualitāšu pārzināšana ne tikai sniedz ieskatu jaunākajās tendencēs un palīdz orientēties dažādos bibliotekārā darba virzienos, profesionālā informācija ļauj pieņemt pārdomātus lēmumus, kas ietekmē gan konkrētas bibliotēkas darbu, gan nozares attīstību kopumā.

 

Lai iepazīstinātu nozares speciālistus ar profesionālajām publikācijām un pieredzi, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centrs ar 2021. gadu uzsāk jaunu profesionālās literatūras lasīšanas veicināšanas pasākumu ciklu “Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: profesionālo publikāciju apskats”. Katrs no cikla pasākumiem būs veltīts kādai konkrētai tēmai un notiks tiešsaistē katra mēneša pēdējā trešdienā. Uz pirmo cikla pasākumu, kas veltīts medijpratībai, aicinām jau 2021. gada 27. janvārī plkst. 11.00.

 

Pēdējo gadu laikā būtiski pieaugusi gan bibliotēku lietotāju, gan bibliotekāru interese par medijpratību jeb prasmi kritiski izvērtēt, korekti interpretēt un lietot mediju sniegto informāciju. Medijpratību un kritiskās domāšanas prasmes ir būtiski attīstīt jebkurā vecumā un jebkurā nozarē, jo informēti un kritiski domājoši iedzīvotāji ir stipras un demokrātiskas sabiedrības pamats. Medijpratība ir viena no bibliotēku, kā arī izglītības, zinātnes un kultūras organizāciju darba prioritātēm, kuras veicināšanai pastāvīgi tiek izstrādāti mācību materiāli un kursi, publikācijas, spēles, tīmekļa resursi utt. Arī viens no LNB Bibliotēku attīstības centra darba virzieniem ir izglītojošā darbība medijpratības veicināšanā.

 

2020. gada Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļas rezultātā tika izstrādāta Seulas deklarācija par medijpratību un informācijpratību visiem un ikvienam, uz kuru turpmākajos gados balstīsies darbs medijpratības un informācijpratības veicināšanā. Par šo un citām gan drukātām, gan tiešsaistē pieejamām publikācijām “virtuālajā trešdienā bibliotekāriem” pastāstīs LNB Bibliotēku attīstības centra Latvijas Bibliotēku portāla galvenā redaktore Kristīne Deksne un LNB Bibliotēku attīstības centra nozaru informācijas eksperte Elita Vīksna. Pasākumu saturiski papildinās arī LNB Bibliotēku attīstības centra medijpratības, informācijpratības un mūžizglītības projektu koordinatores Martas Dziļumas un Olaines 1. vidusskolas bibliotēkas vadītājas Aijas Jankavas viedokļi un pieredzes stāsti.

 

Visus interesentus aicinām pieslēgties pasākuma tiešraidei 2021. gada 27. janvārī plkst. 11.00. Pasākums ilgs aptuveni stundu un būs skatāms LNB Bibliotēku attīstības centra “Facebook” lapā.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Deksne
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs
kristine.deksne@lnb.lv